[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia)

2016-08-25

1. Sudety egzamin II termin
dr hab. Krzysztof Gwosdz

2. Podstawy dydaktyki - informacja dla osób zapisujących się na kursy pedagogiczne
dr Małgorzata Pietrzak

2016-08-24

3. Przemiany przestrzeni społeczno-ekonomicznej Polski - egzamin II termin 6 września 2016 r.
prof. dr hab. Boleslaw Domański

4. Geografia konfliktów - drugi termin egzaminu
dr Jarosław Działek

2016-08-20

5. Meteorologia i klimatologia (egzamin poprawkowy – I rok)
prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul

2016-08-10

6. Terenowe ćwiczenia specjalizacyjne z Geografii turyzmu (studia magisterskie) - prof. W. Kurek, dr Robert Pawlusiński
dr Robert Pawlusiński

2016-08-04

7. Egzamin z języka angielskiego B2 i C1
mgr Mirosław Kruk

2016-07-15

8. egzaminy w sesji poprawkowej GOP i Sudety (część społ-ekon i mapa)
dr hab. Krzysztof Gwosdz

2016-07-12

9. Geografia regionalna świata - egzamin poprawkowy
mgr Elżbieta Krąż

2016-07-10

10. Studencka konferencja geologiczna
.

2016-06-29

11. Egzamin poprawkowy z Przemian społeczno-ekonomicznych przestrzeni Polski
dr Lidia Luchter

2016-06-28

12. Geografia przemysłu-egzamin poprawkowy
dr Lidia Luchter

2016-06-27

13. Konferencja w ramach IV Kongresu Rewitalizacji Miast
.

2016-06-14

14. Obóz naukowy hydroBieszczady
dr hab. inż. Bartłomiej Rzonca

2016-06-13

15. Listy promotorów prac i tutorów na rok akademicki 2016/17
dr hab. Jarosław Balon


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (18)

1. Przerwa wakacyjna w pracy sekretariatu

2. Zapisy na zajęcia w Studium Pedagogicznym UJ w semestrze zimowym 2016/17 – I tura

3. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - I rok studia licencjackie i magisterskie

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (2)

1. Zajęcia z lektoratu z j. angielskiego B2+ (II SUM)

2. Konferencja w ramach IV Kongresu Rewitalizacji Miast

GEOGRAFIA sp. Turystyka (niestacjonarne II stopnia) (7)

1. Dyżur sekretariatu

2. Program antyplagiatowy OSA, nowe zasady w Archiwum Prac Dyplomowych

3. Turystyka w Europie - wpisane oceny

Więcej >>>

Studia doktoranckie (1)

1. Konkurs na stanowisko doktoranta ze stypendium naukowym w zakresie teledetekcji w projekcie RS4FOR (NCN, OPUS10)

Ogłoszenia o konsultacjach (6)

1. AWypych - konsultacje wrześniowe

2. zmiana dyżuru M.Drewnika (25-08-2016 zamiast 16-08-2016)

3. Konsultacje A. Bokwy w sesji poprawkowej r.a. 2015/2016

Więcej >>>

Kandydaci na studia (3)

1. Badania lekarskie o braku przeciwwskazań do podjecia studiów - nabór czerwcowo-lipcowy

2. Informacja dla absolwentów studiów licencjackich przed wpisem na SUM

3. Pełnomocnictwo przy wpisie na studia

Inne (2)

1. Studencka konferencja geologiczna

2. Konferencja w ramach IV Kongresu Rewitalizacji Miast

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2016"

Valid HTML 4.01 Transitional