[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Ogloszenia

2018-07-06

Ważne informacje na koniec roku akademickiego

Wszyscy studenci do końca września powinni mieć zgłoszony program studiów do rozliczenia. Można to zrobić na kilka sposobów w zależności od sytuacji w jakiej student się znajduje: 
 
1. Mam wszystko zdane i wpisane do USOS: zgłaszam program do rozliczenia  na swoim koncie USOSweb  
 
2. Zdaję egzaminy w sesji poprawkowej we wrześniu – czekam na rozliczenie do września. 
 
3. Nie zdałam/-em przedmiotu/-ów ale mam przynajmniej 50 ECTS zaliczonych w r.a. 17/18 – piszę podanie do Dyrektora ds. studenckich  o wpis warunkowy 
 
4. Muszę powtarzać rok – piszę podanie do Pani Prodziekan ds. studenckich. 
 
5. Mam bardziej skomplikowaną sytuację – piszę maila do sekretariatu z pytaniem co zrobić. 
 
 
Druki podań znajdują się na stronie www.geo.uj.edu.pl w zakładce Dla studentów, Druki i formularze 
 
Wszystkie podania można wrzucić do skrzynki koło sekretariatu – nie trzeba stać w kolejce. 
 
Płatności za powtarzane przedmioty będą naliczane w październiku (przedmioty z semestru jesiennego i całoroczne) i lutym (przedmioty z semestru wiosennego) 

mgr Anna Strzelec

Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich

2018-09-11

1. Odwołany dyżur Dyrektora ds. studenckich 10 -11 września
mgr Anna Strzelec

2. Zaproszenie na uroczyste promocje magisterskie Geografia, e-gospodarka przestrzenna
mgr Anna Strzelec

2018-09-04

3. ZAPISY na zajęcia przygotowania pedagogicznego w SPUJ Semestr zimowy 2018/2019
mgr Anna Strzelec

2018-07-27

4. Rejestracja na przedmioty dla Geografii i e-gospodarki przestrzennej od 30 lipca
mgr Anna Strzelec

2018-07-09

5. Wnioski o stypendium socjalne i dom studencki 2018/19
Aleksandra Lelek

2018-07-06

6. Ważne informacje na koniec roku akademickiego


Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia) (5)

1. Odwołanie konsultacji w dniu 20 września 2018 - mgr K. Rotter-Jarzębińska

2. Geografia turystyczna świata - egzamin II termin

3. UWAGA II rok lic. - WAŻNE

Więcej >>>

Kierunek e-GEO (II stopnia) (1)

1. DYŻURY W CZASIE WAKACJI

Studia doktoranckie (3)

1. Zakończenie toku studiów doktoranckich - niezbędne formalności do zaliczenia planu i programu studiów doktoranckich

2. Składanie wniosków stypendialnych - informacje organizacyjne

3. Sprawozdanie z wykonania obowiązków doktoranta - przypomnienie

Ogłoszenia o konsultacjach (10)

1. kosultacje we wrześniu

2. Jacek Kozak - konsultacje 17 i 20 września

3. Dr Jakub Taczanowski - najbliższe konsultacje

Więcej >>>

Inne (2)

1. Zbiory Kartograficzne - popołudniowe dyżury we wrześniu

2. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy - zaproszenie

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional