[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (9)

1. Przywrócenie terminu egzaminu - zwolnienia lekarskie

2. Deklaracje przedmiotów zimowych i całorocznych - ostatnia szansa

3. PIT8C - bardzo ważna informacja dla studentów, którzy otrzymali zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne w 2015 roku

4. Płatności - bardzo ważne

5. Migracja danych do USOSweb

6. Przedmioty Pedagogiczne - podpięcia i decyzje

7. Przedmioty Pedagogiczne - kursy spoza katalogu w ramach 10%

8. Zapisy na zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ w semestrze wiosennym

9. Dyżury w roku akademickim 2015/16

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (31)

1. Egzamin z Gospodarki przestrzennej gmin II termin

2. Egzamin z Geograficznych uwarunkowań jakości życia...II termin

3. Egzamin z geogr.ludności i demografii (II termin)

4. PODSTAWY GEOGRAFII FOZTCZNEJ Z ELEMENTAMI ASTRONOMII

5. Egzamin z OCHRONY ŚRODOWISKA - II termin

6. Planowanie obszarów miejskich - sesja poprawkowa

7. Statystyka-egzamin

8. Podstawy geografii człowieka - egzamin II termin 17 lutego 2016

9. PGFzEA

10. Egzamin z Geologii

11. Użytkowanie ziemi.... egzamin

12. Geografia turystyczna Polski - egzamin

13. Turystyka międzynarodowa - egzamin

14. Obsługa wybranych programów (WB.IG-2405-D) - zaliczenie

15. J. angielski - grupa Pana mgr M. Kruka

16. Obsługa zaliczenie

17. Dydaktyka geografii II - wyniki egzaminu

18. zaliczenia z Metod badania rzeźby

19. termin egzaminu z Ewolucji rzeźby Polski

20. terminy konsultacji

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (2)

1. Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego - wyniki egzaminu i termin poprawkowy

2. Konsultacje - N. Kolecka

GEOGRAFIA sp. Turystyka (niestacjonarne II stopnia) (9)

1. Ogłoszenia przed 9 Zjazdem 15_16

2. Odwołane seminarium z prof. dr hab. W.Kurkiem w dniu 6.II.2016r.

3. WAŻNE !!!! dla studentów II roku

4. Przypomnienie - usprawiedliwianie nieobecności na egzaminach

5. Harmonogram na 9 Zjazd 15/16

6. Prawo w turystyce

7. Filozofia - egzamin

8. Dyżury sekretariatu

9. Terminy kolejnych Zjazdów

GEOGRAFIA (niestacjonarne II stopnia) (1)

1. Harmonogram - wiosna

Studia doktoranckie (1)

1. Aktualne harmonogramy zajęć

Ogłoszenia o konsultacjach (13)

1. L.Kowanetz - najbliższe konsultacje

2. W. Szymański - konsultacje w środę 10 lutego przeniesione

3. urlop

4. Konsultacje - G. Micek

5. Konsultacje I. Sołjan w sesji

6. D. Matuszko - zmiana godziny konsultacji 4.02.16

7. K. Rotter-Jarzebińska - zmiana godziny konsultacji w dniu 2.02.2016r.

8. Skrócony dyżur dyrektorski

9. E. Stach - konsultacje w dniu 02.02.2016

10. Zmiana terminu konsultacji A. Bokwy w dniu 1.02.2016

11. W. Szymański - zmiana terminu konsultacji

12. D. Matuszko - konsultacje w sesji

13. Ł. Matoga - zmiana godziny dyżuru 3.02.2016

Inne (1)

1. Konkurs na stypendia ERASMUS+Studia na wyjazdy w roku akad. 2016/17 - informacje dla studentów i doktorantów Instytutu Geografii i Gospdoarki Przestrzennej


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2016"

Valid HTML 4.01 Transitional