[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Ogloszenia

2018-07-05

UWAGA II rok lic. - WAŻNE

W ostatnim czasie dotarły do mnie sygnały, że - zdaniem Państwa - brakuje miejsc na proseminarium licencjackim na roku III w "branży" społeczno-ekonomicznej.  
Otóż informuję, że nie istnieje w naszym Instytucie "przywiązanie do specjalności" na studiach licencjackim, co oznacza że np., pracę zakresu geografii fizycznej może (i nas pewno potrafi!) pilotować specjalista z geografii człowieka, a np. pracę z zakresu geografii religii może(i potrafi) pilotować klimatolog. Rolą opiekuna pracy licencjackiej jest przede wszystkim opieka nad stroną formalną pracy, a nie jej "naukowością", takiego wymogu zresztą w przypadku prac licencjackich nie ma. Ponadto, warto pamiętać, że specjalność "gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny NIE JEST  w naszym Instytucie SPECJALNOŚCIĄ SPOŁECZNO-GEOGRAFICZNĄ, lecz transdyscyplinarną i prace z tego zakresu (również magisterskie), pilotują równie dobrze geografowie fizyczni jak i geografowie człowieka.

dr hab. Jarosław Balon

Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia)

2018-07-11

1. II termin - G. Świetokrzyskie
dr hab. Anna Michno

2018-07-10

2. Zmiana terminu konsultacji K. Rotter-Jarzebińska z 12.07 na 13.07.
mgr Katarzyna Rotter- Jarzębińska

2018-07-05

3. UWAGA II rok lic. - WAŻNE

2018-07-02

4. Termin poprawkowy: "Okolice Krakowa", I rok
dr hab. Anita Bokwa

2018-06-29

5. DYZURY W CZASIE WAKACJI
dr hab. Jarosław Balon

2018-06-26

6. Odbiór dzienników praktyk - praktyki w IMGW
mgr Katarzyna Rotter- Jarzębińska

2018-06-25

7. Uwaga I rok - specjalności
dr hab. Jarosław Balon

2018-06-18

8. Wybór promotora na studiach magisterskich
Info


Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich (4)

1. Egzamin poprawkowy - j.angielski grupy Pana mgr M. Kruka

2. Godziny otwarcia Dziekanatu ds. studenckich w lipcu i sierpniu

3. Wnioski o stypendium socjalne i dom studencki 2018/19

Więcej >>>

Kierunek e-GEO (II stopnia) (2)

1. DYŻURY W CZASIE WAKACJI

2. Wybór promotora na studiach magisterskich

Studia doktoranckie (1)

1. Podania o przedłużenie roku studiów

Ogłoszenia o konsultacjach (6)

1. D.Matuszko - konsultacje 19 lipca

2. A. Michno - konsultacje

3. A. Cygankiewicz - konsultacje w przerwie wakacyjnej

Więcej >>>

Dla kandydatów na studia (1)

1. Wybór promotora na studiach magisterskich

Inne (4)

1. Nabór studentek/studentów do pracy podczas Małopolskiej Nocy Naukowców 2018 (28 września 2018 r.)

2. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy - zaproszenie

3. Zaświadczenia o udziale w przygotowaniu i obsłudze stanowiska IGiGP na Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie

Więcej >>>


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional