[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia)

2018-09-21

1. WAŻNE- rejestracja na kursy
dr hab. Jarosław Balon

2018-09-19

2. Odwołanie konsultacji w dniu 20 września 2018 - mgr K. Rotter-Jarzębińska
mgr Katarzyna Rotter- Jarzębińska

2018-09-04

3. Geografia turystyczna świata - egzamin II termin
dr Robert Faracik

2018-07-05

4. UWAGA II rok lic. - WAŻNE
dr hab. Jarosław Balon

2018-07-02

5. Termin poprawkowy: "Okolice Krakowa", I rok
dr hab. Anita Bokwa


Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich (7)

1. Ostatnia rejestracja na przedmioty Geografia, e-gospodarka

2. Odwołany dyżur Dyrektora ds. studenckich 25 września

3. Odwołany dyżur Dyrektora ds. studenckich 10 -11 września

Więcej >>>

Kierunek e-GEO (II stopnia) (1)

1. ważne - rejestracja na kursy

Studia doktoranckie (3)

1. Zakończenie toku studiów doktoranckich - niezbędne formalności do zaliczenia planu i programu studiów doktoranckich

2. Składanie wniosków stypendialnych - informacje organizacyjne

3. Sprawozdanie z wykonania obowiązków doktoranta - przypomnienie

Ogłoszenia o konsultacjach (9)

1. K. Anielska - konsultacje 27 września

2. kosultacje we wrześniu

3. Dr Jakub Taczanowski - najbliższe konsultacje

Więcej >>>

Inne (2)

1. Zbiory Kartograficzne - popołudniowe dyżury we wrześniu

2. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy - zaproszenie

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional