http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Struktura
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Edukacja

I STOPIEŃ (licencjackie)

- stacjonarne: Geografia

- stacjonarne: Biologia-Geografia

II STOPIEŃ (magisterskie uz.)

- stacjonarne: Geografia

- stacjonarne: E-gospodarka przestrzenna

- stacjonarne: Biologia-Geografia

- niestacjonarne: Geografia - specjalność turystyka

- niestacjonarne: Geografia

III STOPIEŃ

- doktoranckie

Inne

- podyplomowe UNIGIS

- podyplomowe Rewitalizacja miast

- studium pedagogiczne

- dydaktyka geografii


Array

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

Kandydaci na studia (1)

1. geografia - studia 2. stopnia - przydział na specjalności

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (37)

1. Harmonogram zajęć na rok akademicki 2015/16 - najnowsza wersja

2. NOWY KURS - Współczesne procesy stokowe w obszarach rolniczych

3. Nowy kurs - Dynamika chmur i układów chmurowych

4. Rejestracja próbna - PILNE

5. Kurs "Babia Góra" w roku akad. 2015/16 będzie zawieszony

6. Rejestracja na przedmioty - 2015/16

7. Obóz adaptacyjny 2015

8. Egzamin poprawkowy z Obszarów Metropolitalnych

9. Egzamin poprawkowy z Geografii miast i procesów urbanizacji

10. Egzamin poprawkowy z Gospodarki przestrzennej gmin

11. Zaliczenie praktyk dydaktycznych

12. USOS - gotowy etap do rozliczenia

13. Zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych

14. Dyżury sekretariatu - zmiana godzin

15. Meteorologia i klimatologia - egzamin (II termin)

16. Pełnomocnictwo przy wpisie na studia

17. Dla studentów rekrutujących się na SUM

18. Egzamin z j.angielskiego - termin wrześniowy

19. konsultacje

20. Geografia rolnictwa – egzamin poprawkowy

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (4)

1. Harmonogram zajęć na rok akademicki 2015/16 - najnowsza wersja

2. Rejestracja próbna - PILNE

3. Rejestracja na przedmioty - 2015/16

4. Pełnomocnictwo przy wpisie na studia

GEOGRAFIA sp. Turystyka (niestacjonarne II stopnia) (9)

1. Otworzono II nabór na studia niestacjonarne II stopnia trwa do 7 września

2. Informacja dotycząca kontaktu z sekretariatem do 7 sierpnia

3. Seminarium z dr hab. I Sołjan w dniu 4.07., ważne, na Kampusie, w weekendy wszystkie wejścia zamknięte

4. Turystyka na obszarach chronionych - zaliczenie

5. Termin egzaminu licencjackiego

6. Hotelarstwo - zaliczenie

7. Proszę o pilny kontakt z sekretariatem studentów wymienionych w ogłoszeniu

8. Ważna informacja dla studiów licencjackich i magisterskich

9. Ważne dla osób, które składają dokumenty do obrony pracy mgr

GEOGRAFIA (niestacjonarne II stopnia) (1)

1. sekretariat nieczynny- do 15 lipca

Ogłoszenia o konsultacjach (12)

1. Zbigniew Ustrnul

2. UWAGA STUDENCI LAT WSZELKICH!

3. DR W.MACIEJOWSKI - KONSULTACJE I SESJA POPRAWKOWA

4. M. Troll - konsultacje w okresie wakacyjnym

5. Katarzyna Ostapowicz - konsultacje lipiec-wrzesień

6. Jacek Kozak - konsultacje w lipcu i sierpniu 2015

7. dr P. Trzepacz - termin kolejnych konsutlacji

8. A. Michno - konsultacje

9. Konsultacje A. Bokwy po 1.07.2015

10. konsultacje 7 VII - 30 IX 2015 r.

11. K. Rotter-Jarzębińska - uaktualnione terminy konsultacji

12. Konsultacje A. Bokwy w sesji letniej 2014/2015

Stypendia, akademiki, pomoc materialna (2)

1. Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich UJ 2015/16 c.d.

2. Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich UJ 2015/16

Inne (3)

1. Pożegnanie Olka Ostrowskiego

2. Oferta odbycia praktyk zawodowych - obsługa wystawy Science Tunnel

3. Program MNiSW - praktyki w administracji


 
 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ 2015

Valid HTML 4.01 Transitional