[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (2)

1. 27 kwietnia Dyżur Dyrektora ds. studenckich

2. Wybrane zagadnienia z ochrony i konserwacji zabytków

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (21)

1. Dydaktyka geografii I - literatura

2. Pilotaż i przewodnictwo turystyczne - kolejne spotkanie

3. Formy turystyki (ćwiczenia) – konsultacje 27.04.2017

4. Geografia przemysłu-sesja terenowa w Philip Morris

5. Turystyka w Europie

6. Podstawy nauk o Ziemi - ćwiczenia 12.04.2017

7. Turystyka międzynarodowa w dniu 12 kwietnia

8. Projekty - dr R. Faracik

9. UWAGA II rok studiów licencjackich

10. UWAGA III rok

11. UWAGA i ROK - ważne!

12. Metody Badań Osadów Czwatorzędowych - laboratorium

13. Dydaktyka geografii I - literatura do konwersatorium

14. Pracownia ogólna - grupa dr. Jakuba Taczanowskiego

15. Formy turystyki (ćwiczenia) - termin zajęć

16. Ekonomika miast i regionów

17. Ćwiczenia terenowe - SUWALSZCZYZNA+LITWA oraz PODLASIE

18. KARPATY 2017

19. Ćwiczenia terenowe KARPATY - informacje dla uczestników zajęć - termin wpłat do 3 marca 2017

20. Ćwiczenia terenowe GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE... - informacje dla uczestników zajęć - termin wpłat do 13 marca 2017

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (1)

1. egzamin j. angielski - E-gospodarka przestrzenna

Studia doktoranckie (3)

1. Geografia stosowana – wykłady [11 maja i 12 maja 2017 r.] aktualizacja

2. Zaproszenie na konferencję

3. Seminarium doktoranckie - Hydrologia

Ogłoszenia o konsultacjach (6)

1. Ł. Matoga - konsultacje 27.04.2017 r.

2. Ewa Grabska - konsultacje

3. odwołany dyżur MDrewnika 24-04-2017

4. dr R. Faracik - odwołane konsultacje w dniu 20.04.2017

5. M.Pietrzak - konsultacje 19.04.2017

6. Dr Jakub Taczanowski - terminy konsultacji

Inne (1)

1. Podstawy nauk o Ziemi - ćwiczenia 19.04.2017


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional