http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów

 

 

 

 

 


Array

Nie ma takiego ogłoszenia.

Studia stacjonarne

2014-11-25

1. Egzamin z Gospodarki przestrzennej gmin- lektury
dr hab. Andrzej Zborowski

2. Geografia ludności - odwołane zajęcia
mgr Sylwia Łękawska

3. Graficzna prezentacja danych geograficznych, gr. 7 i 8 - ODWOŁANE ZAJĘCIA
mgr Sylwia Łękawska

4. Studenci proszeni o kontakt
mgr Anna Strzelec

5. Metody badań geografii turyzmu - wykład w dn. 25.XI
dr hab. Mirosław Mika

2014-11-24

6. Funkcjonowanie systemów przyrodniczych
mgr Paweł Krąż

7. Wypłaty stypendium
Aleksandra Lelek

8. Odwołane seminarium, prof. Z. Górka
mgr Anna Strzelec

2014-11-23

9. Ćwiczenia z Geograficznych uwarunkowań jakości życia
dr Katarzyna Gorczyca

2014-11-21

10. Odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 25.11.2014
dr hab. Anita Bokwa

11. Statystyka - Grupa 6 - kolokwium poprawkowe
mgr Sławomir Szot

12. Odwołane seminarium, prof. Z. Górka
mgr Anna Strzelec

2014-11-19

13. Konsultacje prof. Bolesław Domański 20 listopada br.
prof. dr hab. Boleslaw Domański

14. Statystyka - ćwiczenia (grupy 2 i 4) - I kolokwium, II termin
dr Grzegorz Micek

15. Decyzje nieprzyznane (socjalne, Rektora)
Aleksandra Lelek

2014-11-18

16. Fizyka atmosfery - 19 listopada b.r.
dr Agnieszka Wypych

17. Zmiany i zmienność klimatu - 20.11
dr Agnieszka Wypych

18. A.Wypych - pracownia w dniu 19.11
dr Agnieszka Wypych

2014-11-17

19. Poprawione Globalne systemy finansowe i gospodarcze KONWERSATORIUM 3 i 4 podział zadań
dr Robert Guzik

20. I rok SUM - odbiór dyplomów z licencjatu
mgr Anna Strzelec

2014-11-14

21. Statystyka - grupy S. Szot - wyniki kolokwium I
mgr Sławomir Szot

22. Decyzje - styp.Rektora
Aleksandra Lelek

23. Odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 18.11.2014
dr hab. Anita Bokwa

2014-11-13

24. Funkcjonowanie systemów przyrodniczych - ćwiczenia
mgr Paweł Krąż

2014-11-12

25. Decyzje stypendialne !!! Pilne
Aleksandra Lelek

2014-11-10

26. Organizacja i obsługa ruchu turystycznego - zajęcia w dniach 12.11.2014 r. i 18.11.2014 r. (wykłady i ćwiczenia)
mgr Łukasz Matoga

2014-11-04

27. Globalne systemy finansowe i gospodarcze - SUM
dr Grzegorz Micek

2014-11-03

28. Deklaracje przedmiotów
mgr Anna Strzelec

2014-10-30

29. Podstawy ekonomiczne turystyki (ćwiczenia) - pierwsze zajęcia
mgr Łukasz Matoga

2014-10-22

30. Planning and natural hazards - formularz do zadania
dr Piotr Trzepacz

2014-10-21

31. Geografia uzdrowisk
dr Robert Faracik

32. Wybrane problemy turystyki światowej
dr Robert Faracik

2014-10-15

33. Fizjografia, ćw. 1. - wskazówki i porady praktyczne
mgr Marcin Rechciński

34. Uroczyste Promocje magisterskie - przypomnienie
mgr Anna Strzelec

2014-10-09

35. konsultacje wsemestrze zimowym
dr hab. Bogdana Izmaiłow

2014-10-03

36. I rok licencjat Ochrona własności Intelektualnej
mgr Anna Strzelec

37. UWAGA i ROK!!! i nie tylko
dr hab. Jarosław Balon


Studia niestacjonarne - specjalność TURYSTYKA (19)

1. Promocje magisterskie 5.XII.2014 r. - informacje

2. Ogłoszenia przed 3 Zjazdem, 14/15

3. Dyżury sekretariatu

Więcej >>>

Studia niestacjonarne (2)

1. Harmonogram: 3 i 4 zjazd

2. Decyzje- styp.socjalne, Rektora i dla niepełnosprawnych

Studia doktoranckie (2)

1. I semestr – harmonogram szczegółowy

2. Harmonogram zajęć

Ogłoszenia o konsultacjach (17)

1. J. Gałka-konsultacje wtorek

2. M.Mika - konsultacje w dn. 25.11

3. Konsultacje dr Katarzyna Gorczyca

Więcej >>>

Stypendia, akademiki, pomoc materialna (1)

1. Stypendia wyjazdowe do Rosji w ramach projektu ERANET PLUS

Inne (5)

1. KMTPNiS - zajęcia 25.11.2014

2. Praktyki zawodowe w Instytucie Rozwoju miast

3. KMTPNiS - zajęcia 18.11.2014

Więcej >>>


 
 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ 2014

Valid HTML 4.01 Transitional