[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia)

2017-05-26

1. Geografia rolnictwa – EGZAMIN
dr hab. Maria Soja

2. Egzamin Geomorfologia Gór
dr Piotr Kłapyta

3. I rok Terenowe metody badań przyrodniczych - grupa 3 - PILNE
mgr Anna Strzelec

2017-05-25

4. Metody Badań Osadów Czwartorzędowych - egzamin
dr hab. Anna Michno

5. Paleogeografia - egzamin
dr hab. Anna Michno

2017-05-24

6. Egzamin z kursu "Przemiany przestrzeni społeczno-ekonomicznej Polski" w dniach 19-21 czerwca 2017
prof. dr hab. Boleslaw Domański

7. Ewolucja Rzeźby Polski
dr hab. Anna Michno

8. Dydaktyka geografii - zajęcia z uczniami
dr Małgorzata Pietrzak

9. Konsultacje Metody badania osadów czwartorzędowych - dr Piotr Kłapyta
dr Piotr Kłapyta

2017-05-19

10. Podstawy dydaktyki, Dydaktyka geografii i Dydaktyka przyrody - egzaminy i zaliczenia
dr Małgorzata Pietrzak

11. POMORZE - ćwiczenia regionalne - 29.05-3.06.2017
dr hab. Mirosław Mika

2017-05-18

12. Ćwiczenia terenowe z geomorfologii
dr hab. Anna Michno

13. Góry Świętokrzyskie
dr hab. Anna Michno

2017-05-17

14. Metody Badań Osadów Czwartorzędowych
dr hab. Anna Michno

2017-05-16

15. Terenowe metody badań społeczno-ekonomicznych (I rok licencjatu)
dr Grzegorz Micek

2017-05-15

16. Pilotaż i przewodnictwo turystyczne - ważne
dr Robert Pawlusiński

2017-05-12

17. Środowisko przyrodnicze Wyżyny Krakowskiej
dr Janusz Siwek

2017-05-11

18. Regiony klimatyczne świata - test zaliczeniowy
dr Leszek Kowanetz

2017-05-10

19. I rok - Terenowe Metody Badań Społeczno-Ekonomicznych
dr Grzegorz Micek

2017-05-09

20. Geografia przemysłu i komunikacji- egzamin
dr Lidia Luchter

2017-05-07

21. Ćwiczenia terenowe z geografii społ.-ekon. - dr R. Faracik
dr Robert Faracik

2017-05-05

22. TERENOWE METODY BADAŃ PRZYRODNICZYCH - I rok
dr Leszek Kowanetz

2017-05-04

23. Formy turystyki – zaliczenie ćwiczeń
mgr Łukasz Matoga

2017-04-28

24. Ćwiczenia terenowe "Okolice Krakowa" - I rok: harmonogram, zasady i termin zaliczenia
dr hab. Anita Bokwa

2017-03-29

25. Ćwiczenia terenowe - SUWALSZCZYZNA+LITWA oraz PODLASIE
dr hab. Mirosław Mika

2017-03-06

26. KARPATY 2017
dr hab. Jarosław Balon


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (1)

1. Dyżury Dyrektora w czasie zajęć terenowych

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (2)

1. egazmin z AiWDP

2. Marketing terytorialny

Studia doktoranckie (3)

1. Oceny z Prezentacji

2. Prezentacje (23 i 24 maja) program AKTUALIZACJA

3. Seminarium doktoranckie - Hydrologia

Ogłoszenia o konsultacjach (15)

1. Ł.Musielok - odwołane konsultacje

2. dodatkowe konsultacje, B. Rzonca

3. zmiany w dyżurach MDrewnik

Więcej >>>

Na marginesie (1)

1. Laudacje studenckie

Inne (2)

1. Hackathon Big Data

2. Zaproszenie na otwarte wykłady


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional