[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

2018-02-07

Dydaktyka geografii II - zdjęcia z egzaminu

Szanowni Państwo, 
Z przyjemnością i satysfakcją informuję, że wszyscy zdali egzamin. W swoich pracach wykazali się Państwo dużymi umiejętnościami kreowania ciekawych lekcji i pomysłami dydaktycznymi. Odnośnie pytania ‘9’ o SOSW, to zwrócili Państwo uwagę na indywidualizację nauczania, konieczną nie tylko w szkole specjalnej ale i masowej. Podkreślili Państwo iż każdy uczeń ma swoje mocne i słabe strony, jest odrębną osobowością i wymaga cierpliwości oraz naszej uwagi. W pytaniu ‘1’ zaznaczyli Państwo wartość koncentracji na sprawach wychowawczych, rozmowie z młodzieżą, jej wsparciu w rozwoju oraz na pokazywaniu praktycznego zastosowania wiedzy geograficznej. Zamiast teorii i terroru w klasie, pasja i zaciekawienie przedmiotem, a przede wszystkim porozumienie się z młodzieżą. 
Najsłabiej wypadła odpowiedź na pytanie ‘6’ dotyczące różnić między zasadami nauczania, albowiem w odpowiedzi znajdowały się przeważnie dwie niepełne definicje obu zasad (a nie tego dotyczyło pytanie). Również wiele pracy wymagać będzie od Państwa ćwiczenie rysunku geograficznego (brak lub niejednoznaczne użycie symboli, nieprzejrzysty rysunek, brak podpisów). Teorie uczenia się nadal są Państwo dość obce, co wykazało pytanie ‘3’. A przecież warto wesprzeć się na ‘pedagogiczno-dydaktycznych przodkach’. 
Jeżeli ktoś z Państwa nie czuje się usatysfakcjonowany oceną, to zapraszam 23 lutego. Na razie protokół nie jest zatwierdzony, więc jest szansa na zmianę. 
Zachęcam do oglądnięcia swojej pracy i uzyskania ode mnie indywidualnych wskazówek. 
Dziękuję za rzetelne przygotowanie się do egzaminu i życzę odpoczynku w przerwie międzysemestralnej 
Małgorzata Pietrzak 
Ps. Chciałam Państwu wysłać pliki z wynikami egzaminu i zdjęciami przez USOS, ale wiadomość 'nie przeszła'.

dr Małgorzata Pietrzak

Załącznik:GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia)

2018-02-19

1. Dziekanat - urlop
mgr Anna Strzelec

2018-02-15

2. Egzamin poprawkowy z geografii kultury
dr hab. Izabela Sołjan

2018-02-13

3. Turystyka międzynarodowa i Geografia tuystyczna Polski - II termin
dr Robert Faracik

4. Ewolucja rzeźby Polski - II termin
dr hab. Anna Michno

2018-02-09

5. Statystyka - wyniki egzaminu
dr Grzegorz Micek

6. Egzamin z socjologii
Aleksandra Lelek

7. Energetyczne problemy rozwoju gospodarczego- egzamin poprawkowy
dr Lidia Luchter

2018-02-08

8. Współczesne procesy stokowe w obszarach rolniczych - termin egzaminu w sesji poprawkowej
dr hab. Jolanta Święchowicz

9. Egzamin z Gospodarki przestrzennej gmin, II termin
dr hab. Andrzej Zborowski

10. Egzamin z Geograficznych uwarunkowań jakości życia, II termin
dr hab. Andrzej Zborowski

11. Egzamin z Geografii ludności i demografii, II termin
dr hab. Andrzej Zborowski

2018-02-07

12. Dydaktyka geografii II - zdjęcia z egzaminu

13. Egzamin z OCHRONY ŚRODOWISKA II
prof. dr hab. Wiesław Ziaja

2018-02-06

14. Wpłaty na zajęcia terenowe - POSTINDUSTRIALNE OBSZARY METROPOLITALNE - do 16 lutego 2018 r.
mgr Katarzyna Rotter- Jarzębińska

15. Podstawy ekonomiczne turystyki – II termin egzaminu
mgr Łukasz Matoga

2018-02-05

16. PODSTAWY GEOGRAFII FIZYCZNEJ Z ELEMENTAMI ASTRONOMII
dr hab. Jarosław Balon

2018-02-01

17. OiORT_ Egzamin poprawkowy
dr Magdalena Kubal-Czerwińska

2018-01-29

18. Podstawy geografii człowieka - egzamin II termin 20 lutego 2018
prof. dr hab. Boleslaw Domański

19. Wpłaty na zajęcia terenowe - SUDETY, POMORZE, GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE.. - do 8 lutego 2018 r.
mgr Katarzyna Rotter- Jarzębińska

2018-01-23

20. Zaproszenie na wykłady gościnne - piątek, 26 stycznia
mgr Elżbieta Krąż

2018-01-11

21. ZAPISY I WYPISY Z KURSÓW SEMETRU WIOSENNEGO
dr hab. Jarosław Balon

2018-01-08

22. Podstawy ekonomiczne turystyki – termin kolokwium
mgr Łukasz Matoga

23. Podstawy ekonomiczne turystyki – termin egzaminu
mgr Łukasz Matoga

24. Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego
dr Grzegorz Micek


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (12)

1. Stypendia - odbiór decyzji i wypłaty w marcu

2. harmonogram spotkań organizacyjnych dotyczących zajęć terenowych

3. Szkolenie BHP dla zapominalskich

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (1)

1. Harmonogram zajęć w semestrze wiosennym w 2018 r. - poprawa

Studia doktoranckie (3)

1. Stypendia - wypłaty w marcu

2. Filozofia - pierwsze zajęcia w semestrze wiosennym

3. Filozofia - informacja dla osób, które nie zarejestrowały się na kurs

Ogłoszenia o konsultacjach (12)

1. konsultacje w okresie sesji poprawkowej

2. Konsultacje A. Bokwy w sesji poprawkowej

3. K.Ostafin - konsultacje 16 II, 20 II

Więcej >>>

Na marginesie (1)

1. Zaproszenie do zapoznania się z informacjami o stypenium

Inne (2)

1. Wyniki głosowania na projekty studenckie przygotowane w ramach kursy Zarządzanie projektami

2. Zbiory Kartograficzne - zmiana godzin pracy


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional