[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia)

2018-06-18

1. ćw. terenowe 1410 (dr R. Faracik) grupa 2
dr Robert Faracik

2. Wybór promotora na studiach magisterskich
Info

3. Wybór opiekuna naukowego na II i III roku licencjatu
mgr Anna Strzelec

2018-06-17

4. Globalne procesy: slajdy 3. wykładu dr hab. M. Paszkowskiego
dr hab. Michał Paszkowski

2018-06-14

5. Egzamin z Obszarów metropolitalnych
dr hab. Andrzej Zborowski

6. Odwołanie konsultacji
prof. dr hab. Wiesław Ziaja

2018-06-13

7. Egzamin z Geografii przemysłu i komunikacji -termin II
dr Lidia Luchter

8. Terenowe metody badań przyrodniczych - geoekologia
mgr Anna Cygankiewicz

2018-06-12

9. Termin spotkania, praktyki zawodowe i projekt "Motywacje, doświadczenia i zachowania osób odwiedzających..."
mgr Justyna Liro

2018-06-11

10. Pomorze - zaliczenie
dr hab. Izabela Sołjan

2018-06-10

11. Terenowe metody badań społeczno-ekonomicznych - grupa 2
mgr Paweł Krzemień

2018-06-08

12. KARPATY zaliczenie
dr hab. Jarosław Balon

2018-06-07

13. obóz naukowy HydroBieszczady
dr hab. inż. Bartłomiej Rzonca

14. Ekonomika miast i regionów
dr Grzegorz Micek

2018-06-06

15. Wycieczki w ramach kursu Hydrologia obszarów zurbanizowanych
dr Janusz Siwek

16. Egzamin z geografii Europy Północnej
prof. dr hab. Wiesław Ziaja

2018-06-04

17. Egzamin z geografii biblijnej
dr hab. Izabela Sołjan

18. test zaliczeniowy z ćwiczeń regionalnych terenowych "Okolice Krakowa" - I rok
dr hab. Anita Bokwa

2018-06-01

19. Geografia turystyczna świata - egzamin
dr Robert Faracik

2018-05-29

20. Egzamin z przedmiotu Formy Turystyki - 21.06.2018 r.
dr Magdalena Kubal-Czerwińska

2018-05-28

21. Egzamin z Geografii rolnictwa
dr hab. Maria Soja

2018-04-17

22. TERENOWE METODY BADAŃ PRZYRODNICZYCH (I rok licencjat)
dr Leszek Kowanetz (koordynator kursu)


Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich (3)

1. Wybór opiekuna naukowego na II i III roku licencjatu

2. Akademiki 2018/19

3. I rok przypomnienie

Kierunek e-GEO (II stopnia) (1)

1. Wybór promotora na studiach magisterskich

Studia doktoranckie (3)

1. Sprawozdanie z wykonania obowiązków doktoranta

2. Szkolenia dla doktorantów - Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk

3. Podania o przedłużenie roku studiów

Ogłoszenia o konsultacjach (21)

1. Konsultacje I. Soljan w sesji letniej

2. A.Wypych - konsultacje w sesji letniej

3. konsultacje 19 czerwca 2018 r

Więcej >>>

Dla kandydatów na studia (1)

1. Wybór promotora na studiach magisterskich

Na marginesie (1)

1. Ogłoszenie

Inne (2)

1. Zaproszenie do udziału w konferencji i projekcji filmu

2. Konkurs stypendialny programu CEEPUS na wyjazdy w semestrze zimowym 2018/19

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional