[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia)

2016-06-28

1. Pracownia ogólna gr. 2_E. Gorczyca TYNIEC
dr Elżbieta Gorczyca

2. Geografia przemysłu-egzamin poprawkowy
dr Lidia Luchter

2016-06-27

3. Geografia biblijna - dodatkowy termin
dr hab. Izabela Sołjan

4. Konferencja w ramach IV Kongresu Rewitalizacji Miast
.

5. GEOGRAFIA REGIONALNA ŚWIATA
dr hab. Jarosław Balon

2016-06-24

6. FIZJOGRAFIA - EGZAMIN
dr Wojciech Maciejowski

7. Egzamin poprawkowy z Przemian społeczno-ekonomicznych przestrzeni Polski
dr Lidia Luchter

2016-06-23

8. Formy turystyki - egzamin wyniki
dr hab. Mirosław Mika

9. Proseminarium - rok 2016/17 G. Micek
dr Grzegorz Micek

2016-06-22

10. Prcownia ogólna_gr 2 z dr E_Gorczyca_TYNIEC
dr Elżbieta Gorczyca

11. Procesy hydrologiczne ... w zlewni - egzamin II
dr Elżbieta Gorczyca

12. Wyniki egzaminu z Dydaktyki przyrody
dr Małgorzata Pietrzak

13. Wyniki egzaminu z Podstaw Dydaktyki
dr Małgorzata Pietrzak

2016-06-20

14. Wyniki zaliczenia ćwiczeń z dydaktyki geografii
dr Małgorzata Pietrzak

15. Pomorze - wyniki
dr hab. Izabela Sołjan

2016-06-17

16. G. Świętokrzyskie - wyniki
dr hab. Anna Michno

17. Właściwości fizyczne i chemiczne wód
dr hab. Mirosław Żelazny

2016-06-14

18. Obóz naukowy hydroBieszczady
dr hab. inż. Bartłomiej Rzonca

2016-06-13

19. Listy promotorów prac i tutorów na rok akademicki 2016/17
dr hab. Jarosław Balon

2016-06-09

20. Partycypacja społeczna w ochronie krajobrazu i planowaniu przestrzennym - EGZAMIN
mgr Elżbieta Krąż

2016-06-08

21. Hydrologia Tatry - ćwiczenia terenowe
dr hab. Mirosław Żelazny

22. Egzamin Hydrologia Polski
dr hab. Mirosław Żelazny

2016-06-03

23. Wybrane zagadnienia z ochrony i konserwacji zabytków - egzamin
mgr Elżbieta Krąż

2016-06-02

24. J. angielski - egzaminy końcowe
mgr Mirosław Kruk

2016-05-19

25. Dydaktyka ogólna, geografii i przyrody - egzaminy i zaliczenie
dr Małgorzata Pietrzak

2016-04-28

26. Terenowe Metody Badań Przyrodniczych 2016 - I rok studia licencjackie
dr Leszek Kowanetz


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (17)

1. Dyżur sekretariatu i Dyrektora ds. studenckich - zmiana

2. Rozliczenie roku - studenci I i II roku studiów licencjackich oraz I roku SUM

3. APD – kilka przydatnych informacji

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (1)

1. Konferencja w ramach IV Kongresu Rewitalizacji Miast

GEOGRAFIA sp. Turystyka (niestacjonarne II stopnia) (13)

1. Program antyplagiatowy OSA, nowe zasady w Archiwum Prac Dyplomowych

2. Bardzo ważna informacja dla osób które chcą się bronić w najbliższych tygodniach

3. Dyżur sekretariatu

Więcej >>>

Studia doktoranckie (2)

1. 30 czerwca prezentacja koncepcji pracy doktorskiej

2. 1 lipca prezentacje stanu wiedzy

Ogłoszenia o konsultacjach (15)

1. R. Pawlusinski- terminy konsultacji

2. Lidia Luchter-konsultacje

3. K. Rotter-Jarzębińska - odwołanie konsultacji w dniach 27.06 - 01.07.2016

Więcej >>>

Inne (2)

1. Konferencja w ramach IV Kongresu Rewitalizacji Miast

2. Konkurs stypendialny na wyjazdy w ramach programu CEEPUS - sieć GEOREGNET - zgłoszenia do 15 czerwca 2016 r.


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2016"

Valid HTML 4.01 Transitional