[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (3)

1. Harmonogram ćwiczeń terenowych

2. Egzamin - Kształtowanie przestrzeni zurbanizowanej

3. Egzamin - Geograpfical Prblems ....

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (13)

1. Geografia turystyczna Polski

2. Geografia turystyczna Polski w dniu 14 grudnia 2017

3. Proseminarium grupa I. Sołjan

4. Hospitacje w II LO - 13, 14,15 grudnia

5. Zarządzanie projektami - ćwiczenia 11.12.2017

6. zaproszenie na odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 12.12.2017

7. Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego

8. Podstawy ekonomiczne turystyki (ćwiczenia) - zmiana terminu zajęć

9. Energetyczne problemy rozwoju gospodarczego- egzamin

10. Wybrane zagadnienia z geografii migracji...termin kolokwium poprawkowego

11. Oferta praktyk zawodowych dla studentów studiów licencjackich w Centrum Zdalnego Nauczania UJ

12. Pracownia ogólna, grupa dr. J. Taczanowskiego - Obowiązkowe szkolenia

13. Statystyka - egzamin

Studia doktoranckie (3)

1. Zaproszenie na Seminarium INOŚ

2. Harmonogram wersja 30-10-2017

3. Wybrane problemy geografii społeczno-ekonomicznej [harmonogram]

Ogłoszenia o konsultacjach (15)

1. Ł. Matoga - konsultacje 14.12.2017 r.

2. M. Pietrzak wyjątkowo konsultacje 14.12 zamiast 15.12

3. dr M. Kubal-Czerwińska - konsultacje 13.12.2017 odwołane

4. Zmiana terminu

5. M. Szwagrzyk - odwołane konsultacje

6. konsultacje A. Bokwy w dniu 14.12.2017

7. Joanna Siwek_zmiana godziny konsultacji

8. A. Michno - konsultacje

9. Konsultacje 11.12.2017 - dr Anna Avdiushchenko

10. D.Matuszko-odwołane konsultacje 12.12.

11. K. Rotter-Jarzebinska - zmiana terminu konsultacji

12. M. Mika. - konsultacje 5.12.2017

13. Odwołanie dyżuru - G. Micek

14. Dr Jakub Taczanowski - korekta godzin konsultacji we wtorki

15. Konsultacje A. Bokwy w semestrze jesiennym 2017/2018

Inne (3)

1. KMTPNiS zajęcia 12.12.2017

2. KMTPNiS zajęcia 5.12.2017

3. Licencja Esri dla UJ - zmiana administratora

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional