[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

2017-03-17

Płatności za powtarzanie przedmiotów z II semestru - WAŻNE!!!!!

15 marca minął termin płatności za powtarzane przedmioty z II semestru. Bardzo proszę wszystkich studentów którzy jeszcze nie zapłacili o zapłacenie jak najszybciej. Zgodnie z informacją z Działu Finansowego: 
 
 
"W związku z art. 42 ustęp 5  ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz.U. 2016 poz. 1870 oraz podpisanymi umowami z kontrahentami, Uniwersytet Jagielloński zobowiązany jest do naliczania odsetek za nieterminowe regulowanie należności." 
 
Oznacza to że wszyscy którzy nie zapłacili w terminie mogą spodziewać się naliczanych odgórnie przez Dział Finansowy odsetek do zapłacenia. 
 
Przypominam również, że po upływie terminu płatności wszczynana jest procedura windykacyjna, która skutkuje skreśleniem z listy studentów a kwota do zapłaty jest windykowana przez komornika.  
 
 
 
 
 
 
 

mgr Anna Strzelec

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu

2017-03-24

1. Zajęcia z j. angielskiego - mgr M. Kruk
mgr Anna Strzelec

2017-03-17

2. Studenci SUM - legitymacje
mgr Anna Strzelec

3. Deklaracje przedmiotów
mgr Anna Strzelec

4. Płatności za powtarzanie przedmiotów z II semestru - WAŻNE!!!!!

2017-03-15

5. Wpłaty za powtarzane przedmioty !!!
Aleksandra Lelek

2017-03-07

6. Zapisywanie i wypisywanie się na kursy z semestru wiosennego, deklaracje przedmiotów - PRZYPOMNIENIE!!!
mgr Anna Strzelec

2017-02-27

7. Dyżury Dyrektora ds. studenckich
mgr Anna Strzelec

2017-02-13

8. Płatności za powtarzanie przedmiotów z II semestru
mgr Anna Strzelec

2017-02-09

9. Kurs Zarządzanie turystyką w regionie - zawieszony w r.a. 2016/17
mgr Anna Strzelec


GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (17)

1. Metody Badań Osadów Czwartorzędowych

2. Samorząd.. _odwołanie wykładu

3. Proseminarium licencjackie opiekun L.Luchter

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (2)

1. 1 kwietnia_zajęcia terenowe_Gospodarka przestrzenna na obszarach górskich

2. Górnośląski Okręg Przemysłowy - informacje dla uczestników zajęć - termin wpłat do 21 marca 2017

GEOGRAFIA sp. Turystyka (niestacjonarne II stopnia) (2)

1. Dyżur w sobotę 14 stycznia 2017r. - odbiór dyplomów

2. Dyżury sekretariatu

Studia doktoranckie (4)

1. Wybory przedstawicieli do Rady Wydziału Geografii i Geologii - 30 marca (czwartek)

2. Zaproszenie na konferencję

3. Seminarium doktoranckie - Hydrologia

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (7)

1. 28.III- konsultacje-dr Anna Avdiushchenko

2. D. Matuszko - konsultacje 28 marca odwołane

3. 30 marca - konsultacje odwolane

Więcej >>>

Inne (3)

1. Podstawy nauk o Ziemi - ćwiczenia 22.03.2017

2. Podstawy nauk o Ziemi - ćwiczenia 15.03.2017

3. Konferencja pt: "MŁODZI DLA NAUKI CZĘŚĆ III" 21-22.04.2017 r. Zakopane


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional