[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia)

2016-02-07

1. Marketing w turystyce
dr Robert Pawlusiński

2. Podstawy ekonomiczne turystyki - egzamin
dr Robert Pawlusiński

3. Organizacja i obsługa ruchu turystycznego - egzamin
dr Robert Pawlusiński

2016-02-06

4. GEOGRAFIA POLITYCZNA ĆWICZENIA SEMESTR WIOSENNY- WAŻNE INFORMACJE!!!
dr Jadwiga Gałka

2016-02-05

5. Egzamin z Gospodarki przestrzennej gmin II termin
dr hab. Andrzej Zborowski

6. Egzamin z Geograficznych uwarunkowań jakości życia...II termin
dr hab. Andrzej Zborowski

7. Egzamin z geogr.ludności i demografii (II termin)
dr hab. Andrzej Zborowski

8. PODSTAWY GEOGRAFII FOZTCZNEJ Z ELEMENTAMI ASTRONOMII
dr hab. Jarosław Balon

2016-02-04

9. Egzamin z OCHRONY ŚRODOWISKA - II termin
prof. dr hab. Wiesław Ziaja

10. Planowanie obszarów miejskich - sesja poprawkowa
Dr inż. arch. Barbara Rzegocińska-Tyżuk

2016-02-02

11. Statystyka-egzamin
dr Grzegorz Micek

2016-02-01

12. Podstawy geografii człowieka - egzamin II termin 17 lutego 2016
prof. dr hab. Boleslaw Domański

13. PGFzEA
dr hab. Jarosław Balon

14. Egzamin z Geologii
Aleksandra Lelek

15. Użytkowanie ziemi.... egzamin
dr Piotr Trzepacz

16. Geografia turystyczna Polski - egzamin
dr Robert Faracik

17. Turystyka międzynarodowa - egzamin
dr Robert Faracik

18. Obsługa wybranych programów (WB.IG-2405-D) - zaliczenie
dr hab. Mirosław Żelazny

19. J. angielski - grupa Pana mgr M. Kruka
mgr Elżbieta Krąż

20. Obsługa zaliczenie
dr hab. Mirosław Żelazny

21. Dydaktyka geografii II - wyniki egzaminu
dr Małgorzata Pietrzak

2016-01-29

22. zaliczenia z Metod badania rzeźby
dr hab. Bogdana Izmaiłow

23. termin egzaminu z Ewolucji rzeźby Polski
dr hab. Bogdana Izmaiłow

24. terminy konsultacji
dr hab. Bogdana Izmaiłow

25. FILOZOFIA - ZMIANA TERMINU EGZAMINU
mgr Elżbieta Krąż

2016-01-28

26. Energetyczne problemy rozwoju gospodarczego - egzamin
dr Lidia Luchter

2016-01-24

27. Pracownia ogólna gr. 2_E. Gorczyca
dr Elżbieta Gorczyca

2016-01-20

28. Zmiany i zmienność klimatu - wykład i egzamin
prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul

2016-01-19

29. Egzamin z "Historii myśli geograficznej"
dr hab. Bogdana Izmaiłow

2016-01-18

30. Meteorologia i klimatologia synoptyczna - wykład i egzamin
prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul

2015-12-17

31. Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego - wizyta studyjna w Zatorze
dr Grzegorz Micek

2015-11-26

32. Geologia - wykład 12.01.2016 zmiana sali
Aleksandra Lelek


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (9)

1. Przywrócenie terminu egzaminu - zwolnienia lekarskie

2. Deklaracje przedmiotów zimowych i całorocznych - ostatnia szansa

3. PIT8C - bardzo ważna informacja dla studentów, którzy otrzymali zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne w 2015 roku

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (2)

1. Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego - wyniki egzaminu i termin poprawkowy

2. Konsultacje - N. Kolecka

GEOGRAFIA sp. Turystyka (niestacjonarne II stopnia) (9)

1. Ogłoszenia przed 9 Zjazdem 15_16

2. Odwołane seminarium z prof. dr hab. W.Kurkiem w dniu 6.II.2016r.

3. WAŻNE !!!! dla studentów II roku

Więcej >>>

GEOGRAFIA (niestacjonarne II stopnia) (1)

1. Harmonogram - wiosna

Studia doktoranckie (1)

1. Aktualne harmonogramy zajęć

Ogłoszenia o konsultacjach (13)

1. D. Matuszko - najbliższe konsultacje

2. L.Kowanetz - najbliższe konsultacje

3. W. Szymański - konsultacje w środę 10 lutego przeniesione

Więcej >>>

Inne (1)

1. Konkurs na stypendia ERASMUS+Studia na wyjazdy w roku akad. 2016/17 - informacje dla studentów i doktorantów Instytutu Geografii i Gospdoarki Przestrzennej

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2016"

Valid HTML 4.01 Transitional