http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów

 

 

 

 

 


Array

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

Studia stacjonarne (31)

1. Geoekologia (gr. 5.) - materiały do zajęć + wyniki

2. warsztaty: Analyzing old maps using MapAnalyst

3. Seminarium magisterskie - prof. A. Jackowski

4. Seminarium magisterskie - prof. D. Ptaszycka-Jackowska

5. Wybrane Geozagrożenia - WAŻNE

6. Samorząd terytorialny: podstawy organizacyjne, prawne i ekonomiczne: Egzamin termin 0

7. SYSTEM ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO - TEST ZALICZENIOWY

8. Kurs GOP - wykład

9. Terie lokalizacji

10. Metody badań osadów czwartorzędowych - teren

11. Projekty - A.Michno

12. Egzamin z Geografii miast i procesów urbanizacji

13. MAP - pliki do Rzeszowa

14. R. Pawlusiński - zajęcia w dniu 16 kwietnia 2014

15. Climate Change - final exam

16. grupa 8 geografia regionalna świata

17. SYSTEM ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO - GRUPY I i II

18. Ekonomika miast i regionów - zaliczenie dr Micek

19. Osoby uczestniczące w wyjeździe do Berlina w dniach 5-8 marca 2014

20. Przypomnienie - Oświadczenie o bezpłatnym studiowaniu I rok licencjat i SUM - termin do 14 kwietnia

Więcej >>>

Studia niestacjonarne - specjalność TURYSTYKA (23)

1. Proszę o pilny kontakt z sekretariatem - studentów !!!!!

2. Geografia fizyczna Polski - podania

3. Katarzyna Kosowska - 3 rok proszona o pilny kontakt z sekretariatem

4. Proseminarium, opiekun Lidia Luchter

5. Dyżury sekretariatu

6. Harmonogram na 13 Zjazd w r. 13/14

7. Ogłoszenia przed 13 Zjazdem w r. ak. 13/14

8. Przypominam - wpłaty na KARPATY do 6.IV.

9. Ważne informacje dotyczące "Geografii fizycznej Polski"

10. Geografia fizyczna Polski

11. Usprawiedliwianie nieobecności na egzaminach - przypomnienie

12. Geografia turystyczna Polski - egzamin

13. ćw. terenowe KARPATY - płatności (pilne!)

14. Wpłaty za powtarzane zajęcia !!!!!! i czesne

15. BHP -szkolenie

16. Harmonogram na semestr wiosenny - poprawiony i uzupełniony

17. 2 mgr - Turystyka w Europie

18. Organizacja i obsługa ruchu turystycznego

19. Płatność 1 raty w 2 semestrze

20. Ważne -licencjat i magisterskie

Więcej >>>

Studia niestacjonarne (2)

1. Uwaga III rok _Karpaty -PILNE

2. Nowy harmonogram na wiosenny semestr 2013/2014

Studia doktoranckie (4)

1. warsztaty: Analyzing old maps using MapAnalyst

2. Zagadnienia do eseju pani dr hab. Izabeli Sołjan

3. Sesja czerwcowa- prezentacja koncepcji pracy dr II rok

4. Sesja czerwcowa - prezentacja stanu badań I rok

Ogłoszenia o konsultacjach (12)

1. J. Balon - najbliższe dyżury

2. A. Hulicka - konsultacje

3. R. Pawlusiński

4. P. Trzepacz - konsultacje między 23.04 a 06.05.2014

5. AWypych - konsultacje 17.04

6. odwołane konsultacje 14.04 P. Krąż

7. konsultacje Justyna Liro

8. Marcin Rechciński - konsultacje w semestrze wiosennym

9. Konsultacje doktorantów Zakładu Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej IGiGP UJ

10. dr P. Trzepacz - konsultacje w semestrze wiosennym

11. M. Dej - Konsultacje w semestrze wiosennym

12. L.Kowanetz - konsultacje

Inne (2)

1. Konkursu na prace dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych - REVITARE

2. zaproszenie do wziecia udziału w ankiecie

Ogłoszenia Dyrekcji (1)

1. Informacja o planowanym zatrudnieniu pracownika na stanowisko asystenta

Na marginesie (2)

1. Program Powtórkowej Nocy z Geografii

2. ...już za kilka dni matura POWTÓRKOWA NOC Z GEOGRAFII


 
 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ 2014

Valid HTML 4.01 Transitional