[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (11)

1. Naliczone płatności za powtarzanie przedmiotów

2. Środowiska polarne Ziemi

3. Podpięcia przedmiotów - bardzo pilne!!!

4. Zmiana sali - kurs Wybrane prob.przyr.i społ.państw Dal.Wsch. w dn.25.10.2017

5. Geoinformatyka 25.10.2017 zmiana sali

6. Godziny Dziekańskie

7. Uroczyste Promocje Magisterskie

8. Absolwenci licencjatu- odbiór dyplomów

9. I rok licencjat - legitymacje

10. Kursy uruchomione i nieuruchomione - korekty w zapisach na kursy tylko do 13 października

11. Hydrogeologia - dla chętnych i tych którzy powtarzają kurs

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (31)

1. zaproszenie na odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 24.10.2017

2. Zaproszenie na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Badaczy

3. Dydaktyka geografii II - ćwiczenia 20.10.2017

4. Wykład z Gospodarki przestrzennej gmin

5. Metody badania rzeźby - ćwiczenia terenowe

6. Proseminarium licencjackie - grupa R. Pawlusińskiego

7. Ćwiczenia z geografii ludności i demografii - przesunięcie godziny pierwszych zajęć w dniu 18.X b.r.

8. zaproszenie na CLIMATHON 2017 - ENERGIA DLA KLIMATU

9. Statystyka - I rok licencjatu

10. Podstawy geografii człowieka - następny wykład 30 października br.

11. Met. badań geogr turyzmu wykład 17.10

12. Geografia ludności i demografia - ćwiczenia wg sal i grup

13. Globalne systemy finansowe i gospodarcze - wykład

14. Zmiany i zmienność klimatu - terminy zajęć

15. Festiwal Podróżniczy TRAVENALIA 2017

16. Zajęcia z Wybranych zagadnień z geografii migracji ludnosci w dniu 18.10.17

17. Ważne dla I roku geografii

18. Zajęcia z Wybranych zagadnień z geografii migracji ludnosci w dniu 11.10.17

19. Funkcjonowanie systemów przyrodniczych - ćwiczenia

20. Nowy termin zajęć z Wybranych zagadnień z geografii migracji ludności

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (3)

1. Zaproszenie na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Badaczy

2. Festiwal Podróżniczy TRAVENALIA 2017

3. j. angielski - zajęcia w piątki

Studia doktoranckie (8)

1. Zaproszenie na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Badaczy

2. Ochrona Własności Intelektualnej

3. Nabór wniosków w dodatkowej edycji Konkursu TD UJ na Dofinansowanie Działalności Doktorantów

4. Godziny dziekańskie w dniu 3 listopada 2017 r.

5. Finansowanie badań naukowych i prowadzenie projektów badawczych (WGG.SD-02)

6. Festiwal Podróżniczy TRAVENALIA 2017

7. Salon Naukowy TD UJ

8. Wstępny harmonogram

Ogłoszenia o konsultacjach (8)

1. Konsultacje - G. Micek

2. K. Ostafin - konsultacje 16 X, 20 X

3. odwołanie

4. Konsultacje 11 października G. Micek

5. K. Rotter-Jarzębińska - nieobecność do 13.10.2017

6. Konsultacje 09.X - dr Anna Avdiushchenko

7. A. Michno - konsultacje

8. Konsultacje A. Bokwy w semestrze jesiennym 2017/2018

Inne (5)

1. Licencja Esri dla UJ - zmiana administratora

2. KMTPNiS - zajęcia 17.10.2017

3. Konkurs stypendialny programu CEEPUS - wyjazdy w sem. letnim w roku akad. 2017/18 - aplikacje do 31 października 2017

4. Festiwal Podróżniczy TRAVENALIA 2017

5. Zaproszenie do udziału w projekcie dla studentów studiów I i II stopnia


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional