[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Ogloszenia

2018-07-09

Wnioski o stypendium socjalne i dom studencki 2018/19

Osoby ubiegające się o stypendium socjalne jak również o akademik powinny wypełnić oświadczenie o dochodach  i  stosowny wniosek elektronicznie w USOSweb, wydrukować obydwa dokumenty, podpisać w miejscach dla studentów i wraz z dokumentacją złożyć w Dziekanacie pok.1.09 ul.Gronostajowa 3A, 1 piętro. Terminy będą podane na USOS-web i w ogłoszeniach na stronie Geografii. Po wyznaczonym terminie następuje blokada wniosków. Informacje dotyczące dokumentów, które powinny znaleźć się we wniosku są zawarte w Zarządzeniu nr 105 Rektora UJ z 16.10.2017 r.    

Aleksandra Lelek

Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich

2018-07-13

1. Egzamin poprawkowy - j.angielski grupy Pana mgr M. Kruka
mgr Anna Strzelec

2018-07-12

2. Godziny otwarcia Dziekanatu ds. studenckich w lipcu i sierpniu
mgr Anna Strzelec

2018-07-09

3. Wnioski o stypendium socjalne i dom studencki 2018/19

2018-07-06

4. Ważne informacje na koniec roku akademickiego
mgr Anna Strzelec


Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia) (8)

1. II termin - G. Świetokrzyskie

2. Zmiana terminu konsultacji K. Rotter-Jarzebińska z 12.07 na 13.07.

3. UWAGA II rok lic. - WAŻNE

Więcej >>>

Kierunek e-GEO (II stopnia) (2)

1. DYŻURY W CZASIE WAKACJI

2. Wybór promotora na studiach magisterskich

Studia doktoranckie (1)

1. Podania o przedłużenie roku studiów

Ogłoszenia o konsultacjach (6)

1. D.Matuszko - konsultacje 19 lipca

2. A. Michno - konsultacje

3. A. Cygankiewicz - konsultacje w przerwie wakacyjnej

Więcej >>>

Dla kandydatów na studia (1)

1. Wybór promotora na studiach magisterskich

Inne (4)

1. Nabór studentek/studentów do pracy podczas Małopolskiej Nocy Naukowców 2018 (28 września 2018 r.)

2. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy - zaproszenie

3. Zaświadczenia o udziale w przygotowaniu i obsłudze stanowiska IGiGP na Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie

Więcej >>>


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional