[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia)

2018-06-25

1. Spotkanie podsumowujące projekt i praktyki zawodowe
mgr Justyna Liro

2018-06-20

2. Geografia turystyczna świata - egzamin
dr Robert Faracik

3. Pracownia licencjacka opiekun Lidia Luchter
dr Lidia Luchter

2018-06-18

4. ćw. terenowe 1410 (dr R. Faracik) grupa 2
dr Robert Faracik

5. Wybór promotora na studiach magisterskich
Info

6. Wybór opiekuna naukowego na II i III roku licencjatu
mgr Anna Strzelec

2018-06-17

7. Globalne procesy: slajdy 3. wykładu dr hab. M. Paszkowskiego
dr hab. Michał Paszkowski

2018-06-14

8. Egzamin z Obszarów metropolitalnych
dr hab. Andrzej Zborowski

9. Odwołanie konsultacji
prof. dr hab. Wiesław Ziaja

2018-06-13

10. Egzamin z Geografii przemysłu i komunikacji -termin II
dr Lidia Luchter

2018-06-12

11. Termin spotkania, praktyki zawodowe i projekt "Motywacje, doświadczenia i zachowania osób odwiedzających..."
mgr Justyna Liro

2018-06-11

12. Pomorze - zaliczenie
dr hab. Izabela Sołjan

2018-06-07

13. Ekonomika miast i regionów
dr Grzegorz Micek

2018-06-06

14. Egzamin z geografii Europy Północnej
prof. dr hab. Wiesław Ziaja

2018-06-04

15. Egzamin z geografii biblijnej
dr hab. Izabela Sołjan

16. test zaliczeniowy z ćwiczeń regionalnych terenowych "Okolice Krakowa" - I rok
dr hab. Anita Bokwa

2018-06-01

17. Geografia turystyczna świata - egzamin
dr Robert Faracik

2018-05-29

18. Egzamin z przedmiotu Formy Turystyki - 21.06.2018 r.
dr Magdalena Kubal-Czerwińska

2018-05-28

19. Egzamin z Geografii rolnictwa
dr hab. Maria Soja

2018-04-17

20. TERENOWE METODY BADAŃ PRZYRODNICZYCH (I rok licencjat)
dr Leszek Kowanetz (koordynator kursu)


Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich (5)

1. Godziny otwarcia Dziekanatu ds. studenckich - Geografia

2. Egzamin licencjacki - lipiec

3. Wybór opiekuna naukowego na II i III roku licencjatu

Więcej >>>

Kierunek e-GEO (II stopnia) (1)

1. Wybór promotora na studiach magisterskich

Studia doktoranckie (4)

1. Sprawozdanie z wykonania obowiązków doktoranta

2. Dziekanat doktorancki - pilne informacje

3. Szkolenia dla doktorantów - Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (21)

1. dr R. Faracik - najbliższe terminy konsultacji

2. Prof. Bolesław Domański zmiana konsultacji 28 czerwca br.

3. dr hab. M. Mika - konsultacje (PN) 25. czerwca

Więcej >>>

Dla kandydatów na studia (1)

1. Wybór promotora na studiach magisterskich

Na marginesie (1)

1. Ogłoszenie

Inne (2)

1. Zbiory Kartograficzne - dyżury w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień)

2. Konkurs stypendialny programu CEEPUS na wyjazdy w semestrze zimowym 2018/19

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional