http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów

 

 

 

 

 


Array

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

Studia stacjonarne (70)

1. Geografia fizyczna stosowana

2. GEOINFORMATYKA - rozpoczęcie ćwiczeń kameralnych

3. Odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 28.10.2014

4. Dodatkowy wykład z Filozofii

5. Planning and natural hazards - formularz do zadania

6. Zmiany i zmienność klimatu

7. Konsultacje prof. Bolesław Domański 28 października br. odwołane

8. Statystyka (ćw) - grupy 6 i 7

9. Podpięcia przedmiotów

10. Geografia uzdrowisk

11. Wybrane problemy turystyki światowej

12. odwołanie konsultacji

13. Przedłużanie legitymacji

14. Transmedia in Science Education - 21.10.2014 r.

15. FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW PRZYRODNICZYCH

16. odwołany dyżur 22-10-2014

17. GIS w naukach o atmosferze - ćwiczenia

18. Graficzna prezentacja..., gr. 6. - zadanie domowe

19. Dydaktyka geografii II - hospitacje w liceum i gimnazjum

20. Metody badań geografii turyzmu - 1 ćwiczenia, 21.10.

Więcej >>>

Studia niestacjonarne - specjalność TURYSTYKA (14)

1. Harmonogram na zjazd 25-26.10.2014

2. Podział na grupy seminaryjne

3. Dyżury sekretariatu

4. Ł. Matoga - konsultacje w październiku

5. Szkolenie BHP - lista studentów z zaliczonym kursem

6. Magisterskie 1 rok, ważne !!!

7. Ogłoszenia przed I Zjazdem

8. Studia magisterskie - harmonogram październik 2014

9. Przedłużanie ważności legitymacji

10. Dyżury sekretariatu

11. Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów

12. Zlecone wpłaty za powtarzane zajęcia w 1 semestrze

13. Podania rozpatrzone przez Panią Dziekan

14. Terminy zjazdów w roku akademickim 2014/2015

Studia niestacjonarne (4)

1. Harmonogram - II zjazd

2. Geografia wyznań w Polsce

3. Seminarium magisterskie

4. Harmonogram - semestr zimowy 2014/2015

Studia doktoranckie (4)

1. Ars Docendi lista kursów

2. I semestr – harmonogram szczegółowy

3. Ars Quaerendi: Wyszukiwanie informacji – narzędzia i strategie

4. Harmonogram zajęć

Ogłoszenia o konsultacjach (16)

1. M. Rechciński - nowy termin konsultacji

2. Odwołane konsultacje A. Bokwy w dniach 27-28.10.2014

3. odwołane konsultacje 23 X - Katarzyna Ostapowicz

4. M. Troll - zmiana terminu konsultacji (21 i 23 X)

5. dr J. Działek - nieobecność

6. Konsultacje Katarzyna Gorczyca

7. Konsultacje_E_Gorczyca

8. AWypych - konsultacje 21 października

9. D. Matuszko - konsultacje w semestrze jesiennym

10. Jacek Kozak - konsultacje do końca października

11. Konsultacje doktorantów Zakładu Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej IGiGP UJ

12. Paweł Krąż - konsultacje

13. J.Liro, konsultacje w dniu 14 października, zmiana godziny

14. Konsultacje A. Bokwy w semestrze zimowym 2014/2015

15. Justyna Liro, konsultacje w semestrze jesiennym

16. Konsultacje_E.Gorczyca

Stypendia, akademiki, pomoc materialna (1)

1. Konkurs stypendialny CEEPUS - semester letni 2014/15

Inne (4)

1. Opcjonalne zajęcia z angielskiego w IGIGP

2. KMTPNiS - zajęcia 21.10.2014

3. KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA.

4. Konkurs dla studentów "W poszukiwaniu Natury 2000"

 

 
 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ 2014

Valid HTML 4.01 Transitional