http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów

 

 

 

 

 


Array

Nie ma takiego ogłoszenia.

Studia stacjonarne

2014-10-24

1. Geografia fizyczna stosowana
dr Elżbieta Gorczyca

2. GEOINFORMATYKA - rozpoczęcie ćwiczeń kameralnych
dr Krzysztof Ostafin

2014-10-23

3. Odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 28.10.2014
dr hab. Anita Bokwa

4. Dodatkowy wykład z Filozofii
Aleksandra Lelek

2014-10-22

5. Planning and natural hazards - formularz do zadania
dr Piotr Trzepacz

6. Zmiany i zmienność klimatu
prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul

7. Konsultacje prof. Bolesław Domański 28 października br. odwołane
prof. dr hab. Boleslaw Domański

8. Statystyka (ćw) - grupy 6 i 7
mgr Sławomir Szot

9. Podpięcia przedmiotów
mgr Anna Strzelec

2014-10-21

10. Geografia uzdrowisk
dr Robert Faracik

11. Wybrane problemy turystyki światowej
dr Robert Faracik

12. odwołanie konsultacji
dr Małgorzata Luc

13. Przedłużanie legitymacji
mgr Anna Strzelec

14. Transmedia in Science Education - 21.10.2014 r.
dr Małgorzata Pietrzak

15. FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW PRZYRODNICZYCH
dr Wojciech Maciejowski

16. odwołany dyżur 22-10-2014
dr hab. Marek Drewnik

2014-10-20

17. GIS w naukach o atmosferze - ćwiczenia
Jakub Walawender

18. Graficzna prezentacja..., gr. 6. - zadanie domowe
mgr Marcin Rechciński

19. Dydaktyka geografii II - hospitacje w liceum i gimnazjum
dr Małgorzata Pietrzak

20. Metody badań geografii turyzmu - 1 ćwiczenia, 21.10.
mgr Aneta Pawłowska

2014-10-19

21. Absolwent na rynku pracy - materiały do ćwiczeń 20.10.2014
dr Małgorzata Pietrzak

22. Festiwal Podróżniczy Travenalia
Koło Geografów UJ

23. Meteorologia i klimatologia synoptyczna
prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul

24. Seminarium magisterskie HMK (21 października – grupa Zbigniewa Ustrnula)
prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul

2014-10-18

25. Fizyka atmosfery - 22 października b.r.
dr Agnieszka Wypych

2014-10-17

26. Odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym
dr hab. Anita Bokwa

27. Pierwsze ćwiczenia Gospodarka przestrzenna
Paweł Godzina

28. Organizacja i obsługa ruchu turystycznego (ćwiczenia) - termin pierwszych zajęć
mgr Łukasz Matoga

2014-10-16

29. DYDAKTYKA GEOGRAFII II - materiały do ćwiczeń 17.10.2014
dr Małgorzata Pietrzak

30. Globalne systemy finansowe i gospodarcze - podział na grupy i pary
dr Grzegorz Micek

2014-10-15

31. Fizjografia, ćw. 1. - wskazówki i porady praktyczne
mgr Marcin Rechciński

32. I rok SUM - odbiór dyplomów z licencjatu
mgr Anna Strzelec

33. Uroczyste Promocje magisterskie - przypomnienie
mgr Anna Strzelec

34. Listy rankingowe
mgr Anna Strzelec

2014-10-14

35. Geografia turyzmu - prośba o pilny kontakt
mgr Aneta Pawłowska

36. Pracownia ogólna z dr. M. Jodłowskim - szkolenie biblioteczne 15 X
dr Miłosz Jodłowski

37. Podstawy organizacji i zarządzania - terminy zajęć
Aleksandra Lelek

38. Graficzna prezentacja danych geograficznych, gr. 7 i 8
mgr Sylwia Łękawska

39. Marketing terytorialny - prośba o pilny kontakt
mgr Aneta Pawłowska

40. Funkcjonowanie systemów przyrodniczych - ćwiczenia
mgr Paweł Krąż

41. Transmedia in Science Education - 14.10.2014 r.
dr Małgorzata Pietrzak

2014-10-13

42. Geologia w dn.14.10.2014 odwołane zajęcia
Aleksandra Lelek

43. Opcjonalne zajęcia z angielskiego w IGIGP
mgr Anna Strzelec

44. GIS w naukach o atmosferze
prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul

45. Absolwent na rynku pracy - materiały do ćwiczeń 13.10.2014
dr Małgorzata Pietrzak

2014-10-12

46. Geografia turyzmu - rozpoczęcie ćwiczeń 14 października
mgr Aneta Pawłowska

47. Zmiany i zmienność klimatu - WB.IG-3225-D
prof. Z. Ustrnul, dr A. Wypych

48. Meteorologia i klimatologia synoptyczna - WB.IG-3202-D
prof. Z. Ustrnul, dr A. Wypych

49. Seminar series: Human geography - pierwsze zajęcia
dr Piotr Trzepacz

2014-10-09

50. DYDAKTYKA GEOGRAFII II - materiały do ćwiczeń 10.10.2014
dr Małgorzata Pietrzak

51. I rok licencjat Ochrona własności Intelektualnej - pilne!!!
dr hab. Jarosław Balon

52. konsultacje wsemestrze zimowym
dr hab. Bogdana Izmaiłow

53. Graficzna prezentacja danych geograficznych, gr. 3 i 4, terminy najbliższych zajęć
mgr Justyna Liro

54. Płatności za powtarzanie kursów
mgr Anna Strzelec

2014-10-07

55. Graficzna prezentacja inf. geograficznej - gr. 6
mgr Marcin Rechciński

56. Deklaracja wyboru kursów
mgr Anna Strzelec

2014-10-06

57. Pracownia I rok Dr J.Więcław-Michniewska
Aleksandra Lelek

58. Pracownia I rok Dr K.Gorczyca
Aleksandra Lelek

59. Pracownia I rok Dr hab.J.Święchowicz
Aleksandra Lelek

60. Geoinformatyka - zamiana sali
Aleksandra Lelek

2014-10-03

61. Seminarium z prof. W. Kurkiem od 14.X.
mgr Anna Wilk

62. Wykład z"Geografii turyzmu" od 9.X
mgr Anna Wilk

63. I rok licencjat Ochrona własności Intelektualnej
mgr Anna Strzelec

64. Dot: kursu Metodyka kart. i wizual.inf.geogr. !!!
Aleksandra Lelek

65. UWAGA i ROK!!! i nie tylko
dr hab. Jarosław Balon

66. Pracownie dla I roku
Aleksandra Lelek

67. Pierwsze zajęcia Socjologia j Socjologia turystyki
mgr Anna Strzelec

2014-10-02

68. Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych – rozpoczęcie zajęć
mgr Łukasz Matoga

69. Podstawy ekonomiczne turystyki (ćwiczenia) – rozpoczęcie zajęć
mgr Łukasz Matoga

70. Organizacja i obsługa ruchu turystycznego (ćwiczenia) – rozpoczęcie zajęć
mgr Łukasz Matoga

2014-10-01

71. I zajęcia Geographical Problems of Cracow
mgr Anna Strzelec

2014-09-18

72. WARSZTATY Z EMISJI GŁOSU
dr Małgorzata Pietrzak

2014-08-01

73. Uroczyste Promocje magisterskie
mgr Anna Strzelec


Studia niestacjonarne - specjalność TURYSTYKA (13)

1. Podział na grupy seminaryjne

2. Dyżury sekretariatu

3. Ł. Matoga - konsultacje w październiku

Więcej >>>

Studia niestacjonarne (4)

1. Harmonogram - II zjazd

2. Geografia wyznań w Polsce

3. Seminarium magisterskie

Więcej >>>

Studia doktoranckie (5)

1. Ars Docendi lista kursów

2. I semestr – harmonogram szczegółowy

3. Ars Quaerendi: Wyszukiwanie informacji – narzędzia i strategie

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (16)

1. Odwołane konsultacje A. Bokwy w dniach 27-28.10.2014

2. odwołane konsultacje 23 X - Katarzyna Ostapowicz

3. M. Troll - zmiana terminu konsultacji (21 i 23 X)

Więcej >>>

Stypendia, akademiki, pomoc materialna (1)

1. Konkurs stypendialny CEEPUS - semester letni 2014/15

Inne (4)

1. Opcjonalne zajęcia z angielskiego w IGIGP

2. KMTPNiS - zajęcia 21.10.2014

3. KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA.

Więcej >>>


 
 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ 2014

Valid HTML 4.01 Transitional