[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Ogloszenia

2018-07-05

UWAGA II rok lic. - WAŻNE

W ostatnim czasie dotarły do mnie sygnały, że - zdaniem Państwa - brakuje miejsc na proseminarium licencjackim na roku III w "branży" społeczno-ekonomicznej.  
Otóż informuję, że nie istnieje w naszym Instytucie "przywiązanie do specjalności" na studiach licencjackim, co oznacza że np., pracę zakresu geografii fizycznej może (i nas pewno potrafi!) pilotować specjalista z geografii człowieka, a np. pracę z zakresu geografii religii może(i potrafi) pilotować klimatolog. Rolą opiekuna pracy licencjackiej jest przede wszystkim opieka nad stroną formalną pracy, a nie jej "naukowością", takiego wymogu zresztą w przypadku prac licencjackich nie ma. Ponadto, warto pamiętać, że specjalność "gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny NIE JEST  w naszym Instytucie SPECJALNOŚCIĄ SPOŁECZNO-GEOGRAFICZNĄ, lecz transdyscyplinarną i prace z tego zakresu (również magisterskie), pilotują równie dobrze geografowie fizyczni jak i geografowie człowieka.

dr hab. Jarosław Balon

Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia)

2018-09-19

1. Odwołanie konsultacji w dniu 20 września 2018 - mgr K. Rotter-Jarzębińska
mgr Katarzyna Rotter- Jarzębińska

2018-09-04

2. Geografia turystyczna świata - egzamin II termin
dr Robert Faracik

2018-07-05

3. UWAGA II rok lic. - WAŻNE

2018-07-02

4. Termin poprawkowy: "Okolice Krakowa", I rok
dr hab. Anita Bokwa

2018-06-29

5. DYZURY W CZASIE WAKACJI
dr hab. Jarosław Balon


Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich (7)

1. Odwołany dyżur Dyrektora ds. studenckich 25 września

2. Odwołany dyżur Dyrektora ds. studenckich 10 -11 września

3. Zaproszenie na uroczyste promocje magisterskie Geografia, e-gospodarka przestrzenna

Więcej >>>

Kierunek e-GEO (II stopnia) (1)

1. DYŻURY W CZASIE WAKACJI

Studia doktoranckie (3)

1. Zakończenie toku studiów doktoranckich - niezbędne formalności do zaliczenia planu i programu studiów doktoranckich

2. Składanie wniosków stypendialnych - informacje organizacyjne

3. Sprawozdanie z wykonania obowiązków doktoranta - przypomnienie

Ogłoszenia o konsultacjach (10)

1. kosultacje we wrześniu

2. Jacek Kozak - konsultacje 17 i 20 września

3. Dr Jakub Taczanowski - najbliższe konsultacje

Więcej >>>

Inne (2)

1. Zbiory Kartograficzne - popołudniowe dyżury we wrześniu

2. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy - zaproszenie

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional