http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Struktura
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Edukacja

licencjackie

- stacjonarne: Geografia

- stacjonarne: Biologia-Geografia

magisterskie uzpełniające

- stacjonarne: Geografia

- stacjonarne: Biologia-Geografia

- niestacjonarne: Geografia - specjalność turystyka

- niestacjonarne: Geografia

Inne

- doktoranckie

- podyplomowe UNIGIS

- podyplomowe Rewitalizacja miast

- studium pedagogiczne

- dydaktyka geografii


Array

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

Studia stacjonarne (35)

1. ZAPROSZENIE NA INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO

2. Rejestracja na lektoraty II licencjat i I SUM

3. ĆWICZENIA TERENOWE Z GEOEKOLOGII - OSTATNIA SZANSA

4. Fizyka atmosfery (WB.IG-3230-D) - ważne

5. WARSZTATY Z EMISJI GŁOSU

6. I rok rejestracja na wf

7. Historia architektury i urbanistyki, Planowanie obszarów miejskich - I zajęcia

8. wolne miejsca na kursach z zakresu gleboznawstwa

9. M.Pietrzak -konsultacje 18 września

10. Wolne miejsca - ćwiczenia terenowe z geomorfologii

11. Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej 1415-D - wolne miejsca

12. DODATKOWE TERMINY EGZAMINOW

13. KARPATY - wyniki 2 termin

14. Tomasz Chaberko - konsultacje wrzesień

15. Metodyka kartografii i WIG - 2 termin egzaminu

16. Zbliża się koniec rejestracji na przedmioty

17. Egzamin licencjacki wrzesień 2014

18. Dydaktyka geografii, dydaktyka przyrody - ostateczny termin zaliczenia przedmiotu

19. Egzamin poprawkowy z Dydaktyki geografii i dydaktyki przyrody

20. M.Drewnik - nieobecność

Więcej >>>

Studia niestacjonarne - specjalność TURYSTYKA (15)

1. Egzamin licencjacki - dokumenty dziś do godz. 12.00

2. Dyżury sekretariatu

3. Składanie podań w sekretariacie do Prodziekan Wydz. BINOZ - dr hab. A. Pecio

4. 3 i ostatni termin egzaminu licencjackiego - 25 września

5. Do 22.09. trwa w ERK, rejestracja na studia magisterskie, 3 ostatni nabór

6. Dyżury sekretariatu

7. Lista uczestników egzaminu licencjackiego w dniu 13 września i inne informacje dla 3 roku

8. Otwarty w ERK 3 nabór uzupełniajacy na studia niest. II stopnia, rejestracja do 22.09.

9. Bardzo ważne 3 rok licencjatu

10. 3 i ostatni termin egzaminu licencjackiego - 25 września

11. MAGISTERSKIE - ważny komunikat

12. Konsultacje Prof. dr hab. D. Ptaszyckiej-Jackowskiej

13. PODANIA do Pani Dziekan o powtarzanie roku

14. Do 3.09.14r. trwa II nabór na studia niest. II stopnia, szczegóły w ogłoszeniu

15. Informacja od Pani Mgr Moniki Wolanin - jęz. angielski

Studia niestacjonarne (3)

1. Rekrutacja na studia magisterskie

2. Egzamin licencjacki w dniu 25 .09.2014

3. Powtarzanie roku

Ogłoszenia o konsultacjach (12)

1. M. Pietrzak

2. A. Michno - konsultacje we wrześniu

3. KONSULTACJE - DR W. MACIEJOWSKI

4. D. Matuszko - konsultacje we wrześniu

5. konsultacje_wrześniowe_E.Gorczyca

6. W. Szymański - najbliższe konsultacje

7. Konsultacje A. Bokwy w sesji poprawkowej

8. Konsultacje we wrześniu - dr J. Gałka

9. R. Pawlusiński - zmiana terminu dyżuru

10. Jacek Kozak - konsultacje we wrześniu

11. Dyżury prof. dr hab. W. Kurka we wrześniu

12. dr Robert Guzik konsultacje wrzesień 2014

Stypendia, akademiki, pomoc materialna (1)

1. Konkurs stypendialny CEEPUS - semester letni 2014/15

 

 
 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ 2014

Valid HTML 4.01 Transitional