[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (21)

1. Organizacja roku akademickiego 2016/17

2. Inauguracja roku akademickiego 2016/17

3. REJESTRACJA NA LEKTORAT Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - WAŻNE!

4. Rejestracja na zajęcia na rok akademicki 2016/17 – II tura

5. Przedmioty Pedagogiczne - podpięcia i decyzje

6. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów

7. Powtarzanie roku studiów

8. Nadzwyczajne powtarzanie roku studiów

9. Rozliczenie roku - studenci I i II roku studiów licencjackich oraz I roku SUM

10. Dyżury sekretariatu, Dyrektora ds. studenckich oraz Prodziekan ds. studenckich

11. Badania lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów - nabór sierpniowy

12. Rejestracja na zajęcia językowe w roku akademickim 2016/17

13. Podanie o przywrócenie terminu egzaminu

14. Nowe zaświadczenie do U.Skarbowego

15. Płatności za powtarzane kursy w roku akademickim 2016/17

16. Zapisy na zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ w semestrze zimowym 2016/17 – I tura

17. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - I rok studia licencjackie i magisterskie

18. Rejestracja na zajęcia na rok akademicki 2016/17

19. Wstępny harmonogram na rok akademicki 2016/17

20. Informacja dla absolwentów studiów licencjackich przed wpisem na SUM

Więcej >>>

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (14)

1. wazne - lista kursów uruchomionych

2. Wybrane zagadnienia z geografii migracji ludności - I zajęcia

3. Globalne systemy finansowe i gospodarcze

4. Metody badania rzeźby_WAŻNE

5. I ROK licencjatu - Wykład ze statystyki

6. ćwiczenia terenowe z hydrologii

7. Globalne systemy finansowe i gospodarcze

8. PODSTAWY DYDAKTYKI -- realizacja kursu w IGiGP - wyjaśnienie

9. Geoinformatyka (zwłaszcza I rok) - rozpoczęcie zajęć

10. Inauguracja roku 2016/17

11. Dydaktyka geografii - pomoc przy organizacji Forum Przyrodników

12. Cykl debat otwartych Urzędu Miasta Krakowa na temat przyszłości miasta

13. Podstawy dydaktyki - informacja dla osób zapisujących się na kursy pedagogiczne

14. Egzamin z języka angielskiego B2 i C1

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (5)

1. Ważna informacja

2. Lektorat z języka angielskiego - e-gospodarka przestrzenna. Ważne!

3. Cykl debat otwartych Urzędu Miasta Krakowa o przyszłości miasta

4. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie wysokości opłat za powtarzane kursy w roku akademickim 2015/16

5. Zajęcia z lektoratu z j. angielskiego B2+ (II SUM)

GEOGRAFIA sp. Turystyka (niestacjonarne II stopnia) (9)

1. W piątek 22.09.2016r sekretariat czynny do 16.45

2. Podanie o powtarzanie roku

3. Dyżury sekretariatu

4. Bardzo ważne dla osób, które rozpoczęły studia II stopnia w roku akademickim 2014/2015

5. Składanie w sekretariacie dokumentów do obrony

6. Funkcje turyst. regionów

7. Zaliczenia wpisane

8. Wręczanie dyplomów magisterskich (okolicznościowych) , 28.10.2016r, o godz. 13.20

9. Odbiór dyplomów

Ogłoszenia o konsultacjach (12)

1. A.Wypych - 29.09.2016

2. D. Matuszko - dodatkowe konsultacje

3. zmiana terminu konsultacji E.Gorczyca

4. M.Pietrzak

5. A. Michno - zmiana konsultacji

6. D. Matuszko - najbliższe konsultacje

7. dr R. Faracik - konsultacje wrzesień 2016

8. Konsultacje I. Sołjan we wrześniu

9. Konsultacje wrzesień

10. A. Michno - konsultacje

11. Konsultacje prof. Bolesław Domański - wrzesień 2016

12. K. Rotter-Jarzebinska - urlop szkoleniowy w termine 30.08.2016 - 15.10.2016

Kandydaci na studia (3)

1. Badania lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów - nabór sierpniowy

2. Informacja dla absolwentów studiów licencjackich przed wpisem na SUM

3. Pełnomocnictwo przy wpisie na studia

Inne (1)

1. Konkurs stypendialny w ramach programu CEEPUS, sieć GEOREGNET na wyjazdy w sem. letnim 2016/17

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2016"

Valid HTML 4.01 Transitional