http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Struktura
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Edukacja

licencjackie

- stacjonarne: Geografia

- stacjonarne: Biologia-Geografia

magisterskie uzpełniające

- stacjonarne: Geografia

- stacjonarne: Biologia-Geografia

- niestacjonarne: Geografia - specjalność turystyka

- niestacjonarne: Geografia

Inne

- doktoranckie

- podyplomowe UNIGIS

- podyplomowe Rewitalizacja miast

- studium pedagogiczne

- dydaktyka geografii


Array

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

Studia stacjonarne (34)

1. Odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 25.11.2014

2. Statystyka - Grupa 6 - kolokwium poprawkowe

3. Odwołane seminarium, prof. Z. Górka

4. Konsultacje prof. Bolesław Domański 20 listopada br.

5. Statystyka - ćwiczenia (grupy 2 i 4) - I kolokwium, II termin

6. Decyzje nieprzyznane (socjalne, Rektora)

7. Fizyka atmosfery - 19 listopada b.r.

8. Zmiany i zmienność klimatu - 20.11

9. A.Wypych - pracownia w dniu 19.11

10. Poprawione Globalne systemy finansowe i gospodarcze KONWERSATORIUM 3 i 4 podział zadań

11. I rok SUM - odbiór dyplomów z licencjatu

12. Statystyka - grupy S. Szot - wyniki kolokwium I

13. Decyzje - styp.Rektora

14. Odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 18.11.2014

15. Funkcjonowanie systemów przyrodniczych - ćwiczenia

16. Decyzje stypendialne !!! Pilne

17. Użytkowanie ziemi i kształtowanie obszarów wiejskich - wykład w dniu 12 listopada

18. R. Pawlusiński - zajęcia w dniu 12.11.2014

19. Organizacja i obsługa ruchu turystycznego - zajęcia w dniach 12.11.2014 r. i 18.11.2014 r. (wykłady i ćwiczenia)

20. Graficzna prezentacja..., gr. 6. - zadanie domowe

Więcej >>>

Studia niestacjonarne - specjalność TURYSTYKA (19)

1. Promocje magisterskie 5.XII.2014 r. - informacje

2. Ogłoszenia przed 3 Zjazdem, 14/15

3. Dyżury sekretariatu

4. Harmonogram na 3 Zjazd

5. Odbiór decyzji stypendialnych-sobota 22.11.2014

6. Proszę o pilny kontakt z sekretariatem !

7. Zagospodarowanie turystyczne - ćwiczenia

8. Decyzje - styp.Rektora, Decyzje o styp.socjalne i dla niepełnosprawnych

9. Płatności II raty czesnego i za powtarzane zajęcia

10. Pilny kontakt z sekretariatem !!

11. Harmonogram - semestr jesienny

12. Lista zgłoszonych absolwentów na uroczystości 5.XII

13. Proszę pilnie o wpłaty za powtarzane zajęcia !!!!!!!!!

14. Uroczyste promocje magisterskie - przypomnienie

15. Szkolenie BHP - lista studentów z zaliczonym kursem

16. Przedłużanie ważności legitymacji

17. Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów

18. Zlecone wpłaty za powtarzane zajęcia w 1 semestrze

19. Podania rozpatrzone przez Panią Dziekan

Studia niestacjonarne (2)

1. Harmonogram: 3 i 4 zjazd

2. Decyzje- styp.socjalne, Rektora i dla niepełnosprawnych

Studia doktoranckie (2)

1. I semestr – harmonogram szczegółowy

2. Harmonogram zajęć

Ogłoszenia o konsultacjach (17)

1. M. Troll - konsultacje w nadchodzącym tygodniu

2. AWypych - konsultacje 20.11

3. JPSiwek_konsultacje

4. M. Drewnik - odwołany dyżur 19 XI 2014 r.

5. przeniesione konsultacje_E_Gorczyca

6. E. Stach - odwołane konsultacje

7. P. Trzepacz - konsultacje w dniu 17.11 i 19.11

8. JPSiwek_Odwołane konsultacje

9. K. Rotter-Jarzebinska - zmienione terminy konsultacji w okresie XI-XII

10. D.Matuszko_zmiana

11. konsultacje 18 XI

12. P. Trzepacz - konsultacje 12.11.2014

13. Ł. Matoga - zmiana terminu konsultacji

14. M. Rechciński - nowy termin konsultacji

15. Konsultacje Katarzyna Gorczyca

16. Konsultacje doktorantów Zakładu Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej IGiGP UJ

17. Konsultacje A. Bokwy w semestrze zimowym 2014/2015

Stypendia, akademiki, pomoc materialna (1)

1. Stypendia wyjazdowe do Rosji w ramach projektu ERANET PLUS

Inne (5)

1. Praktyki zawodowe w Instytucie Rozwoju miast

2. KMTPNiS - zajęcia 18.11.2014

3. KMTPNiS - zajęcia 4.11.2014

4. PINaP - lekcja transferowa w IGiGP UJ

5. Konkurs dla studentów "W poszukiwaniu Natury 2000"

 

 
 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ 2014

Valid HTML 4.01 Transitional