[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Ogloszenia

2018-07-06

Ważne informacje na koniec roku akademickiego

Wszyscy studenci do końca września powinni mieć zgłoszony program studiów do rozliczenia. Można to zrobić na kilka sposobów w zależności od sytuacji w jakiej student się znajduje: 
 
1. Mam wszystko zdane i wpisane do USOS: zgłaszam program do rozliczenia  na swoim koncie USOSweb  
 
2. Zdaję egzaminy w sesji poprawkowej we wrześniu – czekam na rozliczenie do września. 
 
3. Nie zdałam/-em przedmiotu/-ów ale mam przynajmniej 50 ECTS zaliczonych w r.a. 17/18 – piszę podanie do Dyrektora ds. studenckich  o wpis warunkowy 
 
4. Muszę powtarzać rok – piszę podanie do Pani Prodziekan ds. studenckich. 
 
5. Mam bardziej skomplikowaną sytuację – piszę maila do sekretariatu z pytaniem co zrobić. 
 
 
Druki podań znajdują się na stronie www.geo.uj.edu.pl w zakładce Dla studentów, Druki i formularze 
 
Wszystkie podania można wrzucić do skrzynki koło sekretariatu – nie trzeba stać w kolejce. 
 
Płatności za powtarzane przedmioty będą naliczane w październiku (przedmioty z semestru jesiennego i całoroczne) i lutym (przedmioty z semestru wiosennego) 

mgr Anna Strzelec

Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich

2018-07-13

1. Egzamin poprawkowy - j.angielski grupy Pana mgr M. Kruka
mgr Anna Strzelec

2018-07-12

2. Godziny otwarcia Dziekanatu ds. studenckich w lipcu i sierpniu
mgr Anna Strzelec

2018-07-09

3. Wnioski o stypendium socjalne i dom studencki 2018/19
Aleksandra Lelek

2018-07-06

4. Ważne informacje na koniec roku akademickiego


Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia) (8)

1. II termin - G. Świetokrzyskie

2. Zmiana terminu konsultacji K. Rotter-Jarzebińska z 12.07 na 13.07.

3. UWAGA II rok lic. - WAŻNE

Więcej >>>

Kierunek e-GEO (II stopnia) (2)

1. DYŻURY W CZASIE WAKACJI

2. Wybór promotora na studiach magisterskich

Studia doktoranckie (1)

1. Podania o przedłużenie roku studiów

Ogłoszenia o konsultacjach (6)

1. D.Matuszko - konsultacje 19 lipca

2. A. Michno - konsultacje

3. A. Cygankiewicz - konsultacje w przerwie wakacyjnej

Więcej >>>

Dla kandydatów na studia (1)

1. Wybór promotora na studiach magisterskich

Inne (4)

1. Nabór studentek/studentów do pracy podczas Małopolskiej Nocy Naukowców 2018 (28 września 2018 r.)

2. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy - zaproszenie

3. Zaświadczenia o udziale w przygotowaniu i obsłudze stanowiska IGiGP na Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie

Więcej >>>


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional