http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Struktura
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Edukacja

licencjackie

- stacjonarne: Geografia

- stacjonarne: Biologia-Geografia

magisterskie uzpełniające

- stacjonarne: Geografia

- stacjonarne: Biologia-Geografia

- niestacjonarne: Geografia - specjalność turystyka

- niestacjonarne: Geografia

Inne

- doktoranckie

- podyplomowe UNIGIS

- podyplomowe Rewitalizacja miast

- studium pedagogiczne

- dydaktyka geografii


Array

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

Studia stacjonarne (58)

1. Odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 4.11.2014

2. funkcjonowanie systemów przyrodniczych - ćwiczenia

3. Dydaktyka geografii II - zajęcia 31 października

4. Geografia regionalna świata

5. Podstawy ekonomiczne turystyki (ćwiczenia) - pierwsze zajęcia

6. Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego - dyskusja 6 listopada br. i literatatrua

7. Przedłużanie legitymacji

8. GEOGRAFIA FIZYCZNA POLSKI

9. Absolwent na rynku pracy - formularz aplikacyjny

10. Pracownia ogólna, grupa 6, opiekun L.Luchter

11. Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych - materiały

12. Transmedia in Science Education - 28.10.2014 r.

13. Zmiany i zmienność klimatu - 30.10

14. Meteorologia i klimatologia synoptyczna - zajęcia 28.10

15. Proseminarium_z_E_Gorczyca

16. FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW PRZYRODNICZYCH - WYKŁAD 27.10.2014

17. Absolwent na rynku pracy - materiały do ćwiczeń 27.10.2014

18. Geografia fizyczna stosowana

19. GEOINFORMATYKA - rozpoczęcie ćwiczeń kameralnych

20. Odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 28.10.2014

Więcej >>>

Studia niestacjonarne - specjalność TURYSTYKA (14)

1. Dyżury sekretariatu

2. Harmonogram na zjazd 25-26.10.2014

3. Podział na grupy seminaryjne

4. Dyżury sekretariatu

5. Ł. Matoga - konsultacje w październiku

6. Szkolenie BHP - lista studentów z zaliczonym kursem

7. Magisterskie 1 rok, ważne !!!

8. Ogłoszenia przed I Zjazdem

9. Studia magisterskie - harmonogram październik 2014

10. Przedłużanie ważności legitymacji

11. Dyżury sekretariatu

12. Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów

13. Zlecone wpłaty za powtarzane zajęcia w 1 semestrze

14. Podania rozpatrzone przez Panią Dziekan

Studia niestacjonarne (3)

1. Geografia wyznań w Polsce

2. Seminarium magisterskie

3. Harmonogram - semestr zimowy 2014/2015

Studia doktoranckie (4)

1. Ars Docendi lista kursów

2. I semestr – harmonogram szczegółowy

3. Ars Quaerendi: Wyszukiwanie informacji – narzędzia i strategie

4. Harmonogram zajęć

Ogłoszenia o konsultacjach (19)

1. M. Rechciński - konsultacje 31 X

2. W. Szymański - odwołane konsultacje 3 listopada

3. G. Micek - konsultacje w dniu 3.XI

4. Zmiana terminu konsultacji - K. Rotter-Jarzebinska

5. S. Szot - zmiana godzin konsultacji

6. Lidia Luchter- odwołane konsultacje

7. D.Matuszko_konsultacje 28.10

8. Konsultacje I. Sołjan w dniach 28-31 X

9. KONSULTACJE Z DR W. MACIEJOWSKIM W DNIU 27.10.214

10. P. Trzepacz - konsultacje 27.X

11. M. Rechciński - nowy termin konsultacji

12. Odwołane konsultacje A. Bokwy w dniach 27-28.10.2014

13. dr J. Działek - nieobecność

14. Konsultacje Katarzyna Gorczyca

15. D. Matuszko - konsultacje w semestrze jesiennym

16. Jacek Kozak - konsultacje do końca października

17. Konsultacje doktorantów Zakładu Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej IGiGP UJ

18. Konsultacje A. Bokwy w semestrze zimowym 2014/2015

19. Justyna Liro, konsultacje w semestrze jesiennym

Stypendia, akademiki, pomoc materialna (1)

1. Konkurs stypendialny CEEPUS - semester letni 2014/15

Inne (6)

1. PINaP - lekcja transferowa w IGiGP UJ

2. KMTPNiS - zajęcia 28.10.2014

3. Opcjonalne zajęcia z angielskiego w IGIGP

4. KMTPNiS - zajęcia 21.10.2014

5. KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA.

6. Konkurs dla studentów "W poszukiwaniu Natury 2000"

 

 
 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ 2014

Valid HTML 4.01 Transitional