[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia)

2018-09-05

1. Egzamin z Gegrafii miast i procesów urbanizacji (II termin)
dr hab. Andrzej Zborowski

2. Egzamin z Obszarów metropolitalnych (II termin)
dr hab. Andrzej Zborowski

3. Egzamin z geografii biblijnej, II termin
dr hab. Izabela Sołjan

2018-09-04

4. Geografia turystyczna świata - egzamin II termin
dr Robert Faracik

2018-08-22

5. II termin egzaminu z Geografii rolnictwa
dr hab. Maria Soja

2018-07-05

6. UWAGA II rok lic. - WAŻNE
dr hab. Jarosław Balon

2018-07-02

7. Termin poprawkowy: "Okolice Krakowa", I rok
dr hab. Anita Bokwa

2018-06-29

8. DYZURY W CZASIE WAKACJI
dr hab. Jarosław Balon


Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich (6)

1. Odwołany dyżur Dyrektora ds. studenckich 10 -11 września

2. Zaproszenie na uroczyste promocje magisterskie Geografia, e-gospodarka przestrzenna

3. ZAPISY na zajęcia przygotowania pedagogicznego w SPUJ Semestr zimowy 2018/2019

Więcej >>>

Kierunek e-GEO (II stopnia) (1)

1. DYŻURY W CZASIE WAKACJI

Studia doktoranckie (3)

1. Zakończenie toku studiów doktoranckich - niezbędne formalności do zaliczenia planu i programu studiów doktoranckich

2. Składanie wniosków stypendialnych - informacje organizacyjne

3. Sprawozdanie z wykonania obowiązków doktoranta - przypomnienie

Ogłoszenia o konsultacjach (11)

1. kosultacje we wrześniu

2. Jacek Kozak - konsultacje 17 i 20 września

3. Dr Jakub Taczanowski - najbliższe konsultacje

Więcej >>>

Inne (2)

1. Zbiory Kartograficzne - popołudniowe dyżury we wrześniu

2. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy - zaproszenie

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional