[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia)

2017-06-21

1. G. Świętokrzyskie - wyniki
dr hab. Anna Michno

2. Ćwiczenia regionalne Karpaty - wyniki zaliczenia kursu
dr Wojciech Szymański

2017-06-20

3. Projekty II rok - A.Wypych
dr Agnieszka Wypych

2017-06-19

4. Formy turystyki - egzamin 20 czerwca 2017 - sala 1.13
dr hab. Mirosław Mika

2017-06-16

5. Terenowe ćw. specj. z geografii turyzmu.
dr Robert Pawlusiński

6. Pilotaż i przewodnictwo turystyczne - test
dr Robert Pawlusiński

7. Joanna Siwek_konsultacje
dr Joanna Paulina Siwek

2017-06-14

8. KATALOGI KURSÓW
dr hab. Jarosław Balon

9. Geografia turystyczna świata - egzamin
dr Robert Faracik

10. Turystyka międzynarodowa - egzamin
dr Robert Faracik

11. Geografia turystyczna Polski - egzamin
dr Robert Faracik

2017-06-13

12. Globalne procesy - wykłady dr hab. M. Paszkowskiego
dr hab. Michał Paszkowski

13. Globalne procesy - wykłady dr hab. M. Paszkowskiego
dr hab. Michał Paszkowski

14. Geografia konfliktów - wykłady dr hab. M. Paszkowskiego c.d.
dr hab. Michał Paszkowski

15. Geografia konfliktów - wyklady dr hab. M. Paszkowskiego
dr hab. Michał Paszkowski

2017-06-12

16. Nieczynny sekretariat
mgr Anna Strzelec

17. Wybór opiekuna na II rok studiów - dr Krzysztof Ostafin
dr Krzysztof Ostafin

18. Geografia rolnictwa - oceny z ćwiczeń, gr. 2
mgr Elżbieta Krąż

19. KARPATY zaliczenie
dr hab. Jarosław Balon

2017-06-10

20. Meteorologia i klimatologia - egzamin (I rok)
prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul

2017-06-08

21. Dydaktyka - zmiana egzaminu w II terminie
dr Małgorzata Pietrzak

2017-06-06

22. Egzamin z Geografii miast i procesów urbanizacji
dr hab. Andrzej Zborowski

23. Egzamin z Obszarów metropolitalnych
dr hab. Andrzej Zborowski

24. Ogłoszenie o naborze do pracy w IMGW
dr hab. Marek Drewnik

2017-05-31

25. Projekt specjalizacyjny FiKŚP
prof. dr hab. Wiesław Ziaja

2017-05-26

26. Geografia rolnictwa – EGZAMIN
dr hab. Maria Soja

2017-05-25

27. Metody Badań Osadów Czwartorzędowych - egzamin
dr hab. Anna Michno

28. Paleogeografia - egzamin
dr hab. Anna Michno

2017-05-24

29. Ewolucja Rzeźby Polski
dr hab. Anna Michno

2017-05-09

30. Geografia przemysłu i komunikacji- egzamin
dr Lidia Luchter

2017-05-05

31. TERENOWE METODY BADAŃ PRZYRODNICZYCH - I rok
dr Leszek Kowanetz

2017-05-04

32. Formy turystyki – zaliczenie ćwiczeń
mgr Łukasz Matoga


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (10)

1. Studenci którzy realizują przedmioty ze studium pedagogicznego - Ważne!

2. Akademiki 2017/18

3. Wszyscy studenci - aneks do umowy - przypomnienie

Więcej >>>

Studia doktoranckie (4)

1. Oceny z Prezentacji

2. Zaproszenie na spotkanie informacyjne: Granty ERC

3. Konferencje dla Młodych Naukowców

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (14)

1. Konsultacje I. Sołjan w czerwcu

2. Dr Jakub Taczanowski - najbliższe konsultacje

3. Łukasz Musielok - zmiany w godzinach konsultacji w dniach 21-29. czerwca

Więcej >>>

Na marginesie (1)

1. Projekty studentów Geografii zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Krakowa

Inne (2)

1. Staż

2. KONKURS STYPENDIALNY CEEPUS - SEM. ZIMOWY 2017/18 - ZGŁOSZENIA DO 15 CZERWCA!

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional