[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich (4)

1. Wybór opiekuna naukowego na II i III roku licencjatu

2. Akademiki 2018/19

3. I rok przypomnienie

4. Biogeostaże - dodatkowy nabór

Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia) (23)

1. ćw. terenowe 1410 (dr R. Faracik) grupa 2

2. Wybór promotora na studiach magisterskich

3. Wybór opiekuna naukowego na II i III roku licencjatu

4. Globalne procesy: slajdy 3. wykładu dr hab. M. Paszkowskiego

5. Egzamin z Obszarów metropolitalnych

6. Odwołanie konsultacji

7. Egzamin z Geografii przemysłu i komunikacji -termin II

8. Terenowe metody badań przyrodniczych - geoekologia

9. Termin spotkania, praktyki zawodowe i projekt "Motywacje, doświadczenia i zachowania osób odwiedzających..."

10. Pomorze - zaliczenie

11. Terenowe metody badań społeczno-ekonomicznych - grupa 2

12. KARPATY zaliczenie

13. obóz naukowy HydroBieszczady

14. Ekonomika miast i regionów

15. Wycieczki w ramach kursu Hydrologia obszarów zurbanizowanych

16. Egzamin z geografii Europy Północnej

17. Egzamin z geografii biblijnej

18. test zaliczeniowy z ćwiczeń regionalnych terenowych "Okolice Krakowa" - I rok

19. Geografia turystyczna świata - egzamin

20. Egzamin Przemiany przestrzeni społeczno-ekonomiczne Polski 18-20 czerwca 2018 r.

Więcej >>>

Kierunek e-GEO (II stopnia) (1)

1. Wybór promotora na studiach magisterskich

Studia doktoranckie (3)

1. Sprawozdanie z wykonania obowiązków doktoranta

2. Szkolenia dla doktorantów - Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk

3. Podania o przedłużenie roku studiów

Ogłoszenia o konsultacjach (21)

1. konsultacje 19 czerwca 2018 r

2. Dyżury G. Micek

3. A. Michno - 20 czerwiec

4. dr R. Faracik - najbliższe terminy konsultacji

5. J.Liro, konsultacje

6. K. Anielska - konsultacje

7. W. Szymański - odwołane konsultacje 20 czerwca (środa)

8. A. Michno - sesja - konsultacje

9. dr R. Faracik - najbliższe terminy konsultacji

10. Ł. Fiedeń - odwołane konsultacje 14 i 21.06

11. Odwołane

12. Konsultacje - A. Cygankiewicz

13. konsultacje ws. projektu w czerwcu, Justyna Liro

14. M.Kubal-Czerwińska- odwołane konsultacje

15. D. Werner - Konsultacje w czerwcu

16. konsultacje 07 VI 2018 - dr Anna Avdiushchenko

17. J. Gałka - konsultacje w czerwcu

18. A.Wypych - konsultacje czerwiec

19. konsultacje A. Bokwy w okresie 21.05-29.06.2018

20. Dr Robert Guzik - konsultacje w okresie zajęć terenowych i sesji letniej

Więcej >>>

Dla kandydatów na studia (1)

1. Wybór promotora na studiach magisterskich

Na marginesie (1)

1. Ogłoszenie

Inne (2)

1. Zaproszenie do udziału w konferencji i projekcji filmu

2. Konkurs stypendialny programu CEEPUS na wyjazdy w semestrze zimowym 2018/19


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional