http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla doktorantów
Dla studentów

 

 

 

 

 


Array

Nie ma takiego ogłoszenia.

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia)

2015-10-07

1. Wnioski o wpisanie i wypisanie z kursów
mgr Elżbieta Krąż

2015-10-06

2. Rejestracja na lektorat z j. angielskiego - studia licencjackie i magisterskie
mgr Elżbieta Krąż

3. Planowanie przestrzenne
Arkadiusz Kołoś

4. Geografia uzdrowisk
dr Robert Faracik

5. Projekty - dr R. Faracik
dr Robert Faracik

6. Wybrane problemy turystyki światowej
dr Robert Faracik

7. Pracownia ogólna I rok - grupa dr. Jakuba Taczanowskiego.
dr Jakub Taczanowski

8. Seminarium magisterskie I. Sołjan
dr hab. Izabela Sołjan

9. Proseminarium grupa I. Sołjan
dr hab. Izabela Sołjan

10. Pracownia ogólna - termin pierwszych zajęć dr Dominik Kaim
dr Dominik Kaim

2015-10-05

11. Podstawy architektury krajobrazu
mgr Elżbieta Krąż

12. Geografia ludności i demografia - bardzo ważne!
dr Jakub Taczanowski

13. Geografia turyzmu ćwiczenia - rozpoczęcie zajęć
mgr Elżbieta Stach

14. Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych – rozpoczęcie zajęć
dr Robert Pawlusiński i mgr Łukasz Matoga

15. Proseminarium licenc. - J.Więcław-Michniewska
dr Joanna Więcław-Michniewska

16. Gospodarka przestrzenna gmin
dr Katarzyna Gorczyca

17. Właściwości fizyczne i chemiczne wód
dr hab. Mirosław Żelazny

18. Polityka migracyjna - termin pierwszych zajęć i podział na grupy.
dr Jadwiga Gałka

19. UWAGA !!! Harmonogram wersja aktualna
dr Piotr Trzepacz

20. Pracownia ogólna - termin pierwszych zajęć dr J. Gałka
dr Jadwiga Gałka

21. Metody badań geografii turyzmu - rozpoczęcie ćwiczeń 15.10.
mgr Aneta Pawłowska-Legwand

22. Seminarium magisterskie - grupa Zbigniewa Ustrnula
prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul

23. Energetyczne problemy rozwoju gospodarczego- wykłady
dr Lidia Luchter

24. Absolwent na rynku pracy - materiały do zajęć 5.10.2015
dr Małgorzata Pietrzak

25. Graficzna prezentacja dancyh geograficznych
mgr Justyna Liro

26. Metody badań geografii turyzmu - wykład, rozpoczęcie
dr hab. Mirosław Mika

27. Seminarium mgr 1 SUM (6.X) – prof. W. Kurek i dr hab. M.Mika
dr hab. Mirosław Mika

28. Zmiany i zmienność klimatu
Agnieszka Wypych, Zbigniew Ustrnul

29. Meteorologia i klimatologia synoptyczna
Agnieszka Wypych, Zbigniew Ustrnul

30. Seminarium magisterskie prof. B. Domański 6 października 2015
prof. dr hab. Boleslaw Domański

31. Planowanie i zarządzanie strategiczne w JST
dr hab. Krzysztof Gwosdz

32. J. Balon - seminarium magisterskie
dr hab. Jarosław Balon

33. Organizacja i obsługa ruchu turystycznego (ćwiczenia) – rozpoczęcie zajęć
mgr Łukasz Matoga

34. Podstawy ekonomiczne turystyki (ćwiczenia) – rozpoczęcie zajęć
mgr Łukasz Matoga

2015-10-04

35. PIERWSZY WYKŁAD Z PODSTAW EKONOMII
dr Elżbieta Maciejowska

36. GEOGRAFIA IRANU
dr Wojciech Maciejowski

37. Seminarium magisterskie z Prof. Zygmuntem Górką
mgr Elżbieta Krąż

38. Geographical Problems of Cracow
mgr Elżbieta Krąż

39. Użytkowanie ziemi i kształtowanie obszarów wiejskich - I wykład
dr Piotr Trzepacz

40. Wybrane problemy społeczno-demograficzne Polski (WB.IG-5713-D)
dr hab. Maria Soja

2015-10-03

41. Pracownia Ogólna - grupa A. Wypych
dr Agnieszka Wypych

42. GEOGRAFIA TATR
dr hab. Jarosław Balon

43. GEOGRAFIA REGIONALNA ŚWIATA - UWAGA I ROK!
dr hab. Jarosław Balon

2015-10-02

44. Podstawy organizacji i zarządzania - rozpoczęcie kursu już w poniedziałek
dr hab. Krzysztof Gwosdz

45. Proseminarium licencjackie - L.Kowanetz
dr Leszek Kowanetz

46. Geomorfologia_wykład
dr Elżbieta Gorczyca

47. Fizjografia - ćwiczenia
mgr Marcin Rechciński

48. Proseminarium licencjackie-opiekun Lidia Luchter
dr Lidia Luchter

49. zajęcia z metod badania rzeźby
dr hab. Bogdana Izmaiłow

50. Projekty II rok grupa A. Kołosia
Arkadiusz Kołoś

51. Proseminarium - A. Michno
dr hab. Anna Michno

52. Klimat obszarów zurbanizowanych
dr Leszek Kowanetz

53. Klimat Polski
dr Leszek Kowanetz

2015-10-01

54. Absolwent na rynku pracy - zajęcia 5.10.2015
dr Małgorzata Pietrzak

55. Geografia Transportu - rozpoczęcie zajęć
Arkadiusz Kołoś, Jakub Taczanowski

56. AutoCAD w gospodarce przestrzennej
mgr Elżbieta Krąż

57. Rozliczenie w systemie USOS za rok akademicki 2014/15 - ważne dla wszystkich studentów
mgr Elżbieta Krąż

58. Harmonogram zajęć na rok akademicki 2015/16
mgr Elżbieta Krąż

59. Historia architektury i urb./ Planowanie obsz.miejs. Pierwsze zajęcia
Aleksandra Lelek

60. Marketing terytorialny
dr Robert Pawlusiński

61. Marketing w turystyce, Organizacja i obsługa ruchu turystycznego
dr Robert Pawlusiński

62. Podstawy ekonomiczne turystyki - II rok
dr Robert Pawlusiński

63. Rozpoczęcie zajęć z przedmiotu "Biometeorologia człowieka"
dr hab. Anita Bokwa

64. Uczestnicy seminarium prowadzonego przez dr L. Luchter i dr hab. M. Paszkowskiego
dr hab. Michał Paszkowski

65. Harmonogram 2015/16
Aleksandra Lelek

66. FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW PRZYRODNICZYCH - ZAJĘCIA TERENOWE
dr Wojciech Maciejowski

2015-09-30

67. seminarium - D. Matuszko
dr hab. Dorota Matuszko

68. Klimatologia stosowana
dr hab. Dorota Matuszko

69. Klimatologia fizyczna
dr hab. Dorota Matuszko

70. STATYSTYKA dr J.Działek - gr 5 i 8 - KOREKTA
dr Jarosław Działek

71. GIS w naukach o atmosferze
dr Agnieszka Wypych (w imieniu Prowadzących)

72. Geografia fizyczna stosowana
dr Elżbieta Gorczyca

73. Statystyka - I rok st. licencjackich
dr Grzegorz Micek

2015-09-29

74. Globalne systemy finansowe i gospodarcze - SUM
dr Robert Guzik, dr Grzegorz Micek

75. METODY BADAŃ SPOŁECZNYCH - pierwsze zajęcia
dr Jarosław Działek

76. GEOGRAFIA SPOŁECZNA - pierwszy wykład
dr Jarosław Działek

77. Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego
dr Grzegorz Micek

78. Metodyka kartografii
dr Małgorzata Luc

2015-09-28

79. PROJEKTY dr. J. Działek - pierwsze spotkanie
dr Jarosław Działek

80. Metody badania gleb - termin pierwszych zajęć
dr Wojciech Szymański

2015-09-25

81. Rejestracja na zajęcia w roku akademickim 2015/16 - podpięcia
mgr Elżbieta Krąż

2015-09-23

82. KURSY URUCHOMIONE I NIE URUCHOMIONE (ogłoszenie nie dotyczy przyszłego I roku studiów licencjackich)
dr hab. Jarosław Balon

2015-09-20

83. Wychowanie Fizyczne - rejestracja oraz punkty ECTS
mgr Elżbieta Krąż

2015-09-15

84. Uwaga osoby konczące magisyerium lub licnecjat
dr hab. Jarosław Balon

2015-09-14

85. Płatności za powtarzane kursy
mgr Elżbieta Krąż

2015-09-11

86. Absolwenci studiów licencjackich rekrutujący się na SUM
mgr Elżbieta Krąż

2015-09-09

87. Studium Pedagogiczne - rejestracja na przedmioty
mgr Elżbieta Krąż

2015-09-08

88. Studenci 2 roku SUM - składanie i obrona prac magisterskich
mgr Elżbieta Krąż

2015-09-05

89. Przeniesienie punktów ECTS na SUM
mgr Elżbieta Krąż

90. APD - pytania i wątpliwości
mgr Elżbieta Krąż

91. Egzamin licencjacki - dla studentów rozpoczynających studia przed 2012 r.
mgr Elżbieta Krąż

2015-09-03

92. Prace licencjackie i magisterskie - ilość egzemplarzy
mgr Elżbieta Krąż

2015-08-18

93. Ochrona własności... egzamin
Aleksandra Lelek


e-GEO (stacjonarne II stopnia) (8)

1. Wnioski o wpisanie i wypisanie z kursów

2. UWAGA !!! Harmonogram wersja aktualna

3. Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego - termin pierwszych zajęć

Więcej >>>

GEOGRAFIA sp. Turystyka (niestacjonarne II stopnia) (9)

1. Podania do Pani Dziekan

2. Dyżur sekretariatu

3. Harmonogram - semestr jesienny 2015/2016

Więcej >>>

GEOGRAFIA (niestacjonarne II stopnia) (3)

1. Harmonogram - semestr jesienny 2015/2016

2. Zaliczenie roku , obrony prac magisterskich

3. Terminy zjazdów - sem. zimowy

Studia doktoranckie (1)

1. Harmonogram zajęć w roku akademickim 2015/16

Ogłoszenia o konsultacjach (10)

1. A.Wypych - konsultacje w dniu 6.10

2. P. Trzepacz - konsultacje

3. Jacek Kozak - konsultacje 5 i 8 X

Więcej >>>

Stypendia, akademiki, pomoc materialna (1)

1. Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich UJ 2015/16 c.d.

Inne (2)

1. Zaproszenie na seminarium

2. Zaproszenie na cykl "Barwy Azji" w Kinie Kijów

 

 
 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ 2015

Valid HTML 4.01 Transitional