[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (2)

1. Wnioski o stypendium - semestr wiosenny 2016/17

2. Egzamin I i II termin Historia architektury

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (32)

1. Dydaktyka geografii - hospitacje 19 stycznia w II LO, zajęcia 20 stycznia

2. Ostatnie wykłady "Podstawy geografii człowieka" oraz "Statstyka" 23 stycznia br. zmiana godzin

3. Energetyczne problemy....egzamin

4. Hydrologia regionalna świata - egzamin, I termin

5. zaproszenie na odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 17.01.2017

6. Pracownia ogólna grupa 12 - dr A. Kocaj

7. Dolina Świerzówki - Metody Badań Rzeźby

8. Seminarium magisterskie prof. B. Domański

9. Organizacja i obsługa ruchu turystycznego (ćwiczenia) – wyniki kolokwium i termin poprawy

10. egzamin poprawkowy - podstawy organizacji i zarządzania - dr Anna Avdiushchenko

11. Dydaktyka geografii - literatura

12. Organizacja i obsługa ruchu turystycznego - 17.01.2017

13. K. Gwosdz zmiana godzin konsultacji w dniu 12 I 2017

14. Dr M. Jodłowski - odwołane zajęcia z Pracowni ogólnej

15. Wybrane problemy turystyki światowej

16. Mirosław Żelazny - odwołane zajęcia

17. Metody badań geografii turyzmu - wykład 10 stycznia 2017

18. Odwołanie wykładu - Podstawy ekonomii - dr Anna Avdiushchenko

19. Odwołanie egzaminu poprawkowego (Podstawy organizacji i zarządzania)- dr A. Avdiushchenko

20. Organizacja i obsługa ruchu turystycznego - wykłady + termin egzaminu

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (5)

1. Harmonogram zajęć dla I i II roku (semestr wiosenny)

2. Seminarium magisterskie prof. B. Domański

3. K. Gwosdz zmiana godzin konsultacji 12 01 2012

4. STUDIUJESZ? PRAKTYKUJ! - REKRUTACJA STUDENTÓW 2 ROKU STUDIÓW MAGISTERSKICH DO PROJEKTU - 4-17 STYCZNIA 2017 R.

5. Informacje dla studentów 2 roku st. magisterskich zainteresowanych udziałem w płatnych stażach zawodowych

GEOGRAFIA sp. Turystyka (niestacjonarne II stopnia) (3)

1. Dyżur w sobotę 14 stycznia 2017r. - odbiór dyplomów

2. Dyżury sekretariatu

3. Można odbierać dyplomy magisterskie

Studia doktoranckie (2)

1. Publikowanie w Pracach Geograficznych

2. Geografia stosowana – wykłady [20 stycznia 2017 r.]

Ogłoszenia o konsultacjach (13)

1. Dominik Kaim - odwołane konsultacje 18.01

2. Konsultacje prof. B. Domańskiego w czwartek 26 stycznia wyjątkowo w godz.10-11.

3. Jacek Kozak - odwołane konsultacje 16 I

4. Ł. Matoga - konsultacje 16.01.-29.01.2017

5. W. Szymański - odwołane konsultacje w dniu 17 stycznia

6. M. roll - odwołane konsulacje

7. K.Ostafin - konsultacje 12 stycznia -> 13 stycznia

8. Konsultacje I. Sołjan - zmiana terminu

9. D. Matuszko - konsultacje 10.01.2017 odwołane

10. M Mika - konsultacje 10.01.2017

11. Odwołanie konsultacji 09-10 I 2017

12. KONSULTACJE Z DR. W. MACIEJOWSKIM ODWOŁANE

13. A.Wypych - urlop naukowy

Inne (2)

1. Publikowanie w Pracach Geograficznych

2. KTMPNiS - zajęcia 3.01.2017

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional