[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (8)

1. Laudacje studenckie - podziękowania :)

2. Ostatni Dyżur Dyrektora ds. studenckich przed dłuższą nieobecnością

3. Zaległe szkolenie BHP dla studentów 1 roku (licencjackie i magisterskie)

4. Przywrócenie terminu egzaminu - zwolnienia lekarskie

5. Dyżury w semestrze wiosennym 2015/16

6. MOST – Program Mobilności Studentów i Doktorantów

7. Zapraszam po odbiór dyplomów studiów licencjackich

8. Deklaracje przedmiotów w semestrze wiosennym 2015/16

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (33)

1. Przemiany przestrzeni społeczno-ekonomicznej Polski - pytania do egzamiu

2. Egzamin z Geografii miast i procesów urbanizacji

3. Egzamin z Metod Analizy Przestrzennej

4. Egzamin z Obszarów Metropolitalnych

5. Terenowe Metody Badań Przyrodniczych - geoekologia (wszystkie grupy)

6. K. Rotter-Jarzębińska - odwołanie konsultacji w dniach 31.05 - 03.06.2016 r.

7. SUDETY 2016 - ogloszenie nr 2

8. Laudacje studenckie - podziękowania :)

9. Egzamin z przedmiotu "Meteorologiczne aspekty ochrony atmosfery"

10. Test zaliczeniowy z ćwiczeń terenowych regionalnych "Okolice Krakowa"

11. Hydrologia Obszarów Zurbanizowanych

12. obóz naukowy hydroBieszczady

13. Formy turystyki - Egzamin

14. Seminarium magisterskie prof. B. Domański

15. Ćwiczenia terenowe z geomorfologii

16. Geografia przemysłu - egzamin

17. Dydaktyka geografii - odbiór i składanie prac

18. GEOEKOLOGIA - EGZAMIN

19. Etnologia - wyniki egzaminu

20. Dydaktyka ogólna, geografii i przyrody - egzaminy i zaliczenie

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (2)

1. Laudacje studenckie - podziękowania :)

2. AiWDP raporty i egzamin

GEOGRAFIA sp. Turystyka (niestacjonarne II stopnia) (7)

1. Seminarium z dr hab. J. Balonem w dniu 4 czerwca - odwołane

2. Wpłata ostatniej majowej raty czesnego

3. Seminarium z I. Sołjan

4. Zjazd w dniu 21.05.2016r.

5. Dyżury sekretariatu

6. PROSZĘ ODBIERAĆ DYPLOMY (licencjackie i magisterskie) PILNE !!!!!!!!!!

7. Terminy Zjazdów wiosennych

GEOGRAFIA (niestacjonarne II stopnia) (2)

1. Principles of Glaciology field trip 21 may 2016

2. Harmonogram maj - czerwiec

Ogłoszenia o konsultacjach (9)

1. Odwołane konsultacje - Katarzyna Gorczyca

2. K.Ostafin - najbliższe konsultacje

3. odwołane konsultacje - T. Kwiatkowski

4. Odwołane konsultacje dr. Jakuba Taczanowskiego.

5. A. Michno - odwołane konsultacje

6. dr R. Faracik - konsultacje e okresie ćwiczeń terenowych

7. Konsultacje prof. Bolesław Domański - czerwiec 2016

8. Zmiana terminu konsultacji A. Bokwy w dniu 25.05.2016

9. Robert Pawlusiński - odwołanie konsultacji od 19 maja do 3 czerwca

Inne (1)

1. Zaproszenie do wspólpracy - Festiwal Nauki w Krakowie 2016

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2016"

Valid HTML 4.01 Transitional