[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (20)

1. Podstawy dydaktyki, Dydaktyka geografii i Dydaktyka przyrody - egzaminy i zaliczenia

2. POMORZE - ćwiczenia regionalne - 29.05-3.06.2017

3. Ćwiczenia terenowe z geomorfologii

4. Góry Świętokrzyskie

5. Metody Badań Osadów Czwartorzędowych

6. Terenowe metody badań społeczno-ekonomicznych (I rok licencjatu)

7. Geografia miast i procesów urbanizacji - zajęcia terenowe pod Krakowem

8. Pilotaż i przewodnictwo turystyczne - ważne

9. Środowisko przyrodnicze Wyżyny Krakowskiej

10. Regiony klimatyczne świata - test zaliczeniowy

11. I rok - Terenowe Metody Badań Społeczno-Ekonomicznych

12. Geografia przemysłu i komunikacji- egzamin

13. Ćwiczenia terenowe z geografii społ.-ekon. - dr R. Faracik

14. TERENOWE METODY BADAŃ PRZYRODNICZYCH - I rok

15. Formy turystyki – zaliczenie ćwiczeń

16. Ćwiczenia terenowe "Okolice Krakowa" - I rok: harmonogram, zasady i termin zaliczenia

17. Ćwiczenia terenowe - SUWALSZCZYZNA+LITWA oraz PODLASIE

18. KARPATY 2017

19. Ćwiczenia terenowe KARPATY - informacje dla uczestników zajęć - termin wpłat do 3 marca 2017

20. Ćwiczenia terenowe GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE... - informacje dla uczestników zajęć - termin wpłat do 13 marca 2017

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (2)

1. egazmin z AiWDP

2. Marketing terytorialny

Studia doktoranckie (2)

1. Prezentacje (23 i 24 maja) program AKTUALIZACJA

2. Seminarium doktoranckie - Hydrologia

Ogłoszenia o konsultacjach (14)

1. Konsultacje 23.V.2017- dr Anna Avdiushchenko

2. Dr Jakub Taczanowski - odwołane konsultacje we wtorek 23 maja b.r.

3. Konsultacje 22 maja – dr Krzysztof Ostafin

4. D. Matuszko - konsultacje podczas ćwiczeń terenowych i sesji

5. Zmiana terminów

6. Ł. Matoga - dyżur 18.05.2017 (aktualizacja)

7. B.Rzonca- konsultacje w najbliższych dniach

8. M. Troll - najbliższe konsultacje

9. M. Troll - najbliższe konsultacje

10. konsultacje dr J. Działek 16.05

11. Ewa Grabska - odwołane konsultacje

12. Zmiana terminu konsultacji A. Bokwy w dniu 15.05.2017

13. K. Rotter-Jarzębińska - odwołanie dyzuru w dniu 11 maja 2017

14. Dr Jakub Taczanowski - terminy konsultacji

Na marginesie (1)

1. Laudacje studenckie

Inne (2)

1. Hackathon Big Data

2. Zaproszenie na otwarte wykłady


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional