[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (6)

1. Decyzje stypendialne- II semestr 2016/17

2. Płatności za powtarzanie przedmiotów z II semestru

3. Kurs Zarządzanie turystyką w regionie - zawieszony w r.a. 2016/17

4. Historia architektury i urbanistyki - II termin

5. Zapisywanie i wypisywanie się na kursy z semestru wiosennego, deklaracje przedmiotów

6. Egzamin I i II termin Historia architektury

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (20)

1. OiORT - Egzamin

2. Egzamin poprawkowy z geografii kultury

3. Egzamin poprawkowy - podstawy ekonomii

4. Egzamin z Gospodarki przestrzennej gmin

5. Ćwiczenia terenowe POMORZE - informacje dla uczestników zajęć - termin wpłat do 3 marca 2017

6. Ćwiczenia terenowe SUDETY - informacje dla uczestników zajęć - termin wpłat do 3 marca 2017

7. dr hab. J. Święchowicz_Konsultacje

8. Egzamin z Geograficznych metod badań poziomu i jakości życia II termin

9. Egzamin z Geografii ludności i demografii II termin

10. PGFzEA

11. Statystyka - wyniki egzaminu

12. PGFzEA

13. GEOGRAFIA FIZYCZNA POLSKI - II TERMIN

14. Ochrona środowiska - egzamin

15. II termin egzaminu z przedmiotu Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego (4123-D)

16. Egzamin Podstawy geografii człowieka II termin 20 lutego br. godz.11:30

17. PGFzEA - wyniki

18. J. angielski - Mirosław Kruk - konsultacje sesja

19. Organizacja i obsługa ruchu turystycznego (ćwiczenia) – wyniki z II terminu kolokwium

20. Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego - zagadnienia do egzaminu

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (1)

1. J. angielski - Mirosław Kruk - konsultacje sesja

GEOGRAFIA sp. Turystyka (niestacjonarne II stopnia) (2)

1. Dyżur w sobotę 14 stycznia 2017r. - odbiór dyplomów

2. Dyżury sekretariatu

Studia doktoranckie (1)

1. Geografia stosowana – wykłady [10 marca i 11 maja 2017 r.] aktualizacja

Ogłoszenia o konsultacjach (5)

1. A. Michno - konsultacje

2. Konsultacje I. Sołjan w sesji poprawkowej

3. L.Luchter dyżur w sesji poprawkowej

4. A. Michno - konsultację

5. J. angielski - Mirosław Kruk - konsultacje sesja

Inne (1)

1. Nabór uczestników IV edycji Letniej Szkoły Geoinformacji - GeoGorce 2017

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional