[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia)

2017-05-25

1. Metody Badań Osadów Czwartorzędowych - egzamin
dr hab. Anna Michno

2. Paleogeografia - egzamin
dr hab. Anna Michno

2017-05-24

3. Egzamin z kursu "Przemiany przestrzeni społeczno-ekonomicznej Polski" w dniach 19-21 czerwca 2017
prof. dr hab. Boleslaw Domański

4. Ewolucja Rzeźby Polski
dr hab. Anna Michno

5. Dydaktyka geografii - zajęcia z uczniami
dr Małgorzata Pietrzak

6. Konsultacje Metody badania osadów czwartorzędowych - dr Piotr Kłapyta
dr Piotr Kłapyta

2017-05-19

7. Podstawy dydaktyki, Dydaktyka geografii i Dydaktyka przyrody - egzaminy i zaliczenia
dr Małgorzata Pietrzak

8. POMORZE - ćwiczenia regionalne - 29.05-3.06.2017
dr hab. Mirosław Mika

2017-05-18

9. Ćwiczenia terenowe z geomorfologii
dr hab. Anna Michno

10. Góry Świętokrzyskie
dr hab. Anna Michno

2017-05-17

11. Metody Badań Osadów Czwartorzędowych
dr hab. Anna Michno

2017-05-16

12. Terenowe metody badań społeczno-ekonomicznych (I rok licencjatu)
dr Grzegorz Micek

2017-05-15

13. Pilotaż i przewodnictwo turystyczne - ważne
dr Robert Pawlusiński

2017-05-12

14. Środowisko przyrodnicze Wyżyny Krakowskiej
dr Janusz Siwek

2017-05-11

15. Regiony klimatyczne świata - test zaliczeniowy
dr Leszek Kowanetz

2017-05-10

16. I rok - Terenowe Metody Badań Społeczno-Ekonomicznych
dr Grzegorz Micek

2017-05-09

17. Geografia przemysłu i komunikacji- egzamin
dr Lidia Luchter

2017-05-07

18. Ćwiczenia terenowe z geografii społ.-ekon. - dr R. Faracik
dr Robert Faracik

2017-05-05

19. TERENOWE METODY BADAŃ PRZYRODNICZYCH - I rok
dr Leszek Kowanetz

2017-05-04

20. Formy turystyki – zaliczenie ćwiczeń
mgr Łukasz Matoga

2017-04-28

21. Ćwiczenia terenowe "Okolice Krakowa" - I rok: harmonogram, zasady i termin zaliczenia
dr hab. Anita Bokwa

2017-03-29

22. Ćwiczenia terenowe - SUWALSZCZYZNA+LITWA oraz PODLASIE
dr hab. Mirosław Mika

2017-03-06

23. KARPATY 2017
dr hab. Jarosław Balon

2017-03-02

24. Ćwiczenia terenowe KARPATY - informacje dla uczestników zajęć - termin wpłat do 3 marca 2017
mgr Katarzyna Rotter- Jarzębińska

25. Ćwiczenia terenowe GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE... - informacje dla uczestników zajęć - termin wpłat do 13 marca 2017
mgr Katarzyna Rotter- Jarzębińska


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (1)

1. Dyżury Dyrektora w czasie zajęć terenowych

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (2)

1. egazmin z AiWDP

2. Marketing terytorialny

Studia doktoranckie (2)

1. Prezentacje (23 i 24 maja) program AKTUALIZACJA

2. Seminarium doktoranckie - Hydrologia

Ogłoszenia o konsultacjach (15)

1. dodatkowe konsultacje, B. Rzonca

2. zmiany w dyżurach MDrewnik

3. konsultacje I. Sołjan do 2. VI. 2017

Więcej >>>

Na marginesie (1)

1. Laudacje studenckie

Inne (2)

1. Hackathon Big Data

2. Zaproszenie na otwarte wykłady


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional