[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (20)

1. REJESTRACJA NA LEKTORAT Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - WAŻNE!

2. Rejestracja na zajęcia na rok akademicki 2016/17 – II tura

3. Przedmioty Pedagogiczne - podpięcia i decyzje

4. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów

5. Powtarzanie roku studiów

6. Nadzwyczajne powtarzanie roku studiów

7. Rozliczenie roku - studenci I i II roku studiów licencjackich oraz I roku SUM

8. Dyżury sekretariatu, Dyrektora ds. studenckich oraz Prodziekan ds. studenckich

9. Badania lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów - nabór sierpniowy

10. Rejestracja na zajęcia językowe w roku akademickim 2016/17

11. Podanie o przywrócenie terminu egzaminu

12. Nowe zaświadczenie do U.Skarbowego

13. Płatności za powtarzane kursy w roku akademickim 2016/17

14. Zapisy na zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ w semestrze zimowym 2016/17 – I tura

15. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - I rok studia licencjackie i magisterskie

16. Rejestracja na zajęcia na rok akademicki 2016/17

17. Wstępny harmonogram na rok akademicki 2016/17

18. Informacja dla absolwentów studiów licencjackich przed wpisem na SUM

19. Pełnomocnictwo przy wpisie na studia

20. Ranking na wybór specjalności - ogłoszenie wyników

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (10)

1. I ROK licencjatu - Wykład ze statystyki

2. ćwiczenia terenowe z hydrologii

3. Globalne systemy finansowe i gospodarcze

4. PODSTAWY DYDAKTYKI -- realizacja kursu w IGiGP - wyjaśnienie

5. Geoinformatyka (zwłaszcza I rok) - rozpoczęcie zajęć

6. Inauguracja roku 2016/17

7. Dydaktyka geografii - pomoc przy organizacji Forum Przyrodników

8. Cykl debat otwartych Urzędu Miasta Krakowa na temat przyszłości miasta

9. Podstawy dydaktyki - informacja dla osób zapisujących się na kursy pedagogiczne

10. Egzamin z języka angielskiego B2 i C1

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (4)

1. Lektorat z języka angielskiego - e-gospodarka przestrzenna. Ważne!

2. Cykl debat otwartych Urzędu Miasta Krakowa o przyszłości miasta

3. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie wysokości opłat za powtarzane kursy w roku akademickim 2015/16

4. Zajęcia z lektoratu z j. angielskiego B2+ (II SUM)

GEOGRAFIA sp. Turystyka (niestacjonarne II stopnia) (9)

1. W piątek 22.09.2016r sekretariat czynny do 16.45

2. Podanie o powtarzanie roku

3. Dyżury sekretariatu

4. Bardzo ważne dla osób, które rozpoczęły studia II stopnia w roku akademickim 2014/2015

5. Składanie w sekretariacie dokumentów do obrony

6. Funkcje turyst. regionów

7. Zaliczenia wpisane

8. Wręczanie dyplomów magisterskich (okolicznościowych) , 28.10.2016r, o godz. 13.20

9. Odbiór dyplomów

Ogłoszenia o konsultacjach (12)

1. D. Matuszko - dodatkowe konsultacje

2. zmiana terminu konsultacji E.Gorczyca

3. M.Pietrzak

4. A. Michno - zmiana konsultacji

5. D. Matuszko - najbliższe konsultacje

6. dr R. Faracik - konsultacje wrzesień 2016

7. Konsultacje I. Sołjan we wrześniu

8. Konsultacje wrzesień

9. A. Michno - konsultacje

10. Konsultacje prof. Bolesław Domański - wrzesień 2016

11. Konsultacje A. Bokwy w jesiennej sesji poprawkowej r.a. 2015/2016:

12. K. Rotter-Jarzebinska - urlop szkoleniowy w termine 30.08.2016 - 15.10.2016

Kandydaci na studia (3)

1. Badania lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów - nabór sierpniowy

2. Informacja dla absolwentów studiów licencjackich przed wpisem na SUM

3. Pełnomocnictwo przy wpisie na studia

Inne (1)

1. Konkurs stypendialny w ramach programu CEEPUS, sieć GEOREGNET na wyjazdy w sem. letnim 2016/17

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2016"

Valid HTML 4.01 Transitional