[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia)

2018-01-23

1. Egzamin z Geograficznych uwarunkowań jakości życia
dr hab. Andrzej Zborowski

2. Energetyczne problemy rozwoju gospodarczego- egzamin
dr Lidia Luchter

3. Zaproszenie na wykłady gościnne - piątek, 26 stycznia
mgr Elżbieta Krąż

2018-01-22

4. Zaproszenie do publikacji artykułów
mgr Łukasz Fiedeń

5. Podstawy geografii człowieka - egzamin 29 stycznia br.
prof. dr hab. Boleslaw Domański

2018-01-20

6. zaproszenie na odczyt "Geograficzne uwarunkowania uprawy winorośli i produkcji wina w Polsce" w Polskim Towarzystwie Geograficznym 23.01.2018
dr hab. Anita Bokwa

2018-01-19

7. Metody badania rzeźby Ostatnie ćwiczenia 26_stycznia
dr Piotr Kłapyta

2018-01-18

8. Dydaktyka geografii II - 19.01.2018
dr Małgorzata Pietrzak

9. Geografia turystyczna Polski
dr Robert Faracik

10. Turystyka międzynarodowa
dr Robert Faracik

2018-01-16

11. Metody badań geografii turyzmu - Egzamin 23.01.2018
dr hab. Mirosław Mika

12. OiORT_ Egzamin
dr Magdalena Kubal-Czerwińska

2018-01-15

13. ZAPROSZENIE
dr hab. Jarosław Balon

2018-01-11

14. ZAPISY I WYPISY Z KURSÓW SEMETRU WIOSENNEGO
dr hab. Jarosław Balon

15. zaproszenie na wykład o geografii przestępczości w języku angielskim
dr hab. Anita Bokwa

2018-01-10

16. Proseminarium licencjackie - A. Michno
dr hab. Anna Michno

17. Dydaktyka geografii II - zmiana terminu hospitacji w Szkole Waldorfskiej na 18 stycznia
dr Małgorzata Pietrzak

2018-01-08

18. Podstawy ekonomiczne turystyki – termin kolokwium
mgr Łukasz Matoga

19. Podstawy ekonomiczne turystyki – termin egzaminu
mgr Łukasz Matoga

20. Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego
dr Grzegorz Micek

2018-01-05

21. Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego
dr Grzegorz Micek

2017-12-30

22. Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego - wizyty i spotkania
dr Grzegorz Micek

2017-12-08

23. Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego
dr Grzegorz Micek


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (9)

1. Pilny Kontakt

2. Wnioski o styp.socjalne semestr wiosenny 2017/18

3. Zbliżająca się sesja i sesja poprawkowa - wskazówki

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (3)

1. Zaproszenie na wykłady gościnne - piątek, 26 stycznia

2. Zaproszenie do publikacji artykułów

3. ZAPROSZENIE

Studia doktoranckie (4)

1. Wybrane problemy geografii społeczno-ekonomicznej – wykłady w piątek, 26 stycznia

2. Zaproszenie do publikacji artykułów

3. Stypendia - wypłaty w lutym

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (11)

1. M. Pietrzak - konsultacje 23.01.2018

2. Ł. Fiedeń - konsultacje 25.01

3. Konsultacje 22.I - dr Anna Avdiushchenko

Więcej >>>

Inne (6)

1. KMTPNiS zajęcia 23.01.2017

2. Zaproszenie

3. Zaproszenie na wydarzenie w ramach EURO WEEK of Erasmus Student Network - 18.01.2018 r.

Więcej >>>

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional