[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

2017-07-11

Studenci I, II roku licencjatu i I roku SUM - rozliczanie roku, wpis na r.a. 2017/18

Studenci którzy mają wpisane w USOS oceny i zaliczenia z wszystkich przedmiotów mogą już zgłosić poprzez swój USOSweb program do rozliczenia. Ja będę Państwa sukcesywnie rozliczać i wpisywać na przyszły rok akademicki. Im więcej osób zgłosi program do rozliczenia w lipcu tym mniejsze kolejki do sekretariatu będą we wrześniu i październiku, a ja szybciej będę mogła przygotować listy rankingowe do stypendium Rektora.

mgr Anna Strzelec

GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu

2017-06-29

1. Dyżury Dyrektora w lipcu i sierpniu
mgr Anna Strzelec

2017-07-28

2. Rejestracja na przedmioty na rok 2017/18 - 1 sierpnia
mgr Anna Strzelec

3. Rejestracja na przedmioty
mgr Anna Strzelec

2017-07-19

4. Egzamin licencjacki - 8 września
mgr Anna Strzelec

2017-07-11

5. Godziny otwarcia sekretariatu dla studentów podczas wpisów na studia 17-20 lipca i 24-26 lipca
mgr Anna Strzelec

6. Studenci I, II roku licencjatu i I roku SUM - rozliczanie roku, wpis na r.a. 2017/18

2017-07-05

7. UWAGA! III rok, egzamin licencjacki rekrutacja na studia magisterskie
mgr Anna Strzelec

2017-06-22

8. Studenci którzy realizują przedmioty ze studium pedagogicznego - Ważne!
mgr Anna Strzelec

2017-06-21

9. Akademiki 2017/18
Aleksandra Lelek

2017-06-08

10. Uwaga III rok egzamin licencjacki – termin lipcowy
mgr Anna Strzelec

2017-06-02

11. Kilka bardzo ważnych informacji na koniec roku akademickiego
mgr Anna Strzelec


GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (8)

1. Test poprawkowy z "Okolic Krakowa"

2. J. Święchowicz - Konsultacje

3. Przemiany społeczno-ekonomiczne przestrzeni Polski -egzamin II termin

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (1)

1. Egzaminy poprawkowe- j. angielski - M. Kruk

Studia doktoranckie (1)

1. Dziekanat ds. studiów doktoranckich - godziny przyjęć w okresie wakacyjnym

Ogłoszenia o konsultacjach (1)

1. D. Matuszko - konsultacje 17 i 20 lipca


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional