http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla doktorantów
Dla studentów

 

 

 

 

 


Array

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

Studia stacjonarne (95)

1. Grupa 8 ćwiczenia - Geografia Regionalana Świata

2. Zarządzanie turystyką w regionie + Pilotaż i przewodnictwo turystyczne - zajęcia w dniu 4 marca

3. Pracownia ogólna - grupa R. Pawlusińskiego

4. Warsztaty z Emisji głosu dla Studentów i Doktorantów UJ realizujących przygotowanie nauczycielskie

5. Pracownia ogólna z dr. M. Jodłowskim

6. Uwaga! Egzamin z Podstaw ekonomicznych turystyki i Podstaw Ekonomii

7. Grupa 7 ćwiczenia - Geografia Regionalana Świata

8. Gospodarka wodna i ochrona zasobów wodnych

9. Geografia turystyczna świata - zajęcia w dniu 5 marca 2015

10. Oceny oddziaływania na środowisko - harmonogram

11. Wykład nr 2 - Geografia Europy Północnej

12. Przyrodnicze obszary chronione - geografia

13. Dydaktyka przyrody - zajęcia 3.03.2015

14. Zagospodarowanie turystyczne

15. Konsultacje prof. Bolesław Domański 5 marca 2015 zmiana godzin

16. GEOGRAFIA FIZYCZNA POLSKI - EGZAMIN III TERMIN - UZUPEŁNIENIE

17. Formy turystyki wykłady - rozpoczęcie

18. Sekretariat - informacje organizacyjne

19. Wykład - Metody analizy przestrzennej

20. Metody Analizy Przestrzennej

Więcej >>>

Studia niestacjonarne - specjalność TURYSTYKA (20)

1. Wpłata 1 raty czenego w II semestrze, termin minął 15 lutego

2. Regiony klimatyczne świata - egzamin 2

3. Marketing w turystyce - prośba o pilny kontakt e-mailowy

4. Wyjazd do Berlina - informacje

5. Dyżur sekretariatu

6. Szkolenie BHP - informacja dla osób, które nie zaliczyły szkolenia jesienią

7. Marketing w turystyce - konsultacje 25.02.2015 r.

8. Marketing w turystyce - przypomnienie o kolokwium (II termin)

9. Przerwa techniczna w działaniu systemu APD-wczytywanie prac

10. Ogłoszenia przed 10 Zjazdem 14/15

11. raty czesnego za II semestr - naliczone

12. Harmonogram na 10 Zjazd 14/15

13. Płatności w II semestrze

14. Harmonogram - semestr wiosenny

15. Metodologia nauk geograficznych - egzamin 21.II.2015r.

16. Terminy Zjazdów - przypomnienie

17. 4 rata czesnego - termin minął 15 stycznia

18. Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie- załącznik

19. Usprawiedliwianie nieobecności na egzaminach

20. WAŻNE !!!!!! Złożenie pracy magisterskiej najpóźniej do 15.09.2015r.

Studia niestacjonarne (3)

1. Harmonogram - semestr letni 2014/2015

2. Przerwa techniczna w działaniu systemu APD-wczytywanie prac

3. Harmonogram IX oraz X zjazd

Studia doktoranckie (2)

1. Harmonogram szczegółowy (stan na 20-02-2015)

2. Harmonogram ogólny (stan na 20-02-2015)

Ogłoszenia o konsultacjach (18)

1. JP Siwek

2. M.Mika - konsultacje 3 marca

3. Łukasz Sykała - konsultacje w semestrze wiosennym 2014/2015

4. D.Matuszko_zmiana godziny 03.03. (wtorek)

5. M. Rechciński - konsultacje od 17 III

6. Konsultacje Jacek Kozak, czwartek 26 II

7. dr R. Faracik - dodatkowy termin konsultacji

8. Konsultacje Katarzyna Gorczyca

9. R. Pawlusiński - konsultacje w dniu 25 lutego 2015

10. Aneta Pawłowska - konsultacje w semestrze wiosennym

11. P. Trzepacz - konsultacje

12. E. Stach - konsultacje w dniu 24.02.2015

13. D. Matuszko - konsultacje w semestrze wiosennym

14. Geografia turystyczna Polski, Turystyka międzynarodowa - II termin egzaminu

15. dr R. Faracik - konsultacje w sesji poprawkowej

16. K.Ostafin - konsulacje 19 i 20 II

17. Konsultacje A. Bokwy w semestrze wiosennym r.a. 2014/2015

18. K.Ostafin - konsultacje w semestrze wiosennym

Inne (1)

1. Konkurs stypendialny ERASMUS+ Studia na wyjazdy w roku akad. 2015/16


 
 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ 2015

Valid HTML 4.01 Transitional