[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (15)

1. Rozliczenie roku - studenci I i II roku studiów licencjackich oraz I roku SUM

2. APD – kilka przydatnych informacji

3. 1 rok, studia licencjackie – wybór specjalności

4. Karta obiegowa dla studentów przsytępujących do obrony w tym roku akademickim

5. Nowe Katalogi kursów dostępne na stronie IGiGP

6. Proseminarium i pracownia licencjacka 2016/17 – informacja dla przyszłego III roku studiów licencjackich

7. Projekty 2016/17 – informacja dla przyszłego II roku studiów licencjackich

8. Egzamin licencjacki - zapisy na termin lipcowy

9. Przedmioty Pedagogiczne - kursy spoza katalogu w ramach 10%

10. Komunikat - szafki przy bibliotece

11. Laudacje studenckie - podziękowania :)

12. Zaległe szkolenie BHP dla studentów 1 roku (licencjackie i magisterskie)

13. Przywrócenie terminu egzaminu - zwolnienia lekarskie

14. Dyżury w semestrze wiosennym 2015/16

15. MOST – Program Mobilności Studentów i Doktorantów

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (26)

1. Egzamin poprawkowy z Przemian społeczno-ekonomicznych przestrzeni Polski

2. Pracownia ogólna gr. 2_E. Gorczyca TYNIEC

3. Geografia przemysłu-egzamin poprawkowy

4. Geografia biblijna - dodatkowy termin

5. Konferencja w ramach IV Kongresu Rewitalizacji Miast

6. GEOGRAFIA REGIONALNA ŚWIATA

7. FIZJOGRAFIA - EGZAMIN

8. Formy turystyki - egzamin wyniki

9. Proseminarium - rok 2016/17 G. Micek

10. Prcownia ogólna_gr 2 z dr E_Gorczyca_TYNIEC

11. Procesy hydrologiczne ... w zlewni - egzamin II

12. Wyniki egzaminu z Dydaktyki przyrody

13. Wyniki egzaminu z Podstaw Dydaktyki

14. Wyniki zaliczenia ćwiczeń z dydaktyki geografii

15. Pomorze - wyniki

16. G. Świętokrzyskie - wyniki

17. Właściwości fizyczne i chemiczne wód

18. Obóz naukowy hydroBieszczady

19. Listy promotorów prac i tutorów na rok akademicki 2016/17

20. Partycypacja społeczna w ochronie krajobrazu i planowaniu przestrzennym - EGZAMIN

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (1)

1. Konferencja w ramach IV Kongresu Rewitalizacji Miast

GEOGRAFIA sp. Turystyka (niestacjonarne II stopnia) (13)

1. Dyżury sekretariatu

2. Program antyplagiatowy OSA, nowe zasady w Archiwum Prac Dyplomowych

3. Bardzo ważna informacja dla osób które chcą się bronić w najbliższych tygodniach

4. Dyżur sekretariatu

5. Harmonogram na Zjazd 18.06.2016r.

6. Turystyka w Europie - wpisane oceny

7. Odbiór zaległych dyplomów

8. Egzamin poprawkowy z Geografii Iranu

9. Globalne procesy....... wpisane oceny.

10. Ważne dla studiów magisterskich

11. Prawo w turystyce, II termin

12. Harmonogram na Zjazd 4 czerwca

13. Wpłata ostatniej majowej raty czesnego

Studia doktoranckie (2)

1. 30 czerwca prezentacja koncepcji pracy doktorskiej

2. 1 lipca prezentacje stanu wiedzy

Ogłoszenia o konsultacjach (14)

1. Konsultacje A. Bokwy w sesji poprawkowej r.a. 2015/2016

2. R. Pawlusinski- terminy konsultacji

3. Lidia Luchter-konsultacje

4. K. Rotter-Jarzębińska - odwołanie konsultacji w dniach 27.06 - 01.07.2016

5. Ostatnie konsultacje - G. Micek

6. Dr Jakub Taczanowski - konsultacje w ostatnim tygodniu sesji.

7. konsultacje w okresie od lipca do września

8. J.Więcław-Michniewska - konsultacje w czerwcu - uaktualnienie

9. D. Matuszko - najbliższe konsultacje

10. dr J. Działek - odwołane konsultacje

11. K.Ostafin - konsultacje

12. J. Gałka -konsultacje w czasie sesji

13. A.Wypych - konsultacje w sesji letniej

14. W. Szymański - terminy konsultacji w czerwcu

Inne (2)

1. Konferencja w ramach IV Kongresu Rewitalizacji Miast

2. Konkurs stypendialny na wyjazdy w ramach programu CEEPUS - sieć GEOREGNET - zgłoszenia do 15 czerwca 2016 r.

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2016"

Valid HTML 4.01 Transitional