[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Ogloszenia

2018-06-05

Biogeostaże - dodatkowy nabór

W związku z niewypełnieniem limitu uczestników projektu BioGeoStaże: Wysokiej jakości staże zawodowe dla studentek i studentów kierunków biologicznych i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. nr umowy POWR.03.01.00-00-S045/17 dla kierunków: 
- geografia 
 
- e-gospodarka przestrzenna 
 
ustalam dodatkowy termin rekrutacji dla ww. kierunków od 6.06.2018 do 13.06.2018. 
 
 
Zgłoszenie powinno obejmować: 
 
1.     Wypełniony załącznik do Regulaminu projektu R2 – deklaracja uczestnictwa w projekcie. 
 
2.     Wypełniony załącznik do Regulaminu projektu R3 – zgłoszenie uczestnictwa. 
 
 
 
Do projektu mogą zgłaszać się studenci, którzy na dzień 1.10.2017 mieli status studenta II roku studiów II stopnia ww. kierunków. 
 
 
 
Dokumenty można dostarczyć: 
 
· Osobiście, do biura projektu w budynku Instytutu Nauk Geologicznych, pok. 2.10, w środy, w godzinach 11.00 - 12.00 do pani mgr Agnieszki Siwiec lub pana mgra Rafała Damaziaka. 
 
· Skany dokumentów na adres biogeostaze@uj.edu.pl. Otrzymanie zgłoszenia w formie skanów będzie formą wystarczającą do jego uwzględnienia, natomiast dokumenty w formie oryginałów będą wymagane do uzupełnienia na kolejnych etapach postępowania. 
 
 
 
Limity miejsc w tej turze rekrutacji: 
 
- dla kierunku geografia: 3 miejsca 
 
- dla kierunku e-gospodarka przestrzenna: 1 miejsce. 
 
 
 
Wzory dokumentów, regulamin projektu, regulamin rekrutacji dostępne są na stronie internetowej http://www.stazebiogeo.uj.edu.pl/
 
 
 
 
 
Maciej Kania 
 
 
 
kierownik projektu 
 
 

mgr Anna Strzelec

Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich

2018-06-18

1. Wybór opiekuna naukowego na II i III roku licencjatu
mgr Anna Strzelec

2018-06-12

2. Akademiki 2018/19
Aleksandra Lelek

2018-06-11

3. I rok przypomnienie
mgr Anna Strzelec

2018-06-05

4. Biogeostaże - dodatkowy nabór


Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia) (23)

1. ćw. terenowe 1410 (dr R. Faracik) grupa 2

2. Wybór promotora na studiach magisterskich

3. Wybór opiekuna naukowego na II i III roku licencjatu

Więcej >>>

Kierunek e-GEO (II stopnia) (1)

1. Wybór promotora na studiach magisterskich

Studia doktoranckie (3)

1. Sprawozdanie z wykonania obowiązków doktoranta

2. Szkolenia dla doktorantów - Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk

3. Podania o przedłużenie roku studiów

Ogłoszenia o konsultacjach (21)

1. konsultacje 19 czerwca 2018 r

2. Dyżury G. Micek

3. A. Michno - 20 czerwiec

Więcej >>>

Dla kandydatów na studia (1)

1. Wybór promotora na studiach magisterskich

Na marginesie (1)

1. Ogłoszenie

Inne (2)

1. Zaproszenie do udziału w konferencji i projekcji filmu

2. Konkurs stypendialny programu CEEPUS na wyjazdy w semestrze zimowym 2018/19

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional