[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (24)

1. Ostatni dzień składania podań o wpisanie i wypisanie z kursu

2. Festiwal Podróżniczy TRAVENALIA 2016 - zaproszenie

3. Rankingi do Stypendium Rektora

4. Rejestracja żetonowa na lektorat - II tura

5. Rejestracja na zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ - II tura

6. Podania - wypisanie z kursu, wpisanie na przedmiot

7. Uroczyste wręczenie dyplomów okolicznościowych - absolwenci studiów magisterskich

8. JCJ -kursy tematyczne

9. Organizacja roku akademickiego 2016/17

10. Inauguracja roku akademickiego 2016/17

11. Przedmioty Pedagogiczne - podpięcia i decyzje

12. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów

13. Powtarzanie roku studiów

14. Nadzwyczajne powtarzanie roku studiów

15. Rozliczenie roku - studenci I i II roku studiów licencjackich oraz I roku SUM

16. Dyżury sekretariatu, Dyrektora ds. studenckich oraz Prodziekan ds. studenckich

17. Badania lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów - nabór sierpniowy

18. Rejestracja na zajęcia językowe w roku akademickim 2016/17

19. Podanie o przywrócenie terminu egzaminu

20. Płatności za powtarzane kursy w roku akademickim 2016/17

Więcej >>>

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (35)

1. Fizjografia - odwołany wykład

2. Seminarium I. Soljan 25 X

3. CLIMATHON Kraków

4. Pracownia ogolna_szkolenie w zakresie polityki antyplagiatowej

5. zaproszenie na odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 25.10.2016

6. Absolwent na rynku pracy cz. 3

7. Dydaktyka geografii II - materiały do ćwiczeń 21.10.2016

8. Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego - konwersatorium 27 października br.

9. Organizacja i obsługa ruchu turystycznego (ćwiczenia) – spotkanie organizacyjne

10. Podstawy ekonomiczne turystyki

11. Marketing terytorialny - 20.10.2016

12. Problemy zrównoważonego rozwoju

13. Globalne systemy finansowe i gospodarcze SUM

14. Obsługa wybranych programów - odwołuje zajęcia

15. Mirosław Żelazny-odwołanie konsultacji

16. Zaproszenie na Climathon Kraków 2016

17. Festiwal Podróżniczy TRAVENALIA 2016 - zaproszenie

18. Pilotaż i przewodnictwo - rozliczenie zeszłorocznego wyjazdu

19. Ćwiczenia terenowe w ramach kursu Metody badania rzeźby

20. Geografia zwierząt

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (4)

1. Festiwal Podróżniczy TRAVENALIA 2016 - zaproszenie

2. Cykl debat otwartych Urzędu Miasta Krakowa o przyszłości miasta

3. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie wysokości opłat za powtarzane kursy w roku akademickim 2015/16

4. Zajęcia z lektoratu z j. angielskiego B2+ (II SUM)

GEOGRAFIA sp. Turystyka (niestacjonarne II stopnia) (5)

1. Program uroczystej promocji Absolwentów w dniu 28.X.2016r.

2. Lista osób, które zgłosiły chęć uczestniczenia w uroczystości 28.10.2016r. (odbiór dyplomów okolicznościowych przez Absolwentów)

3. Bardzo ważne dla osób, które rozpoczęły studia II stopnia w roku akademickim 2014/2015

4. Wręczanie dyplomów magisterskich (okolicznościowych) , 28.10.2016r, o godz. 13.20

5. Odbiór dyplomów

Studia doktoranckie (2)

1. Festiwal Podróżniczy TRAVENALIA 2016 - zaproszenie

2. Harmonogram zajęć w roku akademickim 2016/2017

Ogłoszenia o konsultacjach (14)

1. Odwołane konsultacje I. Sołjan 25 października

2. A.Wypych - odwołane konsultacje 20.10

3. Robert Pawlusiński

4. Jacek Kozak - odwołane konsultacje 20 X

5. skrócone konsultacje

6. konsultacje w semestrze zimowym 2016/2017

7. zmiana terminu konsultacji A. Bokwy w dniu 20.10.2016

8. Zmiana i odwołanie godzin konsultacji dr Arkadiusz Kołoś

9. J. Gałka - odwołanie konsultacji

10. AWypych - zmiana terminu konsultacji

11. Odwołanie konsultacji 14.10 - Dominik Kaim

12. D.Matuszko - konsultacje w semestrze jesiennym

13. AWypych - konsultacje w semestrze jesiennym 2016/2017

14. Dr Jakub Taczanowski - konsultacje w semestrze jesiennym.

Ogłoszenia Dyrekcji (1)

1. Ogłoszenie o planowanym zatrudnieniu asystenta w IGIGP

Kandydaci na studia (1)

1. Badania lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów - nabór sierpniowy

Inne (3)

1. UWAGA WSZYSCY STUDENCI!

2. Festiwal Podróżniczy TRAVENALIA 2016 - zaproszenie

3. Konkurs stypendialny w ramach programu CEEPUS, sieć GEOREGNET na wyjazdy w sem. letnim 2016/17

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2016"

Valid HTML 4.01 Transitional