http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów

 

 

 

 

 


Array

Nie ma takiego ogłoszenia.

Studia stacjonarne

2014-10-22

1. Planning and natural hazards - formularz do zadania
dr Piotr Trzepacz

2. Zmiany i zmienność klimatu
prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul

3. Konsultacje prof. Bolesław Domański 28 października br. odwołane
prof. dr hab. Boleslaw Domański

4. Statystyka (ćw) - grupy 6 i 7
mgr Sławomir Szot

5. Podpięcia przedmiotów
mgr Anna Strzelec

2014-10-21

6. Geografia uzdrowisk
dr Robert Faracik

7. Wybrane problemy turystyki światowej
dr Robert Faracik

8. odwołanie konsultacji
dr Małgorzata Luc

9. Przedłużanie legitymacji
mgr Anna Strzelec

10. Transmedia in Science Education - 21.10.2014 r.
dr Małgorzata Pietrzak

11. FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW PRZYRODNICZYCH
dr Wojciech Maciejowski

12. odwołany dyżur 22-10-2014
dr hab. Marek Drewnik

2014-10-20

13. GIS w naukach o atmosferze - ćwiczenia
Jakub Walawender

14. Graficzna prezentacja..., gr. 6. - zadanie domowe
mgr Marcin Rechciński

15. Dydaktyka geografii II - hospitacje w liceum i gimnazjum
dr Małgorzata Pietrzak

16. Metody badań geografii turyzmu - 1 ćwiczenia, 21.10.
mgr Aneta Pawłowska

2014-10-19

17. Absolwent na rynku pracy - materiały do ćwiczeń 20.10.2014
dr Małgorzata Pietrzak

18. Festiwal Podróżniczy Travenalia
Koło Geografów UJ

19. Meteorologia i klimatologia synoptyczna
prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul

20. Seminarium magisterskie HMK (21 października – grupa Zbigniewa Ustrnula)
prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul

2014-10-18

21. Fizyka atmosfery - 22 października b.r.
dr Agnieszka Wypych

2014-10-17

22. Odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym
dr hab. Anita Bokwa

23. Pierwsze ćwiczenia Gospodarka przestrzenna
Paweł Godzina

24. Organizacja i obsługa ruchu turystycznego (ćwiczenia) - termin pierwszych zajęć
mgr Łukasz Matoga

2014-10-16

25. DYDAKTYKA GEOGRAFII II - materiały do ćwiczeń 17.10.2014
dr Małgorzata Pietrzak

26. Globalne systemy finansowe i gospodarcze - podział na grupy i pary
dr Grzegorz Micek

2014-10-15

27. Fizjografia, ćw. 1. - wskazówki i porady praktyczne
mgr Marcin Rechciński

28. I rok SUM - odbiór dyplomów z licencjatu
mgr Anna Strzelec

29. Uroczyste Promocje magisterskie - przypomnienie
mgr Anna Strzelec

30. Listy rankingowe
mgr Anna Strzelec

2014-10-14

31. Geografia turyzmu - prośba o pilny kontakt
mgr Aneta Pawłowska

32. Pracownia ogólna z dr. M. Jodłowskim - szkolenie biblioteczne 15 X
dr Miłosz Jodłowski

33. Podstawy organizacji i zarządzania - terminy zajęć
Aleksandra Lelek

34. Graficzna prezentacja danych geograficznych, gr. 7 i 8
mgr Sylwia Łękawska

35. Marketing terytorialny - prośba o pilny kontakt
mgr Aneta Pawłowska

36. Funkcjonowanie systemów przyrodniczych - ćwiczenia
mgr Paweł Krąż

37. Transmedia in Science Education - 14.10.2014 r.
dr Małgorzata Pietrzak

2014-10-13

38. Geologia w dn.14.10.2014 odwołane zajęcia
Aleksandra Lelek

39. Opcjonalne zajęcia z angielskiego w IGIGP
mgr Anna Strzelec

40. GIS w naukach o atmosferze
prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul

41. Absolwent na rynku pracy - materiały do ćwiczeń 13.10.2014
dr Małgorzata Pietrzak

2014-10-12

42. Geografia turyzmu - rozpoczęcie ćwiczeń 14 października
mgr Aneta Pawłowska

43. Zmiany i zmienność klimatu - WB.IG-3225-D
prof. Z. Ustrnul, dr A. Wypych

44. Meteorologia i klimatologia synoptyczna - WB.IG-3202-D
prof. Z. Ustrnul, dr A. Wypych

45. Seminar series: Human geography - pierwsze zajęcia
dr Piotr Trzepacz

2014-10-09

46. DYDAKTYKA GEOGRAFII II - materiały do ćwiczeń 10.10.2014
dr Małgorzata Pietrzak

47. Metody badania rzeźby - grupa wtorkowa
dr Dominika Wrońska-Wałach

48. Ćwiczenia z geografii ludności
mgr Sylwia Łękawska

49. Marketing terytorialny - prośba o pilny kontakt
mgr Aneta Pawłowska

50. I rok licencjat Ochrona własności Intelektualnej - pilne!!!
dr hab. Jarosław Balon

51. Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych - prośba o pilny kontakt
mgr Łukasz Matoga

52. Graficzna prezentacja danych geograficznych (grupa 2) - rozpoczęcie zajęć
mgr Łukasz Sykała

53. konsultacje wsemestrze zimowym
dr hab. Bogdana Izmaiłow

54. Graficzna prezentacja danych geograficznych, gr. 3 i 4, terminy najbliższych zajęć
mgr Justyna Liro

55. Płatności za powtarzanie kursów
mgr Anna Strzelec

2014-10-07

56. Graficzna prezentacja inf. geograficznej - gr. 6
mgr Marcin Rechciński

57. Deklaracja wyboru kursów
mgr Anna Strzelec

2014-10-06

58. Pracownia I rok Dr J.Więcław-Michniewska
Aleksandra Lelek

59. Pracownia I rok Dr K.Gorczyca
Aleksandra Lelek

60. Pracownia I rok Dr hab.J.Święchowicz
Aleksandra Lelek

61. Geoinformatyka - zamiana sali
Aleksandra Lelek

2014-10-03

62. Seminarium z prof. W. Kurkiem od 14.X.
mgr Anna Wilk

63. Wykład z"Geografii turyzmu" od 9.X
mgr Anna Wilk

64. I rok licencjat Ochrona własności Intelektualnej
mgr Anna Strzelec

65. Dot: kursu Metodyka kart. i wizual.inf.geogr. !!!
Aleksandra Lelek

66. UWAGA i ROK!!! i nie tylko
dr hab. Jarosław Balon

67. Pracownie dla I roku
Aleksandra Lelek

68. Pierwsze zajęcia Socjologia j Socjologia turystyki
mgr Anna Strzelec

2014-10-02

69. Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych – rozpoczęcie zajęć
mgr Łukasz Matoga

70. Podstawy ekonomiczne turystyki (ćwiczenia) – rozpoczęcie zajęć
mgr Łukasz Matoga

71. Organizacja i obsługa ruchu turystycznego (ćwiczenia) – rozpoczęcie zajęć
mgr Łukasz Matoga

72. Fizyka atmosfery - rozpoczęcie zajęć
dr Agnieszka Wypych

73. zajęcia prowadzone przez prof. Z. Ustrnula i/lub dr A. Wypych
prof Z. Ustrnul, dr A. Wypych

2014-10-01

74. I zajęcia Geographical Problems of Cracow
mgr Anna Strzelec

2014-09-25

75. Rezygnacja z kursów uruchomionych
mgr Anna Strzelec

2014-09-18

76. WARSZTATY Z EMISJI GŁOSU
dr Małgorzata Pietrzak

2014-08-01

77. Uroczyste Promocje magisterskie
mgr Anna Strzelec


Studia niestacjonarne - specjalność TURYSTYKA (13)

1. Podział na grupy seminaryjne

2. Dyżury sekretariatu

3. Ł. Matoga - konsultacje w październiku

Więcej >>>

Studia niestacjonarne (4)

1. Geografia wyznań w Polsce

2. Seminarium magisterskie

3. Harmonogram - semestr zimowy 2014/2015

Więcej >>>

Studia doktoranckie (5)

1. Ars Docendi lista kursów

2. I semestr – harmonogram szczegółowy

3. Ars Quaerendi: Wyszukiwanie informacji – narzędzia i strategie

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (18)

1. Odwołane konsultacje A. Bokwy w dniach 27-28.10.2014

2. odwołane konsultacje 23 X - Katarzyna Ostapowicz

3. M. Troll - zmiana terminu konsultacji (21 i 23 X)

Więcej >>>

Stypendia, akademiki, pomoc materialna (1)

1. Konkurs stypendialny CEEPUS - semester letni 2014/15

Inne (4)

1. Opcjonalne zajęcia z angielskiego w IGIGP

2. KMTPNiS - zajęcia 21.10.2014

3. KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA.

Więcej >>>


 
 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ 2014

Valid HTML 4.01 Transitional