http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Struktura
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Edukacja

I STOPIEŃ (licencjackie)

- stacjonarne: Geografia

- stacjonarne: Biologia-Geografia

II STOPIEŃ (magisterskie uz.)

- stacjonarne: Geografia

- stacjonarne: E-gospodarka przestrzenna

- stacjonarne: Biologia-Geografia

- niestacjonarne: Geografia - specjalność turystyka

- niestacjonarne: Geografia

III STOPIEŃ

- doktoranckie

Inne

- podyplomowe UNIGIS

- podyplomowe Rewitalizacja miast

- studium pedagogiczne

- dydaktyka geografii


Array

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (40)

1. Egzamin Hydrologia Polski

2. Konsultacje Mirosław Zelazny

3. Dr Jakub Taczanowski - konsultacje w sesji poprawkowej.

4. Egzamin z geografii biblijnej, sala

5. Prace licencjackie i magisterskie - ilość egzemplarzy

6. egzamin Geografia konfliktów - 2. termin

7. G. Świętokrzyskie - egzamin II

8. Egzamin licencjacki - wrzesień

9. Przemiany społeczno-ekonomiczne przestrzeni Polski - egzamin poprawkowy 8 września br

10. Zaproszenie na Dzien Otwarty projektu 9 września 2015 r.

11. Geografia rolnictwa – egzamin poprawkowy (II termin)

12. "Okolice Krakowa" - termin poprawkowy 11.09.2015 r.

13. Egzamin poprawkowy z geografii biblijnej

14. Pracownia ogólna 1 rok - II termin, Sesja Końcowa

15. Ochrona własności... egzamin

16. Geografia Regionalna Świata - egzamin w sesji wrześniowej - zmiana terminu

17. Geoekologia - egzamin poprawkowy

18. Harmonogram zajęć na rok akademicki 2015/16

19. Rejestracja - podpięcia

20. Kurs "Babia Góra" w roku akad. 2015/16 będzie zawieszony

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (5)

1. Zaproszenie na Dzien Otwarty projektu w dniu 9 września 2015 r.

2. Harmonogram zajęć na rok akademicki 2015/16

3. Rejestracja - podpięcia

4. Rejestracja na przedmioty - 2015/16

5. Pełnomocnictwo przy wpisie na studia

GEOGRAFIA sp. Turystyka (niestacjonarne II stopnia) (8)

1. Terminy Zjazdów w roku akademickim 2015/2016

2. Hotelarstwo - zaległe zaliczenia

3. Podstawy historii sztuki - II termin

4. Otworzono II nabór na studia niestacjonarne II stopnia trwa do 7 września

5. Informacja dotycząca kontaktu z sekretariatem do 7 sierpnia

6. Seminarium z dr hab. I Sołjan w dniu 4.07., ważne, na Kampusie, w weekendy wszystkie wejścia zamknięte

7. Turystyka na obszarach chronionych - zaliczenie

8. Termin egzaminu licencjackiego

GEOGRAFIA (niestacjonarne II stopnia) (2)

1. Terminy zjazdów - sem. zimowy

2. Praca sekretariatu

Ogłoszenia o konsultacjach (19)

1. dr Robert Guzik - konsultacje SESJA WRZESIEŃ 2015

2. A. Michno - konsultacje

3. Lidia Luchter-dyżur w sesji poprawkowej

4. Konsultacje I. Sołjan w sesji wrześniowej

5. M.Soja_konsultacje

6. D.Matuszko_konsultacje w sesji poprawkowej

7. dr R. Faracik - konsultacje w sesji poprawkowej (IX 2015)

8. Jacek Kozak - konsultacje we wrześniu 2015

9. A.Wypych - konsultacje wrzesień

10. R. Pawlusiński -zaległe zaliczenia, dyżury w sesji poprawkowej

11. Krzysztof Gwosdz dyżury w sesji poprawkowej

12. M. Pietrzak - dyżur w sierpniu i egzamin poprawkowy we wrześniu

13. Zbigniew Ustrnul

14. UWAGA STUDENCI LAT WSZELKICH!

15. DR W.MACIEJOWSKI - KONSULTACJE I SESJA POPRAWKOWA

16. Katarzyna Ostapowicz - konsultacje lipiec-wrzesień

17. Konsultacje A. Bokwy po 1.07.2015

18. konsultacje 7 VII - 30 IX 2015 r.

19. K. Rotter-Jarzębińska - uaktualnione terminy konsultacji

Stypendia, akademiki, pomoc materialna (1)

1. Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich UJ 2015/16 c.d.

Inne (2)

1. Nagroda T. Tertila

2. Program MNiSW - praktyki w administracji

 

 
 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ 2015

Valid HTML 4.01 Transitional