http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla doktorantów
Dla studentów

 

 

 

 

 


Array

Nie ma takiego ogłoszenia.

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia)

2015-09-01

1. Egzamin licencjacki - wrzesień
mgr Elżbieta Krąż

2. Przemiany społeczno-ekonomiczne przestrzeni Polski - egzamin poprawkowy 8 września br
prof. dr hab. Boleslaw Domański

2015-08-31

3. Zaproszenie na Dzien Otwarty projektu 9 września 2015 r.
dr hab. Anita Bokwa

2015-08-29

4. Geografia rolnictwa – egzamin poprawkowy (II termin)
dr hab. Maria Soja

2015-08-26

5. "Okolice Krakowa" - termin poprawkowy 11.09.2015 r.
dr hab. Anita Bokwa

6. Egzamin poprawkowy z geografii biblijnej
dr hab. Izabela Sołjan

2015-08-25

7. Pracownia ogólna 1 rok - II termin, Sesja Końcowa
dr hab. Jolanta Święchowicz

2015-08-18

8. Ochrona własności... egzamin
Aleksandra Lelek

9. Geografia Regionalna Świata - egzamin w sesji wrześniowej - zmiana terminu
dr Robert Guzik

2015-08-13

10. 14-31.08 - Sekretariat studencki nieczynny
mgr Elżbieta Krąż

2015-08-07

11. Geoekologia - egzamin poprawkowy
dr Miłosz Jodłowski

2015-08-06

12. Harmonogram zajęć na rok akademicki 2015/16
mgr Elżbieta Krąż

13. Olek Ostrowski
Dr hab. Jarosław Balon

2015-08-05

14. Rejestracja - podpięcia
mgr Elżbieta Krąż

2015-08-04

15. Kurs "Babia Góra" w roku akad. 2015/16 będzie zawieszony
dr Mateusz Troll

2015-08-03

16. Rejestracja na przedmioty - 2015/16
mgr Elżbieta Krąż

2015-08-02

17. Obóz adaptacyjny 2015
Koło Geografów UJ

2015-07-30

18. Egzamin poprawkowy z Obszarów Metropolitalnych
dr hab. Andrzej Zborowski

19. Egzamin poprawkowy z Geografii miast i procesów urbanizacji
dr hab. Andrzej Zborowski

20. Egzamin poprawkowy z Gospodarki przestrzennej gmin
dr hab. Andrzej Zborowski

2015-07-29

21. Zaliczenie praktyk dydaktycznych
dr Małgorzata Pietrzak

2015-07-22

22. Meteorologia i klimatologia - egzamin (II termin)
prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul

23. Pełnomocnictwo przy wpisie na studia
mgr Elżbieta Krąż

2015-07-21

24. Dla studentów rekrutujących się na SUM
mgr Elżbieta Krąż

2015-07-20

25. Egzamin z j.angielskiego - termin wrześniowy
mgr Elżbieta Krąż

2015-07-10

26. konsultacje
dr hab. Bogdana Izmaiłow

2015-07-07

27. Geografia rolnictwa – egzamin poprawkowy
dr hab. Maria Soja

28. Karpaty - termin zaliczenia poprawkowego
dr Wojciech Szymański

2015-07-02

29. Zbiory kartograficzne - pieczątka na obiegówce
mgr Elżbieta Krąż

2015-07-01

30. Globalne procesy ... : termin egzaminu w sesji poprawkowej (we wrześniu)
dr hab. Michał Paszkowski

2015-06-26

31. Dyżury M.Drewnika do końca września 2015 r.
dr hab. Marek Drewnik

2015-06-25

32. APD - pytania i wątpliwości
mgr Elżbieta Krąż

2015-06-23

33. Oceny cząstkowe - Góry Świętokrzyskie - Roztocze
dr hab. Mirosław Żelazny

2015-06-19

34. Góry Świętokrzyskie-Roztocze
dr hab. Mirosław Żelazny

2015-06-16

35. Egzamin licencjacki - dla studentów rozpoczynających studia przed 2012 r.
mgr Elżbieta Krąż

2015-06-15

36. Praktyki zawodowe - oferta last and first minute
dr Grzegorz Micek


e-GEO (stacjonarne II stopnia) (6)

1. Zaproszenie na Dzien Otwarty projektu w dniu 9 września 2015 r.

2. 14-31.08 - Sekretariat studencki nieczynny

3. Harmonogram zajęć na rok akademicki 2015/16

Więcej >>>

GEOGRAFIA sp. Turystyka (niestacjonarne II stopnia) (7)

1. Podstawy historii sztuki - II termin

2. Otworzono II nabór na studia niestacjonarne II stopnia trwa do 7 września

3. Informacja dotycząca kontaktu z sekretariatem do 7 sierpnia

Więcej >>>

GEOGRAFIA (niestacjonarne II stopnia) (1)

1. Praca sekretariatu

Ogłoszenia o konsultacjach (17)

1. Lidia Luchter-dyżur w sesji poprawkowej

2. Konsultacje I. Sołjan w sesji wrześniowej

3. M.Soja_konsultacje

Więcej >>>

Stypendia, akademiki, pomoc materialna (1)

1. Regulamin przyznawania miejsc w domach studenckich UJ 2015/16 c.d.

Inne (2)

1. Nagroda T. Tertila

2. Program MNiSW - praktyki w administracji


 
 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ 2015

Valid HTML 4.01 Transitional