[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (14)

1. Zajęcia z j. angielskiego - mgr M. Kruk

2. Płatności za powtarzanie przedmiotów - rozpoczęła się procedura windykacyjna

3. Brak deklaracji - skreślenie z listy studentów

4. Agnieszka Topa- pilny kontakt!

5. Płatności za powtarzanie przedmiotów

6. Płatności za powtarzanie za przedmioty, zwolnienia z części opłaty     

7. JCJ -kursy tematyczne

8. Organizacja roku akademickiego 2016/17

9. Przedmioty Pedagogiczne - podpięcia i decyzje

10. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów

11. Powtarzanie roku studiów

12. Nadzwyczajne powtarzanie roku studiów

13. Rozliczenie roku - studenci I i II roku studiów licencjackich oraz I roku SUM

14. Dyżury sekretariatu, Dyrektora ds. studenckich oraz Prodziekan ds. studenckich

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (18)

1. zaproszenie na odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 6.12.2016

2. Dydaktyka geografii II - hospitacje w SOOW nr3 w dniu 29 listopada

3. Egzamin z Gospodarki Przestrzennej Gmin

4. Egzamin z Geografii ludności i demografii

5. zaproszenie na odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 29.11.2016

6. Statystyka_gr 1 i 4

7. Hydrologia regionalna świata - odwołany wykład

8. dr R. Faracik - konsultacje

9. Wybrane problemy turystyki światowej

10. Dydaktyka geografii II - ćwiczenia 25.11.2016

11. Oferta praktyk zawodowych - Tworzenie interaktywnych materiałów edukacyjnych dostępnych on-line - IGiGP UJ i CZN

12. UWAGA I ROK!

13. TYDZIEŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

14. Właściwości fizczne i chemiczne wód

15. K. Gwosdz terminy konsultacji w najbliższych dwóch tygodniach

16. Dydaktyka geografii II - hospitacje w SOOW nr3

17. Dydaktyka geografii II - hospitacje w Szkole waldorfskiej 16, 17, 21, 22 listopad; literatura

18. Organizacja i obsługa ruchu turystycznego (ćwiczenia) - termin rozpoczęcia ćwiczeń

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (1)

1. Sobota 3 XII 2016 r.

GEOGRAFIA sp. Turystyka (niestacjonarne II stopnia) (2)

1. Można odbierać dyplomy magisterskie

2. Dyżury sekretariatu

Studia doktoranckie (1)

1. Harmonogram zajęć w roku akademickim 2016/2017

Ogłoszenia o konsultacjach (14)

1. odwolane konsultacje - Katarzyna Ostapowicz

2. Konsultacje - Zbigniew Ustrnul (1 grudnia)

3. Odwołanie konsultacji i zajęć w dniu 30 listopada 2016 - J. Gałka

4. R. Pawlusinski - dyżury i zajęcia w dniach 30.11-9.12. 2016

5. Ł. Musielok - konsultacje 01.12.

6. M.Mika 29.11 konsultacje

7. G.Micek-dyżury

8. W. Szymański - odwołane konsultacje

9. Mgr Joanna Nowak - konsultacje

10. A.Wypych - urlop naukowy

11. odwołane konsultacje M. Drewnika

12. Anna Avdiushchenko - konsultacje 21 XI

13. konsultacje w semestrze zimowym 2016/2017

14. Dr Jakub Taczanowski - konsultacje w semestrze jesiennym.

Inne (3)

1. KMTPNiS - zajęcia 29.11.2016

2. KMTPNiS - zajęcia 22.11.2016

3. ankieta

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2016"

Valid HTML 4.01 Transitional