http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów

 

 

 

 

 


Array

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

Studia stacjonarne (40)

1. Podstawy ekonomiczne turystyki (ćwiczenia) - zajęcia 27.11.2014 r.

2. Marketing w turystyce - referaty

3. Walne Zebranie KGUJ

4. Egzamin z Gospodarki przestrzennej gmin- lektury

5. Geografia ludności - odwołane zajęcia

6. Graficzna prezentacja danych geograficznych, gr. 7 i 8 - ODWOŁANE ZAJĘCIA

7. Studenci proszeni o kontakt

8. Metody badań geografii turyzmu - wykład w dn. 25.XI

9. Funkcjonowanie systemów przyrodniczych

10. Wypłaty stypendium

11. Odwołane seminarium, prof. Z. Górka

12. Ćwiczenia z Geograficznych uwarunkowań jakości życia

13. Odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 25.11.2014

14. Statystyka - Grupa 6 - kolokwium poprawkowe

15. Odwołane seminarium, prof. Z. Górka

16. Konsultacje prof. Bolesław Domański 20 listopada br.

17. Statystyka - ćwiczenia (grupy 2 i 4) - I kolokwium, II termin

18. Decyzje nieprzyznane (socjalne, Rektora)

19. Fizyka atmosfery - 19 listopada b.r.

20. Zmiany i zmienność klimatu - 20.11

Więcej >>>

Studia niestacjonarne - specjalność TURYSTYKA (19)

1. Walne Zebranie KGUJ

2. Studentów, bardzo prosę o pilny kontakt z sekretariatem w ważnych sprawach

3. Uroczystość 5.XII, dodatkowe informacje

4. Promocje magisterskie 5.XII.2014 r. - informacje

5. Ogłoszenia przed 3 Zjazdem, 14/15

6. Dyżury sekretariatu

7. Harmonogram na 3 Zjazd

8. Odbiór decyzji stypendialnych-sobota 22.11.2014

9. Zagospodarowanie turystyczne - ćwiczenia

10. Decyzje - styp.Rektora, Decyzje o styp.socjalne i dla niepełnosprawnych

11. Płatności II raty czesnego i za powtarzane zajęcia

12. Harmonogram - semestr jesienny

13. Lista zgłoszonych absolwentów na uroczystości 5.XII

14. Proszę pilnie o wpłaty za powtarzane zajęcia !!!!!!!!!

15. Uroczyste promocje magisterskie - przypomnienie

16. Szkolenie BHP - lista studentów z zaliczonym kursem

17. Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów

18. Zlecone wpłaty za powtarzane zajęcia w 1 semestrze

19. Podania rozpatrzone przez Panią Dziekan

Studia niestacjonarne (4)

1. Walne Zebranie KGUJ

2. Uwaga I rok SUM -Gospodarka przestrzenna

3. Harmonogram: 3 i 4 zjazd

4. Decyzje- styp.socjalne, Rektora i dla niepełnosprawnych

Studia doktoranckie (3)

1. Walne Zebranie KGUJ

2. I semestr – harmonogram szczegółowy

3. Harmonogram zajęć

Ogłoszenia o konsultacjach (17)

1. J. Gałka-konsultacje wtorek

2. M.Mika - konsultacje w dn. 25.11

3. Konsultacje dr Katarzyna Gorczyca

4. Aneta Pawłowska - zmiana godzin konsultacji we wtorek, 25 listopada

5. M. Troll - konsultacje w nadchodzącym tygodniu

6. AWypych - konsultacje 20.11

7. JPSiwek_konsultacje

8. E. Stach - odwołane konsultacje

9. P. Trzepacz - konsultacje w dniu 17.11 i 19.11

10. K. Rotter-Jarzebinska - zmienione terminy konsultacji w okresie XI-XII

11. D.Matuszko_zmiana

12. konsultacje 18 XI

13. Ł. Matoga - zmiana terminu konsultacji

14. M. Rechciński - nowy termin konsultacji

15. Konsultacje Katarzyna Gorczyca

16. Konsultacje doktorantów Zakładu Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej IGiGP UJ

17. Konsultacje A. Bokwy w semestrze zimowym 2014/2015

Stypendia, akademiki, pomoc materialna (1)

1. Stypendia wyjazdowe do Rosji w ramach projektu ERANET PLUS

Inne (6)

1. Walne Zebranie KGUJ

2. KMTPNiS - zajęcia 25.11.2014

3. Praktyki zawodowe w Instytucie Rozwoju miast

4. KMTPNiS - zajęcia 18.11.2014

5. PINaP - lekcja transferowa w IGiGP UJ

6. Konkurs dla studentów "W poszukiwaniu Natury 2000"

 

 
 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ 2014

Valid HTML 4.01 Transitional