http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów

 

 

 

 

 


Array

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

Studia stacjonarne (83)

1. Podpięcia przedmiotów

2. Geografia uzdrowisk

3. Wybrane problemy turystyki światowej

4. odwołanie konsultacji

5. Przedłużanie legitymacji

6. Transmedia in Science Education - 21.10.2014 r.

7. FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW PRZYRODNICZYCH

8. odwołany dyżur 22-10-2014

9. GIS w naukach o atmosferze - ćwiczenia

10. Graficzna prezentacja..., gr. 6. - zadanie domowe

11. Dydaktyka geografii II - hospitacje w liceum i gimnazjum

12. Metody badań geografii turyzmu - 1 ćwiczenia, 21.10.

13. Absolwent na rynku pracy - materiały do ćwiczeń 20.10.2014

14. Festiwal Podróżniczy Travenalia

15. Meteorologia i klimatologia synoptyczna

16. Seminarium magisterskie HMK (21 października – grupa Zbigniewa Ustrnula)

17. Fizyka atmosfery - 22 października b.r.

18. Odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym

19. Pierwsze ćwiczenia Gospodarka przestrzenna

20. Organizacja i obsługa ruchu turystycznego (ćwiczenia) - termin pierwszych zajęć

Więcej >>>

Studia niestacjonarne - specjalność TURYSTYKA (13)

1. Podział na grupy seminaryjne

2. Dyżury sekretariatu

3. Ł. Matoga - konsultacje w październiku

4. Szkolenie BHP - lista studentów z zaliczonym kursem

5. Magisterskie 1 rok, ważne !!!

6. Ogłoszenia przed I Zjazdem

7. Studia magisterskie - harmonogram październik 2014

8. Przedłużanie ważności legitymacji

9. Dyżury sekretariatu

10. Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów

11. Zlecone wpłaty za powtarzane zajęcia w 1 semestrze

12. Podania rozpatrzone przez Panią Dziekan

13. Terminy zjazdów w roku akademickim 2014/2015

Studia niestacjonarne (3)

1. Seminarium magisterskie

2. Harmonogram - semestr zimowy 2014/2015

3. Rozpoczęcie roku akademickiego 2014/2015

Studia doktoranckie (4)

1. I semestr – harmonogram szczegółowy

2. Ars Quaerendi: Wyszukiwanie informacji – narzędzia i strategie

3. Harmonogram zajęć

4. I rok inauguracja

Ogłoszenia o konsultacjach (18)

1. odwołane konsultacje 23 X - Katarzyna Ostapowicz

2. M. Troll - zmiana terminu konsultacji (21 i 23 X)

3. dr J. Działek - nieobecność

4. Konsultacje Katarzyna Gorczyca

5. Konsultacje_E_Gorczyca

6. AWypych - konsultacje 21 października

7. D. Matuszko - konsultacje w semestrze jesiennym

8. Jacek Kozak - konsultacje do końca października

9. Konsultacje doktorantów Zakładu Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej IGiGP UJ

10. Paweł Krąż - konsultacje

11. J.Liro, konsultacje w dniu 14 października, zmiana godziny

12. K.Ostafin - konsultacje 14 i 17 października

13. J. BALON - NIEOBECNOSC

14. J. Gałka - konsultacje

15. Marcin Rechciński - konsultacje

16. Konsultacje A. Bokwy w semestrze zimowym 2014/2015

17. Justyna Liro, konsultacje w semestrze jesiennym

18. Konsultacje_E.Gorczyca

Stypendia, akademiki, pomoc materialna (1)

1. Konkurs stypendialny CEEPUS - semester letni 2014/15

Inne (5)

1. Opcjonalne zajęcia z angielskiego w IGIGP

2. KMTPNiS - zajęcia 21.10.2014

3. KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA.

4. Konkurs dla studentów "W poszukiwaniu Natury 2000"

5. Emisja głosu - informacje

 

 
 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ 2014

Valid HTML 4.01 Transitional