http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów

 

 

 

 

 


Array

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

Studia stacjonarne (57)

1. funkcjonowanie systemów przyrodniczych - ćwiczenia

2. Dydaktyka geografii II - zajęcia 31 października

3. Geografia regionalna świata

4. Podstawy ekonomiczne turystyki (ćwiczenia) - pierwsze zajęcia

5. Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego - dyskusja 6 listopada br. i literatatrua

6. Przedłużanie legitymacji

7. GEOGRAFIA FIZYCZNA POLSKI

8. Absolwent na rynku pracy - formularz aplikacyjny

9. Pracownia ogólna, grupa 6, opiekun L.Luchter

10. Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych - materiały

11. Transmedia in Science Education - 28.10.2014 r.

12. Zmiany i zmienność klimatu - 30.10

13. Meteorologia i klimatologia synoptyczna - zajęcia 28.10

14. Proseminarium_z_E_Gorczyca

15. FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW PRZYRODNICZYCH - WYKŁAD 27.10.2014

16. Absolwent na rynku pracy - materiały do ćwiczeń 27.10.2014

17. Geografia fizyczna stosowana

18. GEOINFORMATYKA - rozpoczęcie ćwiczeń kameralnych

19. Odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 28.10.2014

20. Dodatkowy wykład z Filozofii

Więcej >>>

Studia niestacjonarne - specjalność TURYSTYKA (14)

1. Dyżury sekretariatu

2. Harmonogram na zjazd 25-26.10.2014

3. Podział na grupy seminaryjne

4. Dyżury sekretariatu

5. Ł. Matoga - konsultacje w październiku

6. Szkolenie BHP - lista studentów z zaliczonym kursem

7. Magisterskie 1 rok, ważne !!!

8. Ogłoszenia przed I Zjazdem

9. Studia magisterskie - harmonogram październik 2014

10. Przedłużanie ważności legitymacji

11. Dyżury sekretariatu

12. Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów

13. Zlecone wpłaty za powtarzane zajęcia w 1 semestrze

14. Podania rozpatrzone przez Panią Dziekan

Studia niestacjonarne (3)

1. Geografia wyznań w Polsce

2. Seminarium magisterskie

3. Harmonogram - semestr zimowy 2014/2015

Studia doktoranckie (4)

1. Ars Docendi lista kursów

2. I semestr – harmonogram szczegółowy

3. Ars Quaerendi: Wyszukiwanie informacji – narzędzia i strategie

4. Harmonogram zajęć

Ogłoszenia o konsultacjach (19)

1. M. Rechciński - konsultacje 31 X

2. W. Szymański - odwołane konsultacje 3 listopada

3. G. Micek - konsultacje w dniu 3.XI

4. Zmiana terminu konsultacji - K. Rotter-Jarzebinska

5. S. Szot - zmiana godzin konsultacji

6. Lidia Luchter- odwołane konsultacje

7. D.Matuszko_konsultacje 28.10

8. Konsultacje I. Sołjan w dniach 28-31 X

9. KONSULTACJE Z DR W. MACIEJOWSKIM W DNIU 27.10.214

10. P. Trzepacz - konsultacje 27.X

11. M. Rechciński - nowy termin konsultacji

12. Odwołane konsultacje A. Bokwy w dniach 27-28.10.2014

13. dr J. Działek - nieobecność

14. Konsultacje Katarzyna Gorczyca

15. D. Matuszko - konsultacje w semestrze jesiennym

16. Jacek Kozak - konsultacje do końca października

17. Konsultacje doktorantów Zakładu Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej IGiGP UJ

18. Konsultacje A. Bokwy w semestrze zimowym 2014/2015

19. Justyna Liro, konsultacje w semestrze jesiennym

Stypendia, akademiki, pomoc materialna (1)

1. Konkurs stypendialny CEEPUS - semester letni 2014/15

Inne (6)

1. PINaP - lekcja transferowa w IGiGP UJ

2. KMTPNiS - zajęcia 28.10.2014

3. Opcjonalne zajęcia z angielskiego w IGIGP

4. KMTPNiS - zajęcia 21.10.2014

5. KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA.

6. Konkurs dla studentów "W poszukiwaniu Natury 2000"

 

 
 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ 2014

Valid HTML 4.01 Transitional