[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia)

2017-04-24

1. Dydaktyka geografii I - literatura
dr Małgorzata Pietrzak

2. Pilotaż i przewodnictwo turystyczne - kolejne spotkanie
dr Robert Pawlusiński

3. Formy turystyki (ćwiczenia) – konsultacje 27.04.2017
mgr Łukasz Matoga

2017-04-21

4. Geografia przemysłu-sesja terenowa w Philip Morris
dr Lidia Luchter

2017-04-19

5. Turystyka w Europie
dr Robert Faracik

2017-04-12

6. Podstawy nauk o Ziemi - ćwiczenia 12.04.2017
dr Małgorzata Pietrzak

2017-04-11

7. Turystyka międzynarodowa w dniu 12 kwietnia
dr Robert Faracik

8. Projekty - dr R. Faracik
dr Robert Faracik

9. UWAGA II rok studiów licencjackich
dr hab. Jarosław Balon

10. UWAGA III rok
dr hab. Jarosław Balon

11. UWAGA i ROK - ważne!
dr hab. Jarosław Balon

12. Metody Badań Osadów Czwatorzędowych - laboratorium
dr hab. Anna Michno

13. Dydaktyka geografii I - literatura do konwersatorium
dr Małgorzata Pietrzak

2017-04-10

14. Pracownia ogólna - grupa dr. Jakuba Taczanowskiego
dr Jakub Taczanowski

2017-04-07

15. Formy turystyki (ćwiczenia) - termin zajęć
mgr Łukasz Matoga

2017-04-05

16. Ekonomika miast i regionów
G. Micek

2017-03-29

17. Ćwiczenia terenowe - SUWALSZCZYZNA+LITWA oraz PODLASIE
dr hab. Mirosław Mika

2017-03-06

18. KARPATY 2017
dr hab. Jarosław Balon

2017-03-02

19. Ćwiczenia terenowe KARPATY - informacje dla uczestników zajęć - termin wpłat do 3 marca 2017
mgr Katarzyna Rotter- Jarzębińska

20. Ćwiczenia terenowe GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE... - informacje dla uczestników zajęć - termin wpłat do 13 marca 2017
mgr Katarzyna Rotter- Jarzębińska

2017-02-28

21. Formy turystyki – termin rozpoczęcia ćwiczeń
mgr Łukasz Matoga


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (2)

1. 27 kwietnia Dyżur Dyrektora ds. studenckich

2. Wybrane zagadnienia z ochrony i konserwacji zabytków

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (1)

1. egzamin j. angielski - E-gospodarka przestrzenna

Studia doktoranckie (3)

1. Geografia stosowana – wykłady [11 maja i 12 maja 2017 r.] aktualizacja

2. Zaproszenie na konferencję

3. Seminarium doktoranckie - Hydrologia

Ogłoszenia o konsultacjach (6)

1. Ł. Matoga - konsultacje 27.04.2017 r.

2. Ewa Grabska - konsultacje

3. odwołany dyżur MDrewnika 24-04-2017

Więcej >>>

Inne (1)

1. Podstawy nauk o Ziemi - ćwiczenia 19.04.2017

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional