http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów

 

 

 

 

 


Array

Nie ma takiego ogłoszenia.

Studia stacjonarne

2014-11-23

1. Ćwiczenia z Geograficznych uwarunkowań jakości życia
dr Katarzyna Gorczyca

2014-11-21

2. Odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 25.11.2014
dr hab. Anita Bokwa

3. Statystyka - Grupa 6 - kolokwium poprawkowe
mgr Sławomir Szot

4. Odwołane seminarium, prof. Z. Górka
mgr Anna Strzelec

2014-11-19

5. Konsultacje prof. Bolesław Domański 20 listopada br.
prof. dr hab. Boleslaw Domański

6. Statystyka - ćwiczenia (grupy 2 i 4) - I kolokwium, II termin
dr Grzegorz Micek

7. Decyzje nieprzyznane (socjalne, Rektora)
Aleksandra Lelek

2014-11-18

8. Fizyka atmosfery - 19 listopada b.r.
dr Agnieszka Wypych

9. Zmiany i zmienność klimatu - 20.11
dr Agnieszka Wypych

10. A.Wypych - pracownia w dniu 19.11
dr Agnieszka Wypych

2014-11-17

11. Poprawione Globalne systemy finansowe i gospodarcze KONWERSATORIUM 3 i 4 podział zadań
dr Robert Guzik

12. I rok SUM - odbiór dyplomów z licencjatu
mgr Anna Strzelec

2014-11-14

13. Statystyka - grupy S. Szot - wyniki kolokwium I
mgr Sławomir Szot

14. Decyzje - styp.Rektora
Aleksandra Lelek

15. Odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 18.11.2014
dr hab. Anita Bokwa

2014-11-13

16. Funkcjonowanie systemów przyrodniczych - ćwiczenia
mgr Paweł Krąż

2014-11-12

17. Decyzje stypendialne !!! Pilne
Aleksandra Lelek

2014-11-11

18. Użytkowanie ziemi i kształtowanie obszarów wiejskich - wykład w dniu 12 listopada
dr Piotr Trzepacz

19. R. Pawlusiński - zajęcia w dniu 12.11.2014
dr Robert Pawlusiński

2014-11-10

20. Organizacja i obsługa ruchu turystycznego - zajęcia w dniach 12.11.2014 r. i 18.11.2014 r. (wykłady i ćwiczenia)
mgr Łukasz Matoga

2014-11-04

21. Graficzna prezentacja..., gr. 6. - zadanie domowe
mgr Marcin Rechciński

22. Globalne systemy finansowe i gospodarcze - SUM
dr Grzegorz Micek

2014-11-03

23. Deklaracje przedmiotów
mgr Anna Strzelec

2014-11-02

24. Absolwent na rynku pracy - materiały do ćwiczeń 3.11.2014
dr Małgorzata Pietrzak

2014-10-30

25. Podstawy ekonomiczne turystyki (ćwiczenia) - pierwsze zajęcia
mgr Łukasz Matoga

2014-10-28

26. Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych - materiały
mgr Łukasz Matoga

2014-10-27

27. Transmedia in Science Education - 28.10.2014 r.
dr Małgorzata Pietrzak

2014-10-22

28. Planning and natural hazards - formularz do zadania
dr Piotr Trzepacz

2014-10-21

29. Geografia uzdrowisk
dr Robert Faracik

30. Wybrane problemy turystyki światowej
dr Robert Faracik

2014-10-15

31. Fizjografia, ćw. 1. - wskazówki i porady praktyczne
mgr Marcin Rechciński

32. Uroczyste Promocje magisterskie - przypomnienie
mgr Anna Strzelec

2014-10-09

33. konsultacje wsemestrze zimowym
dr hab. Bogdana Izmaiłow

2014-10-03

34. I rok licencjat Ochrona własności Intelektualnej
mgr Anna Strzelec

35. UWAGA i ROK!!! i nie tylko
dr hab. Jarosław Balon


Studia niestacjonarne - specjalność TURYSTYKA (19)

1. Promocje magisterskie 5.XII.2014 r. - informacje

2. Ogłoszenia przed 3 Zjazdem, 14/15

3. Dyżury sekretariatu

Więcej >>>

Studia niestacjonarne (2)

1. Harmonogram: 3 i 4 zjazd

2. Decyzje- styp.socjalne, Rektora i dla niepełnosprawnych

Studia doktoranckie (2)

1. I semestr – harmonogram szczegółowy

2. Harmonogram zajęć

Ogłoszenia o konsultacjach (17)

1. M. Troll - konsultacje w nadchodzącym tygodniu

2. AWypych - konsultacje 20.11

3. JPSiwek_konsultacje

Więcej >>>

Stypendia, akademiki, pomoc materialna (1)

1. Stypendia wyjazdowe do Rosji w ramach projektu ERANET PLUS

Inne (5)

1. Praktyki zawodowe w Instytucie Rozwoju miast

2. KMTPNiS - zajęcia 18.11.2014

3. KMTPNiS - zajęcia 4.11.2014

Więcej >>>


 
 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ 2014

Valid HTML 4.01 Transitional