[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia)

2016-05-25

1. Egzamin z Geografii miast i procesów urbanizacji
dr hab. Andrzej Zborowski

2. Egzamin z Metod Analizy Przestrzennej
dr hab. Andrzej Zborowski

3. Egzamin z Obszarów Metropolitalnych
dr hab. Andrzej Zborowski

4. Terenowe Metody Badań Przyrodniczych - geoekologia (wszystkie grupy)
mgr inż. Ewelina Mocior

5. K. Rotter-Jarzębińska - odwołanie konsultacji w dniach 31.05 - 03.06.2016 r.
mgr Katarzyna Rotter- Jarzębińska

6. SUDETY 2016 - ogloszenie nr 2
dr hab. Krzysztof Gwosdz

2016-05-24

7. Laudacje studenckie - podziękowania :)
mgr Elżbieta Krąż

8. Egzamin z przedmiotu "Meteorologiczne aspekty ochrony atmosfery"
dr hab. Anita Bokwa

2016-05-23

9. Test zaliczeniowy z ćwiczeń terenowych regionalnych "Okolice Krakowa"
dr hab. Anita Bokwa

10. Hydrologia Obszarów Zurbanizowanych
dr hab. inż. Bartłomiej Rzonca

11. obóz naukowy hydroBieszczady
dr hab. inż. Bartłomiej Rzonca

2016-05-22

12. Formy turystyki - Egzamin
dr hab. Mirosław Mika

2016-05-21

13. Seminarium magisterskie prof. B. Domański
prof. dr hab. Boleslaw Domański

14. Ćwiczenia terenowe z geomorfologii
dr hab. Anna Michno

2016-05-20

15. Geografia przemysłu - egzamin
dr Lidia Luchter

16. Dydaktyka geografii - odbiór i składanie prac
dr Małgorzata Pietrzak

17. GEOEKOLOGIA - EGZAMIN
dr hab. Jarosław Balon

18. Etnologia - wyniki egzaminu
mgr Elżbieta Krąż

2016-05-19

19. Dydaktyka ogólna, geografii i przyrody - egzaminy i zaliczenie
dr Małgorzata Pietrzak

2016-05-18

20. Procesy...w zlewni_Łazy_dzień czwarty z E_Gorczyca
dr Elżbieta Gorczyca

21. Principles of Glaciology field trip 21 may 2016
dr Piotr Kłapyta

2016-05-17

22. Góry Świętokrzyskie
dr hab. Anna Michno

23. Geografia rolnictwa - oceny z ćwiczeń.
dr Jakub Taczanowski

24. Metody analizy przestrzennej - oceny z ćwiczeń.
dr Jakub Taczanowski

2016-05-16

25. Ćwiczenia terenowe: POMORZE – 30/05–04/06/2016
dr hab. Mirosław Mika

2016-05-12

26. J. angielski - grupy Pana mgr M. Kruka
mgr Mirosław Kruk

27. Terenowe metody badań społeczno-ekonomicznych (I rok licencjat)
dr Grzegorz Micek

28. Egzamin z Geografii rolnictwa
dr hab. Maria Soja

2016-05-10

29. Projekt wolontariat - informacje
dr Jadwiga Gałka

2016-05-09

30. Zagospodarowanie turystyczne
dr Robert Faracik

31. Terenowe ćwiczenia specjalizacyjne z Geografii turyzmu (studia magisterskie) - prof. W. Kurek, dr Robert Pawlusiński
dr Robert Pawlusiński

2016-04-28

32. Terenowe Metody Badań Przyrodniczych 2016 - I rok studia licencjackie
dr Leszek Kowanetz

33. SUDETY Ćwiczenia terenowe regionalne
dr hab. Krzysztof Gwosdz

2016-03-30

34. KARPATY 2016
dr hab. Jarosław Balon


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (10)

1. Laudacje studenckie - podziękowania :)

2. Ostatni Dyżur Dyrektora ds. studenckich przed dłuższą nieobecnością

3. Zaległe szkolenie BHP dla studentów 1 roku (licencjackie i magisterskie)

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (2)

1. Laudacje studenckie - podziękowania :)

2. AiWDP raporty i egzamin

GEOGRAFIA sp. Turystyka (niestacjonarne II stopnia) (7)

1. Seminarium z dr hab. J. Balonem w dniu 4 czerwca - odwołane

2. Wpłata ostatniej majowej raty czesnego

3. Seminarium z I. Sołjan

Więcej >>>

GEOGRAFIA (niestacjonarne II stopnia) (2)

1. Principles of Glaciology field trip 21 may 2016

2. Harmonogram maj - czerwiec

Ogłoszenia o konsultacjach (6)

1. A. Michno - odwołane konsultacje

2. dr R. Faracik - konsultacje e okresie ćwiczeń terenowych

3. Konsultacje prof. Bolesław Domański - czerwiec 2016

Więcej >>>

Inne (1)

1. Zaproszenie do wspólpracy - Festiwal Nauki w Krakowie 2016


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2016"

Valid HTML 4.01 Transitional