[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (11)

1. System kolejkowy w Dziekanacie ds. studenckich

2. Dyżury Dyrektora w lipcu i sierpniu

3. I rok - nowoprzyjęci studenci

4. Sekretariat ds. studenckich nieczynny w sierpniu

5. Rejestracja na przedmioty na rok 2017/18 - 1 sierpnia

6. Egzamin licencjacki - 8 września

7. Studenci I, II roku licencjatu i I roku SUM - rozliczanie roku, wpis na r.a. 2017/18

8. UWAGA! III rok, egzamin licencjacki rekrutacja na studia magisterskie

9. Studenci którzy realizują przedmioty ze studium pedagogicznego - Ważne!

10. Akademiki 2017/18

11. Kilka bardzo ważnych informacji na koniec roku akademickiego

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (8)

1. Egzamin z Geografii rolnictwa – II termin

2. Egzamin „Meteorologia i klimatologia" (kurs podstawowy)

3. Geografia turystyczna Polski, Geografia turystyczna świata - egzamin II termin

4. Test poprawkowy z "Okolic Krakowa"

5. Przemiany społeczno-ekonomiczne przestrzeni Polski -egzamin II termin

6. Egzaminy poprawkowe - j. angielski - M. Kruk

7. studia licencjackie - wybor specjalnosci

8. Geografia przemysłu i komunikacji -egzamin II termin

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (1)

1. Egzaminy poprawkowe- j. angielski - M. Kruk

Studia doktoranckie (1)

1. Dziekanat ds. studiów doktoranckich - godziny przyjęć w okresie wakacyjnym


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional