http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Struktura
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Edukacja

I STOPIEŃ (licencjackie)

- stacjonarne: Geografia

- stacjonarne: Biologia-Geografia

II STOPIEŃ (magisterskie uz.)

- stacjonarne: Geografia

- stacjonarne: E-gospodarka przestrzenna

- stacjonarne: Biologia-Geografia

- niestacjonarne: Geografia - specjalność turystyka

- niestacjonarne: Geografia

III STOPIEŃ

- doktoranckie

Inne

- podyplomowe UNIGIS

- podyplomowe Rewitalizacja miast

- studium pedagogiczne

- dydaktyka geografii


Array

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

Studia stacjonarne (37)

1. Pracownia ogólna - grupa R. Pawlusińskiego

2. Geoekologia ćwiczenia - grupa 1 i 3

3. Grupa 7 i 8 ćwiczenia - Geografia Regionalana Świata

4. Pilny kontakt z sekretariatem

5. Zarządzanie turystyką w regionie - pilne

6. Odwołany dyżur Dyrektora ds.studenckich

7. Funkcje turystyczne regionów – ćw. terenowe

8. Geografia przemysłu -wykład

9. Sesja terenowa- zakłady tytoniowe Philip Morris Polska SA

10. Metody analizy przestrzennej - ćwiczenia. PILNE!

11. Zmiana terminów zajęć z "Paleogeografii czwartorzędu"

12. AWypych - pracownia 22.04

13. Wybory do Samorządu Studentów

14. Dzień Geografa, 23.04.2015

15. Fizjografia - egzamin

16. Ekonomika miast i regionów

17. Hydrologia Polski - wykład

18. Przyrodnicze obszary chronione

19. Mirosław Żelazny - zajęcia, seminaria, wykłady, ćwiczenia

20. Socio-Economic Problems of Małopolska - wykłady + egz.

Więcej >>>

Studia niestacjonarne - specjalność TURYSTYKA (16)

1. Hotelarstwo - zaliczenie

2. Ogłoszenia przed 14 Zjazdem

3. Dyżury sekretariatu

4. Harmonogram na 14 Zjazd

5. Pilotaż i przewodnictwo turystyczne

6. Dyżury sekretariatu

7. Hotelarstwo - kolokwium 25.04.2015 r.

8. Hotelarstwo - zajęcia w dniu 11.04.2015 r.

9. Harmonogram - semestr wiosenny (uzupełnienie)

10. Licencjat i magisterskie - ważna informacja

11. IV Konferencja Młodych Badaczy

12. LICENCJAT i MAGISTERSKIE - są zlecone kwoty za powtarzane zajecia

13. Szkolenie BHP - informacja dla osób, które nie zaliczyły szkolenia jesienią

14. Płatności w II semestrze

15. Harmonogram - semestr wiosenny

16. Terminy Zjazdów - przypomnienie

Studia niestacjonarne (3)

1. Seminarium magisterskie prof. Z. Górki

2. Harmonogram na kwiecień 2015

3. IV Konferencja Młodych Badaczy

Studia doktoranckie (4)

1. wyklad 24 kwietnia

2. Zaproszenie do wspólpracy - FESTIWAL NAUKI W KRAKOWIE 2015

3. Harmonogram szczegółowy (stan na 20-02-2015)

4. Harmonogram ogólny (stan na 20-02-2015)

Ogłoszenia o konsultacjach (23)

1. R. Pawlusiński - konsultacje

2. D.Matuszko _28.04. _zmiana godziny

3. Konsultacje - A. Woźniak

4. Konsultacje-Lidia Luchter

5. Zmiana terminu konsultacji - Michał Jakiel

6. A.Wypych - konsultacje 28.04

7. M.Popiel - dyżur 24.04.2015

8. Zmiana terminu konsultacji - 23.04.2015 Mateusz Stolarczyk

9. M. Rechciński - konsultacje 22 IV

10. R. Pawlusiński - dyżur 22.04.

11. AWypych - konsultacje 23.04

12. K.Gorczyca_zmiana terminu konsultacji

13. J.Liro konsultacje w dniach 27 i 28 maj

14. E. Stach - konsultacje

15. M. Troll - konsultacje (20 i 24 kwietnia)

16. dr J. Działek - zmiany w konsultacjach 17-24 kwietnia

17. K. Rotter-Jarzębińska - dyżury w kwietniu - zmiana

18. Łukasz Musielok - zmiana godzin konsultacji 15.04

19. Aneta Pawłowska - konsultacje 14.04, zmiana terminu

20. D.Matuszko _14.04. _zmiana

Więcej >>>

Inne (3)

1. Lekcja PINaP - transfer wiedzy akademickiej

2. IV Konferencja Młodych Badaczy

3. KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA.


 
 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ 2015

Valid HTML 4.01 Transitional