[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia)

2017-10-18

1. Wykład z Gospodarki przestrzennej gmin
dr hab. Andrzej Zborowski

2. Metody badania rzeźby - ćwiczenia terenowe
dr Piotr Kłapyta

2017-10-17

3. Proseminarium licencjackie - grupa R. Pawlusińskiego
dr Robert Pawlusiński

4. Ćwiczenia z geografii ludności i demografii - przesunięcie godziny pierwszych zajęć w dniu 18.X b.r.
dr Jakub Taczanowski

5. zaproszenie na CLIMATHON 2017 - ENERGIA DLA KLIMATU
dr hab. Anita Bokwa

2017-10-16

6. Statystyka - I rok licencjatu
dr Grzegorz Micek

7. Podstawy geografii człowieka - następny wykład 30 października br.
prof. dr hab. Boleslaw Domański

8. Met. badań geogr turyzmu wykład 17.10
dr hab. Mirosław Mika

9. Geografia ludności i demografia - ćwiczenia wg sal i grup
dr Jadwiga Gałka

2017-10-14

10. Globalne systemy finansowe i gospodarcze - wykład
dr Grzegorz Micek

11. Zmiany i zmienność klimatu - terminy zajęć
mgr Agnieszka Sulikowska

2017-10-13

12. Festiwal Podróżniczy TRAVENALIA 2017
Koło Geografów UJ

13. Zajęcia z Wybranych zagadnień z geografii migracji ludnosci w dniu 18.10.17
dr Jadwiga Gałka

14. zaproszenie na odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 17.10.2017
dr hab. Anita Bokwa

2017-10-12

15. Ważne dla I roku geografii
mgr Anna Strzelec

2017-10-11

16. Zajęcia z Wybranych zagadnień z geografii migracji ludnosci w dniu 11.10.17
dr Jadwiga Gałka

2017-10-09

17. Funkcjonowanie systemów przyrodniczych - ćwiczenia
mgr Paweł Krąż

2017-10-05

18. Zajęcia z geografii kultury i religii
dr hab. Izabela Sołjan

2017-10-04

19. Nowy termin zajęć z Wybranych zagadnień z geografii migracji ludności
dr Jadwiga Gałka

20. Metody badania rzeźby
dr hab. Anna Michno

2017-10-03

21. Podstawy ekonomiczne turystyki
mgr Łukasz Matoga

22. Organizacja i obsługa ruchu turystycznego
dr Robert Pawlusiński

23. Geografia ludności i demografia - ćwiczenia
dr Jakub Taczanowski

2017-10-02

24. UWAGA III rok
dr hab. Jarosław Balon

25. I zajęcia z Wybranych zagadnień z geografii migracji ludności łącznie dla grupy I i grupy II
dr Jadwiga Gałka

26. UWAGA PIERWSZY ROK!
dr hab. Jarosław Balon

27. A. Michno - Proseminarium Licencjackie
dr hab. Anna Michno

28. Ewolucja Rzeźby Polski
dr hab. Anna Michno

29. Właściwości Fizyczne i Chemiczne wód 2017/2018
dr hab. Mirosław Żelazny

30. GEOINFORMATYKA - ćwiczenia - rozpoczęcie
dr Krzysztof Ostafin


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (7)

1. Naliczone płatności za powtarzanie przedmiotów

2. Godziny Dziekańskie

3. Uroczyste Promocje Magisterskie

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (2)

1. Festiwal Podróżniczy TRAVENALIA 2017

2. j. angielski - zajęcia w piątki

Studia doktoranckie (6)

1. Nabór wniosków w dodatkowej edycji Konkursu TD UJ na Dofinansowanie Działalności Doktorantów

2. Godziny dziekańskie w dniu 3 listopada 2017 r.

3. Finansowanie badań naukowych i prowadzenie projektów badawczych (WGG.SD-02)

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (13)

1. M. Pietrzak - wyjątkowo konsultacje 17.10 zamiast 18.10

2. Konsultacje - G. Micek

3. zmiana terminu konsultacji A. Bokwy w dniu 16.10.2017

Więcej >>>

Inne (4)

1. KMTPNiS - zajęcia 17.10.2017

2. Konkurs stypendialny programu CEEPUS - wyjazdy w sem. letnim w roku akad. 2017/18 - aplikacje do 31 października 2017

3. Festiwal Podróżniczy TRAVENALIA 2017

Więcej >>>

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional