[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

2018-01-11

Korekty w wybranych kursach na semestr letni

Szanowni Państwo, 
Zgodnie z ogłoszeniem Dyrektora ds. studenckich zmiany w wybranych kursach będą możliwe tylko do 23 lutego.   
W dniach 22-26 stycznia będzie uruchomiona dodatkowa rejestracja na przedmioty podczas której będzie się można tylko dopisać do kursów uruchomionych w przyszłym semestrze, jeśli są na nich wolne miejsca. Nie będzie można się z kursów wypisywać poprzez USOSweb. 
W przypadku wypisywania się z jakiegoś kursu należy złożyć wniosek o wypisanie – dostępny na stronie IGiGP. Wniosek należy wrzucić do brązowej skrzynki przy Dziekanacie. 
W przypadku chęci dopisania się do jakiegoś kursu w którym limit uczestników jest już wypełniony – należy zapytać się prowadzącego, koordynatora danego kursu czy można się na niego zapisać, następnie na wypełnionym podaniu do Dyrektora ds. studenckich  uzyskać podpis prowadzącego i taki wniosek złożyć w brązowej skrzynce koło Dziekanatu. 
Korekty zajęć terenowych można robić do 14 dni od rozpoczęcia zajęć czyli od 28 lutego (informacja w ogłoszeniu o harmonogramie zajęć terenowych) 
Wszystkie przedmioty które macie Państwo w USOS są Państwa przedmiotami obowiązkowymi – trzeba je zaliczyć, niezależnie od tego czy ktoś np. kliknął opcję „rezygnacja z zaliczenia” lub, przedmiot jest niepodpięty.  
Zgodnie z Zarządzeniem nr 93 Rektora UJ z 29 sierpnia 2017 r. każdy student ma obowiązek złożyć deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni do 12 marca.  
Legitymacje na semestr letni będę przedłużała po złożeniu deklaracji – będę kontaktować się ze starostami roku aby legitymacje były złożone grupowo.  
Przypominam, że zgodnie z Regulaminem studiów „(…)skreślenie z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów stwierdza się w sytuacji nieprzystąpienia studenta do realizacji obowiązków wynikających z Regulaminu (…) w szczególności w przypadku nieusprawiedliwionego niezłożenia deklaracji wyboru przedmiotów(…)”.   

mgr Anna Strzelec

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu

2018-01-19

1. Wnioski o styp.socjalne semestr wiosenny 2017/18
Aleksandra Lelek

2018-01-15

2. Zbliżająca się sesja i sesja poprawkowa - wskazówki
mgr Anna Strzelec

2018-01-12

3. Zapisy na kursy Studium Pedagogicznego na semestr wiosenny
mgr Anna Strzelec

2018-01-11

4. Korekty w wybranych kursach na semestr letni

2018-01-10

5. Zajęcia terenowe - poprawione terminy
mgr Anna Strzelec

2018-01-03

6. Wnioski o styp.socjalne semestr wiosenny 2017/18
Aleksandra Lelek

2017-12-05

7. Egzamin - Kształtowanie przestrzeni zurbanizowanej
Aleksandra Lelek

8. Egzamin - Geograpfical Prblems ....
Aleksandra Lelek


GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (22)

1. zaproszenie na odczyt "Geograficzne uwarunkowania uprawy winorośli i produkcji wina w Polsce" w Polskim Towarzystwie Geograficznym 23.01.2018

2. Metody badania rzeźby Ostatnie ćwiczenia 26_stycznia

3. Dydaktyka geografii II - 19.01.2018

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (2)

1. ZAPROSZENIE

2. Spotkanie naukowe Koła Geografów

Studia doktoranckie (4)

1. Stypendia - wypłaty w lutym

2. Spotkanie naukowe Koła Geografów

3. Sesja referatowa - terminy prezentacji dla 1 i 2 roku

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (12)

1. A.Wypych - konsultacje 25.01

2. K. Ostafin - konsultacje 19 stycznia

3. Ł. Fiedeń - dodatkowe konsultacje 22.01

Więcej >>>

Inne (7)

1. Zaproszenie

2. Zaproszenie na wydarzenie w ramach EURO WEEK of Erasmus Student Network - 18.01.2018 r.

3. Zaproszenie

Więcej >>>

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional