http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów

 

 

 

 

 


Array

Nie ma takiego ogłoszenia.

Studia stacjonarne

2014-09-16

1. Wolne miejsca - ćwiczenia terenowe z geomorfologii
dr hab. Anna Michno

2. Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej 1415-D - wolne miejsca
dr Robert Guzik

3. DODATKOWE TERMINY EGZAMINOW
dr hab. Jarosław Balon

2014-09-15

4. KARPATY - wyniki 2 termin
mgr Paweł Krąż

5. Tomasz Chaberko - konsultacje wrzesień
mgr Tomasz Chaberko

2014-09-13

6. Wyniki egzaminu poprawkowego z Geografii rolnictwa
dr hab. Maria Soja

7. Metodyka kartografii i WIG - 2 termin egzaminu
dr Małgorzata Luc

2014-09-11

8. Zbliża się koniec rejestracji na przedmioty
mgr Anna Strzelec

9. Egzamin licencjacki wrzesień 2014
mgr Anna Strzelec

10. Dydaktyka geografii, dydaktyka przyrody - ostateczny termin zaliczenia przedmiotu
dr Małgorzata Pietrzak

11. Egzamin poprawkowy z Dydaktyki geografii i dydaktyki przyrody
dr Małgorzata Pietrzak

12. M.Drewnik - nieobecność
dr hab. Marek Drewnik

2014-09-08

13. Meteorologia i klimatologia - egzamin (II termin) - wyniki egzaminu
prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul

2014-09-05

14. Zaświadczenia od lekarza medycyny pracy - przypomnienie
mgr Anna Strzelec

2014-09-03

15. Studia licencjackie 2 rok - specjalność turystyczna
dr Robert Faracik

16. Dydaktyka geografii I - wpisy w USOSie
dr Małgorzata Pietrzak

17. Ekonomika miast i regionów, 2014/15
dr Grzegorz Micek

18. Podpięcia przedmiotów
mgr Anna Strzelec

19. KARPATY - II TERMIN
dr hab. Jarosław Balon

2014-08-01

20. Uroczyste Promocje magisterskie
mgr Anna Strzelec

21. Rejestracja na lektoraty 2014/15 - informacja z JCJ
mgr Anna Strzelec

2014-07-31

22. Globalne procesy społeczne i gospodarcze - egzamin poprawkowy
dr hab. Michał Paszkowski

23. Sekretariat ds. studenckich - urlop
mgr Anna Strzelec

2014-07-29

24. Zgłoszenie programu do rozliczenia
mgr Anna Strzelec

25. Rejestracja na przedmioty 2014/15 od 30 lipca
mgr Anna Strzelec

2014-07-07

26. J. angielski - Egzamin porawkowy grupy mgr R. Dudy
mgr Anna Strzelec

2014-07-03

27. GIS II - drugi termin
dr Krzysztof Ostafin

28. Egzamin j. angielski grupy Pana mgr M. Kruka - wrzesień
mgr Anna Strzelec

2014-07-01

29. Geografia przemysłu i komunikacji - egzamin we wrześniu
dr Lidia Luchter

30. Termin poprawkowy: "Okolice Krakowa", I rok
dr hab. Anita Bokwa

2014-06-30

31. Przemiany społeczno-ekonomiczne przestrzeni Polski -egzamin we wrzesniu
dr Lidia Luchter

2014-06-27

32. I rok Podział specjalności
mgr Anna Strzelec

2014-06-26

33. RZOSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - PROJEKTY II ROK
dr hab. Jarosław Balon

34. Meteorologia i klimatologia (I rok) - egzamin
prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul


Studia niestacjonarne - specjalność TURYSTYKA (16)

1. Dyżury sekretariatu

2. Dyżur w sekretariacie w sobotę 13.09.2014r.

3. Lista uczestników egzaminu licencjackiego w dniu 13 września i inne informacje dla 3 roku

Więcej >>>

Studia niestacjonarne (4)

1. Lista uczestników egzaminu licencjackiego w dniu 13 września

2. Powtarzanie roku

3. Egzamin licencjacki w dniu 13 września 2014

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (18)

1. Odwołanie dyżuru

2. A. Michno - konsultacje we wrześniu

3. KONSULTACJE - DR W. MACIEJOWSKI

Więcej >>>

 

 
 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ 2014

Valid HTML 4.01 Transitional