[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia)

2017-12-14

1. Geografia turystyczna Polski
dr Robert Faracik

2017-12-13

2. Geografia turystyczna Polski w dniu 14 grudnia 2017
dr Robert Faracik

2017-12-12

3. Proseminarium grupa I. Sołjan
dr hab. Izabela Sołjan

2017-12-11

4. Hospitacje w II LO - 13, 14,15 grudnia
dr Małgorzata Pietrzak

2017-12-10

5. Zarządzanie projektami - ćwiczenia 11.12.2017
dr Małgorzata Pietrzak

2017-12-08

6. Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego
dr Grzegorz Micek

7. Podstawy ekonomiczne turystyki (ćwiczenia) - zmiana terminu zajęć
mgr Łukasz Matoga

2017-12-06

8. Energetyczne problemy rozwoju gospodarczego- egzamin
dr Lidia Luchter

2017-12-05

9. Wybrane zagadnienia z geografii migracji...termin kolokwium poprawkowego
dr Jadwiga Gałka

2017-12-01

10. Oferta praktyk zawodowych dla studentów studiów licencjackich w Centrum Zdalnego Nauczania UJ
mgr Katarzyna Rotter- Jarzębińska

2017-10-30

11. Pracownia ogólna, grupa dr. J. Taczanowskiego - Obowiązkowe szkolenia
dr Jakub Taczanowski

12. Statystyka - egzamin
dr Grzegorz Micek


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (3)

1. Harmonogram ćwiczeń terenowych

2. Egzamin - Kształtowanie przestrzeni zurbanizowanej

3. Egzamin - Geograpfical Prblems ....

Studia doktoranckie (2)

1. Harmonogram wersja 30-10-2017

2. Wybrane problemy geografii społeczno-ekonomicznej [harmonogram]

Ogłoszenia o konsultacjach (15)

1. Ł. Matoga - konsultacje 14.12.2017 r.

2. M. Pietrzak wyjątkowo konsultacje 14.12 zamiast 15.12

3. dr M. Kubal-Czerwińska - konsultacje 13.12.2017 odwołane

Więcej >>>

Inne (3)

1. KMTPNiS zajęcia 12.12.2017

2. KMTPNiS zajęcia 5.12.2017

3. Licencja Esri dla UJ - zmiana administratora


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional