[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (11)

1. Harmonogram zajęć terenowych w roku akademickim 2015/16

2. Wpisanie i wypisanie z kursów wiosennych - termin składania podań

3. Przywrócenie terminu egzaminu - zwolnienia lekarskie

4. Deklaracje przedmiotów zimowych i całorocznych - ostatnia szansa

5. PIT8C - bardzo ważna informacja dla studentów, którzy otrzymali zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne w 2015 roku

6. Płatności - bardzo ważne

7. Migracja danych do USOSweb

8. Przedmioty Pedagogiczne - podpięcia i decyzje

9. Przedmioty Pedagogiczne - kursy spoza katalogu w ramach 10%

10. Zapisy na zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ w semestrze wiosennym

11. Dyżury w roku akademickim 2015/16

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (32)

1. GEOGRAFIA IRANU - TERMIN POPRAWKOWY

2. Egzamin poprawkowy z geografii kultury

3. Geographical Problems of Cracow - drugi termin egzaminu

4. Marketing w turystyce

5. Organizacja i obsługa ruchu turystycznego - EGZAMIN

6. GEOGRAFIA FIZYCZNA POLSKI

7. Statystyka-egzamin

8. Zmiany i zmienność klimatu - wyniki egzaminu i konsultacje

9. Meteorologia i klimatologia synoptyczna - egzamin i konsultacje

10. Marketing w turystyce

11. Podstawy ekonomiczne turystyki - egzamin

12. Organizacja i obsługa ruchu turystycznego - egzamin

13. GEOGRAFIA POLITYCZNA ĆWICZENIA SEMESTR WIOSENNY- WAŻNE INFORMACJE!!!

14. Egzamin z Gospodarki przestrzennej gmin II termin

15. Egzamin z Geograficznych uwarunkowań jakości życia...II termin

16. Egzamin z geogr.ludności i demografii (II termin)

17. PODSTAWY GEOGRAFII FOZTCZNEJ Z ELEMENTAMI ASTRONOMII

18. Egzamin z OCHRONY ŚRODOWISKA - II termin

19. Planowanie obszarów miejskich - sesja poprawkowa

20. Podstawy geografii człowieka - egzamin II termin 17 lutego 2016

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (1)

1. Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego - wyniki egzaminu i termin poprawkowy

GEOGRAFIA sp. Turystyka (niestacjonarne II stopnia) (11)

1. Podstawy etnologii - egzamin II termin

2. Wpłaty za II semestr

3. Ogłoszenia przed 9 Zjazdem 15_16

4. Odwołane seminarium z prof. dr hab. W.Kurkiem w dniu 6.II.2016r.

5. WAŻNE !!!! dla studentów II roku

6. Przypomnienie - usprawiedliwianie nieobecności na egzaminach

7. Harmonogram na 9 Zjazd 15/16

8. Prawo w turystyce

9. Filozofia - egzamin

10. Dyżury sekretariatu

11. Terminy kolejnych Zjazdów

GEOGRAFIA (niestacjonarne II stopnia) (1)

1. Harmonogram - wiosna

Studia doktoranckie (1)

1. Aktualne harmonogramy zajęć

Ogłoszenia o konsultacjach (16)

1. Jacek Kozak - konsultacje 15-18 II 2016

2. Ł. Musielok - odwołanie dyżurów 15-19.02

3. P. Trzepacz - konsultacje

4. L.Kowanetz - najbliższe konsultacje

5. Konsultacje K.Gorczyca 11 luty

6. Lidia Luchter odwołane konsultacje

7. konsultacje w sesji poprawkowej

8. odwołany dyżur M. Drewnika

9. Zmiana godzin konsultacji A. bokwy w dniu 8.02.2016

10. D. Matuszko - najbliższe konsultacje

11. W. Szymański - konsultacje w środę 10 lutego przeniesione

12. urlop

13. Konsultacje I. Sołjan w sesji

14. D. Matuszko - zmiana godziny konsultacji 4.02.16

15. K. Rotter-Jarzebińska - zmiana godziny konsultacji w dniu 2.02.2016r.

16. D. Matuszko - konsultacje w sesji

Inne (1)

1. Konkurs na stypendia ERASMUS+Studia na wyjazdy w roku akad. 2016/17 - informacje dla studentów i doktorantów Instytutu Geografii i Gospdoarki Przestrzennej


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2016"

Valid HTML 4.01 Transitional