[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Ogloszenia

2018-07-09

Wnioski o stypendium socjalne i dom studencki 2018/19

Osoby ubiegające się o stypendium socjalne jak również o akademik powinny wypełnić oświadczenie o dochodach  i  stosowny wniosek elektronicznie w USOSweb, wydrukować obydwa dokumenty, podpisać w miejscach dla studentów i wraz z dokumentacją złożyć w Dziekanacie pok.1.09 ul.Gronostajowa 3A, 1 piętro. Terminy będą podane na USOS-web i w ogłoszeniach na stronie Geografii. Po wyznaczonym terminie następuje blokada wniosków. Informacje dotyczące dokumentów, które powinny znaleźć się we wniosku są zawarte w Zarządzeniu nr 105 Rektora UJ z 16.10.2017 r.    

Aleksandra Lelek

Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich

2018-09-11

1. Odwołany dyżur Dyrektora ds. studenckich 10 -11 września
mgr Anna Strzelec

2. Zaproszenie na uroczyste promocje magisterskie Geografia, e-gospodarka przestrzenna
mgr Anna Strzelec

2018-09-04

3. ZAPISY na zajęcia przygotowania pedagogicznego w SPUJ Semestr zimowy 2018/2019
mgr Anna Strzelec

2018-07-27

4. Rejestracja na przedmioty dla Geografii i e-gospodarki przestrzennej od 30 lipca
mgr Anna Strzelec

2018-07-09

5. Wnioski o stypendium socjalne i dom studencki 2018/19

2018-07-06

6. Ważne informacje na koniec roku akademickiego
mgr Anna Strzelec


Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia) (5)

1. Odwołanie konsultacji w dniu 20 września 2018 - mgr K. Rotter-Jarzębińska

2. Geografia turystyczna świata - egzamin II termin

3. UWAGA II rok lic. - WAŻNE

Więcej >>>

Kierunek e-GEO (II stopnia) (1)

1. DYŻURY W CZASIE WAKACJI

Studia doktoranckie (3)

1. Zakończenie toku studiów doktoranckich - niezbędne formalności do zaliczenia planu i programu studiów doktoranckich

2. Składanie wniosków stypendialnych - informacje organizacyjne

3. Sprawozdanie z wykonania obowiązków doktoranta - przypomnienie

Ogłoszenia o konsultacjach (10)

1. kosultacje we wrześniu

2. Jacek Kozak - konsultacje 17 i 20 września

3. Dr Jakub Taczanowski - najbliższe konsultacje

Więcej >>>

Inne (2)

1. Zbiory Kartograficzne - popołudniowe dyżury we wrześniu

2. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy - zaproszenie

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional