[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (18)

1. Przerwa wakacyjna w pracy sekretariatu

2. Zapisy na zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ w semestrze zimowym 2016/17 – I tura

3. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - I rok studia licencjackie i magisterskie

4. Rejestracja na zajęcia na rok akademicki 2016/17

5. Wstępny harmonogram na rok akademicki 2016/17

6. Badania lekarskie o braku przeciwwskazań do podjecia studiów - nabór czerwcowo-lipcowy

7. Informacja dla absolwentów studiów licencjackich przed wpisem na SUM

8. Pełnomocnictwo przy wpisie na studia

9. Ranking na wybór specjalności - ogłoszenie wyników

10. Regulamin dotyczący procedury antyplagiatowej prac dyplomowych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ

11. Rozliczenie roku - studenci I i II roku studiów licencjackich oraz I roku SUM

12. APD – kilka przydatnych informacji

13. 1 rok, studia licencjackie – wybór specjalności

14. Karta obiegowa dla studentów przsytępujących do obrony w tym roku akademickim

15. Nowe Katalogi kursów dostępne na stronie IGiGP

16. Proseminarium i pracownia licencjacka 2016/17 – informacja dla przyszłego III roku studiów licencjackich

17. Projekty 2016/17 – informacja dla przyszłego II roku studiów licencjackich

18. Egzamin licencjacki - zapisy na termin lipcowy

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (15)

1. Sudety egzamin II termin

2. Podstawy dydaktyki - informacja dla osób zapisujących się na kursy pedagogiczne

3. Przemiany przestrzeni społeczno-ekonomicznej Polski - egzamin II termin 6 września 2016 r.

4. Geografia konfliktów - drugi termin egzaminu

5. Meteorologia i klimatologia (egzamin poprawkowy – I rok)

6. Terenowe ćwiczenia specjalizacyjne z Geografii turyzmu (studia magisterskie) - prof. W. Kurek, dr Robert Pawlusiński

7. Egzamin z języka angielskiego B2 i C1

8. egzaminy w sesji poprawkowej GOP i Sudety (część społ-ekon i mapa)

9. Geografia regionalna świata - egzamin poprawkowy

10. Studencka konferencja geologiczna

11. Egzamin poprawkowy z Przemian społeczno-ekonomicznych przestrzeni Polski

12. Geografia przemysłu-egzamin poprawkowy

13. Konferencja w ramach IV Kongresu Rewitalizacji Miast

14. Obóz naukowy hydroBieszczady

15. Listy promotorów prac i tutorów na rok akademicki 2016/17

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (2)

1. Zajęcia z lektoratu z j. angielskiego B2+ (II SUM)

2. Konferencja w ramach IV Kongresu Rewitalizacji Miast

GEOGRAFIA sp. Turystyka (niestacjonarne II stopnia) (7)

1. Dyżur sekretariatu

2. Program antyplagiatowy OSA, nowe zasady w Archiwum Prac Dyplomowych

3. Turystyka w Europie - wpisane oceny

4. Odbiór zaległych dyplomów

5. Egzamin poprawkowy z Geografii Iranu

6. Globalne procesy....... wpisane oceny.

7. Ważne dla studiów magisterskich

Studia doktoranckie (1)

1. Konkurs na stanowisko doktoranta ze stypendium naukowym w zakresie teledetekcji w projekcie RS4FOR (NCN, OPUS10)

Ogłoszenia o konsultacjach (8)

1. K. Rotter-Jarzebinska - urlop szkoleniowy w termine 30.08.2016 - 15.10.2016

2. A Michno - konsultacje

3. AWypych - konsultacje wrześniowe

4. zmiana dyżuru M.Drewnika (25-08-2016 zamiast 16-08-2016)

5. Konsultacje A. Bokwy w sesji poprawkowej r.a. 2015/2016

6. Lidia Luchter-konsultacje

7. Ostatnie konsultacje - G. Micek

8. konsultacje w okresie od lipca do września

Kandydaci na studia (3)

1. Badania lekarskie o braku przeciwwskazań do podjecia studiów - nabór czerwcowo-lipcowy

2. Informacja dla absolwentów studiów licencjackich przed wpisem na SUM

3. Pełnomocnictwo przy wpisie na studia

Inne (3)

1. Konkurs stypendialny w ramach programu CEEPUS, sieć GEOREGNET na wyjazdy w sem. letnim 2016/17

2. Studencka konferencja geologiczna

3. Konferencja w ramach IV Kongresu Rewitalizacji Miast


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2016"

Valid HTML 4.01 Transitional