http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Struktura
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Edukacja

licencjackie

- stacjonarne: Geografia

- stacjonarne: Biologia-Geografia

magisterskie uzpełniające

- stacjonarne: Geografia

- stacjonarne: Biologia-Geografia

- niestacjonarne: Geografia - specjalność turystyka

- niestacjonarne: Geografia

Inne

- doktoranckie

- podyplomowe UNIGIS

- podyplomowe Rewitalizacja miast

- studium pedagogiczne

- dydaktyka geografii


Array

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

Studia stacjonarne (40)

1. Statystyka - grupy S. Szot - wyniki kolokwium poprawkowego

2. DYDAKTYKA GEOGRAFII II - materiały do ćwiczeń 28.11.2014 (zajęcia terenowe)

3. DYDAKTYKA GEOGRAFII II - materiały do ćwiczeń 28.11.2014 cz3

4. DYDAKTYKA GEOGRAFII II - materiały do ćwiczeń 28.11.2014 cz2

5. DYDAKTYKA GEOGRAFII II - materiały do ćwiczeń 28.11.2014 cz1

6. Podstawy geografii człowieka - najbliższy wykład 8 grudnia br

7. Zaproszenie

8. Podstawy ekonomiczne turystyki (ćwiczenia) - zajęcia 27.11.2014 r.

9. Marketing w turystyce - referaty

10. Walne Zebranie KGUJ

11. Egzamin z Gospodarki przestrzennej gmin- lektury

12. Geografia ludności - odwołane zajęcia

13. Graficzna prezentacja danych geograficznych, gr. 7 i 8 - ODWOŁANE ZAJĘCIA

14. Studenci proszeni o kontakt

15. Funkcjonowanie systemów przyrodniczych

16. Wypłaty stypendium

17. Odwołane seminarium, prof. Z. Górka

18. Ćwiczenia z Geograficznych uwarunkowań jakości życia

19. Odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 25.11.2014

20. Odwołane seminarium, prof. Z. Górka

Więcej >>>

Studia niestacjonarne - specjalność TURYSTYKA (27)

1. Program uroczystej promocji Absolwentów w dniu 5.XII, grupa II , godz. 13.30

2. Seminarium z I. Sołjan

3. Marketing w turystyce – sprawy organizacyjne

4. Ł. Matoga – konsultacje w listopadzie, grudniu i styczniu

5. Ogłoszenia przed 4 Zjazdem 14/15

6. Dyżury sekretariatu

7. 3 rok licencjatu - lektorat jęż. ang. na Zjeździe 13.XII

8. Harmonogram na 4 Zjazd - zmiany

9. Walne Zebranie KGUJ

10. Studentów, bardzo prosę o pilny kontakt z sekretariatem w ważnych sprawach

11. Uroczystość 5.XII, dodatkowe informacje

12. Promocje magisterskie 5.XII.2014 r. - informacje

13. Ogłoszenia przed 3 Zjazdem, 14/15

14. Dyżury sekretariatu

15. Harmonogram na 3 Zjazd

16. Odbiór decyzji stypendialnych-sobota 22.11.2014

17. Zagospodarowanie turystyczne - ćwiczenia

18. Decyzje - styp.Rektora, Decyzje o styp.socjalne i dla niepełnosprawnych

19. Płatności II raty czesnego i za powtarzane zajęcia

20. Harmonogram - semestr jesienny

Więcej >>>

Studia niestacjonarne (4)

1. Walne Zebranie KGUJ

2. Uwaga I rok SUM -Gospodarka przestrzenna

3. Harmonogram: 3 i 4 zjazd

4. Decyzje- styp.socjalne, Rektora i dla niepełnosprawnych

Studia doktoranckie (3)

1. Walne Zebranie KGUJ

2. I semestr – harmonogram szczegółowy

3. Harmonogram zajęć

Ogłoszenia o konsultacjach (17)

1. A. Warchalska-Troll konsultacje XII

2. M. Rechciński - konsultacje 28 XI

3. J. Gałka-konsultacje wtorek

4. Konsultacje dr Katarzyna Gorczyca

5. Aneta Pawłowska - zmiana godzin konsultacji we wtorek, 25 listopada

6. M. Troll - konsultacje w nadchodzącym tygodniu

7. AWypych - konsultacje 20.11

8. JPSiwek_konsultacje

9. E. Stach - odwołane konsultacje

10. P. Trzepacz - konsultacje w dniu 17.11 i 19.11

11. K. Rotter-Jarzebinska - zmienione terminy konsultacji w okresie XI-XII

12. D.Matuszko_zmiana

13. Ł. Matoga - zmiana terminu konsultacji

14. M. Rechciński - nowy termin konsultacji

15. Konsultacje Katarzyna Gorczyca

16. Konsultacje doktorantów Zakładu Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej IGiGP UJ

17. Konsultacje A. Bokwy w semestrze zimowym 2014/2015

Stypendia, akademiki, pomoc materialna (1)

1. Stypendia wyjazdowe do Rosji w ramach projektu ERANET PLUS

Inne (6)

1. Walne Zebranie KGUJ

2. KMTPNiS - zajęcia 25.11.2014

3. Praktyki zawodowe w Instytucie Rozwoju miast

4. KMTPNiS - zajęcia 18.11.2014

5. PINaP - lekcja transferowa w IGiGP UJ

6. Konkurs dla studentów "W poszukiwaniu Natury 2000"

 

 
 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ 2014

Valid HTML 4.01 Transitional