[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Ogloszenia

2018-07-27

Rejestracja na przedmioty dla Geografii i e-gospodarki przestrzennej od 30 lipca

Rejestracja dotyczy studentów Geografii i e-gospodarki przestrzennej 
 
Rejestracja na przedmioty zostanie uruchomiona 30 lipca 2018  r. o godzinie 9:00 i będzie trwała do 15 września.  
Rejestracja dotyczy wszystkich studentów II, III roku licencjatu i I i II roku SUM w roku akademickim 2018/19. Nowo-przyjęci studenci I roku licencjatu będą odgórnie wpisani na wszystkie przedmioty.  
 
Przy wyborze kursów proszę pamiętać o tym, że:   
1. Lista przedmiotów musi być wcześniej ustalona z przyszłym opiekunem naukowym.  
2. Przede wszystkim należy wybrać przedmioty obligatoryjne na danym roku i specjalności (Katalog kursów) http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje,000236  
3. Wybierając przedmioty do wyboru należy korzystać z aktualnego ich spisu   
4. Wybierając przedmioty do wyboru należy uwzględnić termin odbywania się zajęć tak, aby uniknąć kolizji czasowych. Wstępny harmonogram zajęć w przyszłym roku załączony jest dostępny na stronie http://www.geo.uj.edu.pl/harmonogram.html?&menu=5  
5. Wybierając przedmioty należy pamiętać o zgromadzeniu odpowiedniej liczby punktów ECTS po każdym roku akademickim (przynajmniej 60).   
6. Jeśli ktoś będzie miał warunek – proszę od razu zarejestrować się na ten powtarzany przedmiot  
7. W załączniku znajduje się pełny instruktarz sposobu wyboru przedmiotów w systemie USOS  
8. Należy zarejestrować się na przedmioty na CAŁY rok akademicki. Nie będzie rejestracji przed semestrem wiosennym.  
 
Po tej rejestracji zostanie ogłoszona lista kursów uruchomionych, oraz uruchomiona rejestracja uzupełniająca. Deklaracje przedmiotów będziecie Państwo składali w październiku i na początku semestru wiosennego. W tej sprawie ogłoszenie pojawi się we wrześniu.

mgr Anna Strzelec

Załącznik:
pdfWYBóR KURSCóW NA ROK AKADEMICKI 2018.pdf (1.2 MB)

Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich

2018-07-27

1. Rejestracja na przedmioty dla Geografii i e-gospodarki przestrzennej od 30 lipca

2018-07-12

2. Godziny otwarcia Dziekanatu ds. studenckich w lipcu i sierpniu
mgr Anna Strzelec

2018-07-09

3. Wnioski o stypendium socjalne i dom studencki 2018/19
Aleksandra Lelek

2018-07-06

4. Ważne informacje na koniec roku akademickiego
mgr Anna Strzelec


Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia) (6)

1. II termin - G. Świetokrzyskie

2. UWAGA II rok lic. - WAŻNE

3. Termin poprawkowy: "Okolice Krakowa", I rok

Więcej >>>

Kierunek e-GEO (II stopnia) (2)

1. DYŻURY W CZASIE WAKACJI

2. Wybór promotora na studiach magisterskich

Studia doktoranckie (3)

1. Nieczynny dziekanat doktorancki 26.07-19.08.2018 r.

2. Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme - rejestracja od 20.07.2018 r.

3. Podania o przedłużenie roku studiów

Ogłoszenia o konsultacjach (5)

1. D. Matuszko - 8 sierpnia

2. A. Michno - konsultacje

3. A. Cygankiewicz - konsultacje w przerwie wakacyjnej

Więcej >>>

Dla kandydatów na studia (1)

1. Wybór promotora na studiach magisterskich

Inne (2)

1. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy - zaproszenie

2. Zbiory Kartograficzne - dyżury w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień)


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional