http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Struktura
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Edukacja

licencjackie

- stacjonarne: Geografia

- stacjonarne: Biologia-Geografia

magisterskie uzpełniające

- stacjonarne: Geografia

- stacjonarne: Biologia-Geografia

- niestacjonarne: Geografia - specjalność turystyka

- niestacjonarne: Geografia

Inne

- doktoranckie

- podyplomowe UNIGIS

- podyplomowe Rewitalizacja miast

- studium pedagogiczne

- dydaktyka geografii


Array

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

Studia stacjonarne (104)

1. Metody badań geografii turyzmu - 1 ćwiczenia, 21.10.

2. Absolwent na rynku pracy - materiały do ćwiczeń 20.10.2014

3. Festiwal Podróżniczy Travenalia

4. Meteorologia i klimatologia synoptyczna

5. Seminarium magisterskie HMK (21 października – grupa Zbigniewa Ustrnula)

6. Fizyka atmosfery - 22 października b.r.

7. Odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym

8. Pierwsze ćwiczenia Gospodarka przestrzenna

9. Organizacja i obsługa ruchu turystycznego (ćwiczenia) - termin pierwszych zajęć

10. DYDAKTYKA GEOGRAFII II - materiały do ćwiczeń 17.10.2014

11. Globalne systemy finansowe i gospodarcze - podział na grupy i pary

12. Fizjografia, ćw. 1. - wskazówki i porady praktyczne

13. I rok SUM - odbiór dyplomów z licencjatu

14. Uroczyste Promocje magisterskie - przypomnienie

15. Listy rankingowe

16. Zaproszenie

17. Geografia turyzmu - prośba o pilny kontakt

18. Wykład ochrony środowiska

19. Pracownia ogólna z dr. M. Jodłowskim - szkolenie biblioteczne 15 X

20. Podstawy organizacji i zarządzania - terminy zajęć

Więcej >>>

Studia niestacjonarne - specjalność TURYSTYKA (12)

1. Dyżury sekretariatu

2. Ł. Matoga - konsultacje w październiku

3. Szkolenie BHP - lista studentów z zaliczonym kursem

4. Magisterskie 1 rok, ważne !!!

5. Ogłoszenia przed I Zjazdem

6. Studia magisterskie - harmonogram październik 2014

7. Przedłużanie ważności legitymacji

8. Dyżury sekretariatu

9. Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów

10. Zlecone wpłaty za powtarzane zajęcia w 1 semestrze

11. Podania rozpatrzone przez Panią Dziekan

12. Terminy zjazdów w roku akademickim 2014/2015

Studia niestacjonarne (3)

1. Seminarium magisterskie

2. Harmonogram - semestr zimowy 2014/2015

3. Rozpoczęcie roku akademickiego 2014/2015

Studia doktoranckie (5)

1. I semestr – harmonogram szczegółowy

2. Ars Quaerendi: Wyszukiwanie informacji – narzędzia i strategie

3. Harmonogram zajęć

4. I rok inauguracja

5. Posiedzenia naukowe PAU

Ogłoszenia o konsultacjach (15)

1. Konsultacje_E_Gorczyca

2. AWypych - konsultacje 21 października

3. D. Matuszko - konsultacje w semestrze jesiennym

4. Jacek Kozak - konsultacje do końca października

5. Konsultacje doktorantów Zakładu Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej IGiGP UJ

6. Paweł Krąż - konsultacje

7. J.Liro, konsultacje w dniu 14 października, zmiana godziny

8. K.Ostafin - konsultacje 14 i 17 października

9. J. BALON - NIEOBECNOSC

10. J. Gałka - konsultacje

11. Marcin Rechciński - konsultacje

12. Konsultacje A. Bokwy w semestrze zimowym 2014/2015

13. P. Trzepacz - konsultacje

14. Justyna Liro, konsultacje w semestrze jesiennym

15. Konsultacje_E.Gorczyca

Stypendia, akademiki, pomoc materialna (1)

1. Konkurs stypendialny CEEPUS - semester letni 2014/15

Inne (4)

1. Zaproszenie

2. KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA.

3. Konkurs dla studentów "W poszukiwaniu Natury 2000"

4. Emisja głosu - informacje

 

 
 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ 2014

Valid HTML 4.01 Transitional