http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Struktura
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Edukacja

I STOPIEŃ (licencjackie)

- stacjonarne: Geografia

- stacjonarne: Biologia-Geografia

II STOPIEŃ (magisterskie uz.)

- stacjonarne: Geografia

- stacjonarne: E-gospodarka przestrzenna

- stacjonarne: Biologia-Geografia

- niestacjonarne: Geografia - specjalność turystyka

- niestacjonarne: Geografia

III STOPIEŃ

- doktoranckie

Inne

- podyplomowe UNIGIS

- podyplomowe Rewitalizacja miast

- studium pedagogiczne

- dydaktyka geografii


Array

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (93)

1. Wnioski o wpisanie i wypisanie z kursów

2. Rejestracja na lektorat z j. angielskiego - studia licencjackie i magisterskie

3. Planowanie przestrzenne

4. Geografia uzdrowisk

5. Projekty - dr R. Faracik

6. Wybrane problemy turystyki światowej

7. Pracownia ogólna I rok - grupa dr. Jakuba Taczanowskiego.

8. Seminarium magisterskie I. Sołjan

9. Proseminarium grupa I. Sołjan

10. Pracownia ogólna - termin pierwszych zajęć dr Dominik Kaim

11. Podstawy architektury krajobrazu

12. Geografia ludności i demografia - bardzo ważne!

13. Geografia turyzmu ćwiczenia - rozpoczęcie zajęć

14. Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych – rozpoczęcie zajęć

15. Proseminarium licenc. - J.Więcław-Michniewska

16. Gospodarka przestrzenna gmin

17. Właściwości fizyczne i chemiczne wód

18. Polityka migracyjna - termin pierwszych zajęć i podział na grupy.

19. UWAGA !!! Harmonogram wersja aktualna

20. Pracownia ogólna - termin pierwszych zajęć dr J. Gałka

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (8)

1. Wnioski o wpisanie i wypisanie z kursów

2. UWAGA !!! Harmonogram wersja aktualna

3. Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego - termin pierwszych zajęć

4. Początek zajęć - "Modele i narzędzia w gospodarce przestrzennej"

5. Seminarium mgr - A. Michno

6. Harmonogram zajęć na rok akademicki 2015/16

7. Rejestracja na zajęcia w roku akademickim 2015/16 - podpięcia

8. Studium Pedagogiczne - rejestracja na przedmioty

GEOGRAFIA sp. Turystyka (niestacjonarne II stopnia) (9)

1. Podania do Pani Dziekan

2. Dyżur sekretariatu

3. Harmonogram - semestr jesienny 2015/2016

4. Dyżury sekretariatu

5. Bardzo ważne informacje !!!!!!!

6. Dyżury sekretariatu

7. Ważne informacje dla studentów 2 roku studiów magisterskich

8. Ważne informacje dla studentów dotyczące zaliczenia 1 roku

9. Terminy Zjazdów w roku akademickim 2015/2016

GEOGRAFIA (niestacjonarne II stopnia) (3)

1. Harmonogram - semestr jesienny 2015/2016

2. Zaliczenie roku , obrony prac magisterskich

3. Terminy zjazdów - sem. zimowy

Studia doktoranckie (1)

1. Harmonogram zajęć w roku akademickim 2015/16

Ogłoszenia o konsultacjach (10)

1. A.Wypych - konsultacje w dniu 6.10

2. P. Trzepacz - konsultacje

3. Jacek Kozak - konsultacje 5 i 8 X

4. M.Pietrzak - konsultacje 6.10.2015

5. Katarzyna Gorczyca - konsultacje

6. K. Rotter-Jarzebinska - konsultacje

7. Konsultacje A. Bokwy w semestrze jesiennym r.a. 2015/2016

8. Lidia Luchter-konsultacje

9. A. Michno - konsultacje

10. A.Wypych - najbliższe konsultacje

Stypendia, akademiki, pomoc materialna (1)

1. Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich UJ 2015/16 c.d.

Inne (2)

1. Zaproszenie na seminarium

2. Zaproszenie na cykl "Barwy Azji" w Kinie Kijów


 
 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ 2015

Valid HTML 4.01 Transitional