http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Struktura
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Edukacja

I STOPIEŃ (licencjackie)

- stacjonarne: Geografia

- stacjonarne: Biologia-Geografia

II STOPIEŃ (magisterskie uz.)

- stacjonarne: Geografia

- stacjonarne: E-gospodarka przestrzenna

- stacjonarne: Biologia-Geografia

- niestacjonarne: Geografia - specjalność turystyka

- niestacjonarne: Geografia

III STOPIEŃ

- doktoranckie

Inne

- podyplomowe UNIGIS

- podyplomowe Rewitalizacja miast

- studium pedagogiczne

- dydaktyka geografii


Array

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

Studia stacjonarne (46)

1. Odwołany dyżur sekretariatu

2. Fizjografia - zaliczenie ćwiczeń

3. IV Konferencja Młodych Badaczy

4. 2 kwietnia 2015 r. - dniem wolnym od zajęć

5. Szkolenie BHP - informacja dla osób, które nie zaliczyły szkolenia jesienią

6. Odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 31.03.2015

7. DYDAKTYKA GEOGRAFII I - odwołane hospitacje w szkole podstawowej

8. Geografia rolnictwa - materiały do ćwiczenia na temat gospodarstw rolnych.

9. AKCJA: GEOGRAF CHRONI PRZYRODĘ

10. Podstawy geomorfologii; kierunek: geologia, biologiczno-geologiczny

11. Geoinformatyka 27.03. zmiana sali !

12. Prosemninarium-opiekun Lidia Luchter

13. Ekonomika miast i regionów - gospodarka finansowa JST - materiały dla uczestników kursu

14. Pracownia ogólna - grupa R. Pawlusińskiego

15. Geoekologia - gr. "wtorkowa"

16. Odwołane ćwiczenia z Geografii Regionalnej Świata grupy dr Piotra Kłapyty

17. Terenowe metody badań społeczno-ekonomicznych (I rok, studia licencjackie)

18. PINaP - lekcja transferowa 19.03.2015

19. DYDAKTYKA GEOGRAFII I - hospitacje w liceum, gimnazjum i szkole podstawowej - informacje z 18 marca

20. Pielgrzymki i turystyka religijna na świecie - zadanie domowe

Więcej >>>

Studia niestacjonarne - specjalność TURYSTYKA (23)

1. Dyżur sekretariatu

2. Ogłoszenia przed 12 Zjazdem 14/15

3. Licencjat i magisterskie - ważna informacja

4. IV Konferencja Młodych Badaczy

5. Hotelarstwo - materiały do zajęć + informacje organizacyjne

6. Proszę o pilny kontakt z sekretariatem n/w studentów

7. WAŻNE - wpłaty za czesne i powtarzane zajęcia - pilne !!!

8. Harmonogram na 12 Zjazd 14/15

9. Regiony klim. świata - wyniki

10. Dyżury sekretariatu

11. Ł. Matoga - terminy konsultacji w soboty

12. LICENCJAT i MAGISTERSKIE - są zlecone kwoty za powtarzane zajecia

13. Wpłata 1 raty czenego w II semestrze, termin minął 15 lutego

14. Dyżur sekretariatu

15. Szkolenie BHP - informacja dla osób, które nie zaliczyły szkolenia jesienią

16. raty czesnego za II semestr - naliczone

17. Płatności w II semestrze

18. Harmonogram - semestr wiosenny

19. Metodologia nauk geograficznych - egzamin 21.II.2015r.

20. Terminy Zjazdów - przypomnienie

Więcej >>>

Studia niestacjonarne (5)

1. IV Konferencja Młodych Badaczy

2. Komunikat przed Zjazdem 28 marca 2015 r

3. Harmonogram XII zjazd

4. Materiały do egzaminu Europa i UE

5. Harmonogram - semestr letni 2014/2015

Studia doktoranckie (3)

1. 27 marca wykłady

2. Harmonogram szczegółowy (stan na 20-02-2015)

3. Harmonogram ogólny (stan na 20-02-2015)

Ogłoszenia o konsultacjach (12)

1. A. Woźniak - konsultacje

2. A.Warchalska-Troll - najbliższe dwa tygodnie

3. G.Micek-konsultacje

4. K.Ostafin - konsultacje w tym tygodniu

5. Łukasz Musielok - odwołane konsultacje 24. i 25.03. oraz godziny dodatkowych konsultacji 27.03.

6. D.Matuszko_zmiana

7. konsultacje 18.03.2015

8. M. Rechciński - konsultacje w semestrze wiosennym

9. Odwolane konsultacje I. Sołjan

10. M.Popiel - Konsultacje 20.03; 27.03

11. DR W. MACIEJOWSKI - KONSULTACJE

12. Konsultacje A. Bokwy w semestrze wiosennym r.a. 2014/2015

Inne (6)

1. IV Konferencja Młodych Badaczy

2. KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA.

3. AKCJA: GEOGRAF CHRONI PRZYRODĘ

4. 26 III - spotkanie o wynikach moich badań w klubach fitness i na pływalniach (geografia sportu)

5. Międzynarodowy konkurs FRESHHH

6. Konkurs stypendialny ERASMUS+ Studia na wyjazdy w roku akad. 2015/16

Ogłoszenia Dyrekcji (1)

1. Ogłoszenieo planowanym zatrudnieniu asystenta naukowo-dydaktycznego

 

 
 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ 2015

Valid HTML 4.01 Transitional