http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów

 

 

 

 

 


Array

Nie ma takiego ogłoszenia.

Studia stacjonarne

2014-10-30

1. Geografia regionalna świata
Elżbieta Bilska-Wodecka

2. Podstawy ekonomiczne turystyki (ćwiczenia) - pierwsze zajęcia
mgr Łukasz Matoga

3. Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego - dyskusja 6 listopada br. i literatatrua
prof. dr hab. Boleslaw Domański

2014-10-29

4. Przedłużanie legitymacji
mgr Anna Strzelec

2014-10-28

5. GEOGRAFIA FIZYCZNA POLSKI
dr Wojciech Maciejowski

6. Absolwent na rynku pracy - formularz aplikacyjny
dr Małgorzata Pietrzak

7. Pracownia ogólna, grupa 6, opiekun L.Luchter
dr Lidia Luchter

8. Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych - materiały
mgr Łukasz Matoga

2014-10-27

9. Transmedia in Science Education - 28.10.2014 r.
dr Małgorzata Pietrzak

10. Zmiany i zmienność klimatu - 30.10
prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul

11. Meteorologia i klimatologia synoptyczna - zajęcia 28.10
prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul

12. Proseminarium_z_E_Gorczyca
dr Elżbieta Gorczyca

13. FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW PRZYRODNICZYCH - WYKŁAD 27.10.2014
dr Wojciech Maciejowski

2014-10-26

14. Absolwent na rynku pracy - materiały do ćwiczeń 27.10.2014
dr Małgorzata Pietrzak

2014-10-24

15. Geografia fizyczna stosowana
dr Elżbieta Gorczyca

16. GEOINFORMATYKA - rozpoczęcie ćwiczeń kameralnych
dr Krzysztof Ostafin

2014-10-23

17. Odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 28.10.2014
dr hab. Anita Bokwa

18. Dodatkowy wykład z Filozofii
Aleksandra Lelek

2014-10-22

19. Planning and natural hazards - formularz do zadania
dr Piotr Trzepacz

20. Statystyka (ćw) - grupy 6 i 7
mgr Sławomir Szot

21. Podpięcia przedmiotów
mgr Anna Strzelec

2014-10-21

22. Geografia uzdrowisk
dr Robert Faracik

23. Wybrane problemy turystyki światowej
dr Robert Faracik

24. odwołanie konsultacji
dr Małgorzata Luc

25. Przedłużanie legitymacji
mgr Anna Strzelec

26. Transmedia in Science Education - 21.10.2014 r.
dr Małgorzata Pietrzak

27. FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW PRZYRODNICZYCH
dr Wojciech Maciejowski

2014-10-20

28. GIS w naukach o atmosferze - ćwiczenia
Jakub Walawender

29. Graficzna prezentacja..., gr. 6. - zadanie domowe
mgr Marcin Rechciński

30. Dydaktyka geografii II - hospitacje w liceum i gimnazjum
dr Małgorzata Pietrzak

31. Metody badań geografii turyzmu - 1 ćwiczenia, 21.10.
mgr Aneta Pawłowska

2014-10-19

32. Absolwent na rynku pracy - materiały do ćwiczeń 20.10.2014
dr Małgorzata Pietrzak

2014-10-17

33. Odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym
dr hab. Anita Bokwa

34. Pierwsze ćwiczenia Gospodarka przestrzenna
Paweł Godzina

35. Organizacja i obsługa ruchu turystycznego (ćwiczenia) - termin pierwszych zajęć
mgr Łukasz Matoga

2014-10-16

36. DYDAKTYKA GEOGRAFII II - materiały do ćwiczeń 17.10.2014
dr Małgorzata Pietrzak

37. Globalne systemy finansowe i gospodarcze - podział na grupy i pary
dr Grzegorz Micek

2014-10-15

38. Fizjografia, ćw. 1. - wskazówki i porady praktyczne
mgr Marcin Rechciński

39. Uroczyste Promocje magisterskie - przypomnienie
mgr Anna Strzelec

40. Listy rankingowe
mgr Anna Strzelec

2014-10-14

41. Podstawy organizacji i zarządzania - terminy zajęć
Aleksandra Lelek

2014-10-13

42. Opcjonalne zajęcia z angielskiego w IGIGP
mgr Anna Strzelec

2014-10-09

43. DYDAKTYKA GEOGRAFII II - materiały do ćwiczeń 10.10.2014
dr Małgorzata Pietrzak

44. I rok licencjat Ochrona własności Intelektualnej - pilne!!!
dr hab. Jarosław Balon

45. konsultacje wsemestrze zimowym
dr hab. Bogdana Izmaiłow

46. Graficzna prezentacja danych geograficznych, gr. 3 i 4, terminy najbliższych zajęć
mgr Justyna Liro

47. Płatności za powtarzanie kursów
mgr Anna Strzelec

2014-10-07

48. Graficzna prezentacja inf. geograficznej - gr. 6
mgr Marcin Rechciński

2014-10-06

49. Pracownia I rok Dr J.Więcław-Michniewska
Aleksandra Lelek

50. Pracownia I rok Dr K.Gorczyca
Aleksandra Lelek

51. Pracownia I rok Dr hab.J.Święchowicz
Aleksandra Lelek

52. Geoinformatyka - zamiana sali
Aleksandra Lelek

2014-10-03

53. Seminarium z prof. W. Kurkiem od 14.X.
mgr Anna Wilk

54. Wykład z"Geografii turyzmu" od 9.X
mgr Anna Wilk

55. I rok licencjat Ochrona własności Intelektualnej
mgr Anna Strzelec

56. Dot: kursu Metodyka kart. i wizual.inf.geogr. !!!
Aleksandra Lelek

57. UWAGA i ROK!!! i nie tylko
dr hab. Jarosław Balon

58. Pracownie dla I roku
Aleksandra Lelek

2014-10-02

59. Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych – rozpoczęcie zajęć
mgr Łukasz Matoga

60. Podstawy ekonomiczne turystyki (ćwiczenia) – rozpoczęcie zajęć
mgr Łukasz Matoga

61. Organizacja i obsługa ruchu turystycznego (ćwiczenia) – rozpoczęcie zajęć
mgr Łukasz Matoga

2014-09-18

62. WARSZTATY Z EMISJI GŁOSU
dr Małgorzata Pietrzak


Studia niestacjonarne - specjalność TURYSTYKA (14)

1. Dyżury sekretariatu

2. Harmonogram na zjazd 25-26.10.2014

3. Podział na grupy seminaryjne

Więcej >>>

Studia niestacjonarne (4)

1. Harmonogram - II zjazd

2. Geografia wyznań w Polsce

3. Seminarium magisterskie

Więcej >>>

Studia doktoranckie (4)

1. Ars Docendi lista kursów

2. I semestr – harmonogram szczegółowy

3. Ars Quaerendi: Wyszukiwanie informacji – narzędzia i strategie

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (19)

1. M. Rechciński - konsultacje 31 X

2. W. Szymański - odwołane konsultacje 3 listopada

3. G. Micek - konsultacje w dniu 3.XI

Więcej >>>

Stypendia, akademiki, pomoc materialna (1)

1. Konkurs stypendialny CEEPUS - semester letni 2014/15

Inne (6)

1. PINaP - lekcja transferowa w IGiGP UJ

2. KMTPNiS - zajęcia 28.10.2014

3. Opcjonalne zajęcia z angielskiego w IGIGP

Więcej >>>


 
 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ 2014

Valid HTML 4.01 Transitional