http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla doktorantów
Dla studentów

 

 

 

 

 


Array

Nie ma takiego ogłoszenia.

Studia stacjonarne

2015-03-05

1. Kurs "Pielgrzymki i turystyka religijna"
dr hab. Izabela Sołjan

2015-03-04

2. Metody Analizy Przestrzennej - podział na grupy ćwiczeniowe i zmiana godz. wykladu
dr Katarzyna Gorczyca

2015-03-03

3. Grupa 8 ćwiczenia - Geografia Regionalana Świata
mgr Michał Jakiel

4. Zarządzanie turystyką w regionie + Pilotaż i przewodnictwo turystyczne - zajęcia w dniu 4 marca
dr Robert Pawlusiński

5. Pracownia ogólna - grupa R. Pawlusińskiego
dr Robert Pawlusiński

6. Warsztaty z Emisji głosu dla Studentów i Doktorantów UJ realizujących przygotowanie nauczycielskie
dr Małgorzata Pietrzak

7. Pracownia ogólna z dr. M. Jodłowskim
dr Miłosz Jodłowski

8. Uwaga! Egzamin z Podstaw ekonomicznych turystyki i Podstaw Ekonomii
mgr Elżbieta Krąż

9. Grupa 7 ćwiczenia - Geografia Regionalana Świata
mgr Michał Jakiel

10. Gospodarka wodna i ochrona zasobów wodnych
dr Joanna Paulina Siwek

11. Geografia turystyczna świata - zajęcia w dniu 5 marca 2015
dr Robert Faracik

12. Oceny oddziaływania na środowisko - harmonogram
dr Miłosz Jodłowski

13. Wykład nr 2 - Geografia Europy Północnej
prof. dr hab. Wiesław Ziaja

14. Przyrodnicze obszary chronione - geografia
dr Miłosz Jodłowski

15. Dydaktyka przyrody - zajęcia 3.03.2015
dr Małgorzata Pietrzak

16. Zagospodarowanie turystyczne
dr Robert Faracik

2015-03-02

17. Konsultacje prof. Bolesław Domański 5 marca 2015 zmiana godzin
prof. dr hab. Boleslaw Domański

18. Formy turystyki wykłady - rozpoczęcie
dr hab. Mirosław Mika

19. Sekretariat - informacje organizacyjne
mgr Anna Strzelec

20. Wykład - Metody analizy przestrzennej
dr hab. Andrzej Zborowski

21. Metody Analizy Przestrzennej
dr Katarzyna Gorczyca

22. Hydrologia Seminarium magisterskie-Mirosław Żelazny
dr hab. Mirosław Żelazny

23. Fizjografia - zmiana godziny dzisiejszych zajęć
dr Miłosz Jodłowski

24. J. Gałka odwołanie wszystkich zajęć w dniach 2-4 marca
dr Jadwiga Gałka

2015-02-28

25. SYSTEM ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO - POCZĄTEK ZAJĘĆ
dr Wojciech Maciejowski

26. Odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 3.03.2015
dr hab. Anita Bokwa

2015-02-27

27. Fizjografia - pierwsze zajęcia w semestrze wiosennym
dr Miłosz Jodłowski

28. I rok Podstawy ekonomii
mgr Anna Strzelec

29. Graficzna prezentacja... - gr. 6
mgr Marcin Rechciński

30. Decyzje stypendialne-II semestr 2014/15
Aleksandra Lelek

31. Wybrane geozagrożenia_terminy
dr Elżbieta Gorczyca

2015-02-26

32. PILNE - Zajęcia terenowe "Pomorze", "Sudety", "Góry Świętokrzyskie...." -termin wpłat uczestników - 8 marca br
mgr Katarzyna Rotter- Jarzębińska

33. zbiór cyfrowych danych przestrzennych w IGiGP UJ
dr hab. Marek Drewnik

34. Kurs z geografii biblijnej
dr hab. Izabela Sołjan

2015-02-25

35. J.angielski I SUM mgr M.Kruk
Aleksandra Lelek

36. J.angielski I SUM mgr M.Kruk
Aleksandra Lelek

37. Geoekologia - ćwiczenia
mgr Marcin Rechciński

38. Oceny oddziaływania na środowisko
mgr Marcin Rechciński

2015-02-24

39. Wyjazd do Berlina - informacje
dr Robert Faracik

40. Geografia regionalna świata pierwsze ćwiczenia
dr Piotr Kłapyta

41. PILOTAŻ I PRZEWODNICTWO TURYSTYCZNE - zebranie uczestników kursu
dr Robert Pawlusiński

42. Pracownia ogólna - 1 rok, gr R. Pawlusińskiego
dr Robert Pawlusiński

43. Zarządzanie turystyką w regionie
dr Robert Pawlusiński

44. Graficzna prezentacja danych geograficznych, gr. 3 i 4, harmonogram spotkania ws. prezentacji zaliczeniowej
mgr Justyna Liro

45. Wybrane zagadnienia z ochrony i konserwacji zabytków
mgr Anna Strzelec

46. Geografia rolnictwa – ćwiczenia
dr Jakub Taczanowski

47. Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce, ćwiczenia
mgr Justyna Liro

48. Wolne miejsca na zajęciach terenowych WB.IG-1411-D i WB.IG-1412-D
dr hab. Maria Soja dr hab. Andrzej Zborowski

49. Metody Analizy Przestrzennej
dr Katarzyna Gorczyca

50. DYDAKTYKA GEOGRAFII I - literatura do ćwiczeń 27.02.2015
dr Małgorzata Pietrzak

2015-02-23

51. Pierwsze zajęcia z Projektów_grupa dr Wrońskiej-Wałach
dr Dominika Wrońska-Wałach

52. Babia Góra - terminy ćwiczeń oraz wybór turnusu
dr Mateusz Troll

53. A. Michno - proseminarium
dr hab. Anna Michno

54. Dydaktyka geografii I - rozpoczęcie zajęć
dr Małgorzata Pietrzak

55. Geografia miast i procesów urbanizacji
dr Katarzyna Gorczyca

56. Podstawy geografii fizycznej
dr hab. Jarosław Balon

57. Proseminarium_z_E.Gorczyca
dr Elżbieta Gorczyca

2015-02-22

58. GIS for Urban Policy and Practice - pierwsze spotkanie i organizacja zajęć
dr Piotr Trzepacz

59. Geografia wsi - pierwszy wykład i organizacja zajęć
dr Piotr Trzepacz

60. Human geography: seminar series - rozpoczęcie i organizacja zajęć
dr Piotr Trzepacz

61. Geography of air transport - rozpoczęcie i organizacja zajęć
dr Piotr Trzepacz

62. Klasyfikacja i rozpoznawanie chmur
dr hab. Dorota Matuszko

63. PILOTAŻ I PRZEWODNICTWO TURYSTYCZNE - zebranie uczestników kursu
dr Robert Pawlusiński

2015-02-21

64. Interpretacja danych obrazowych
dr Małgorzata Luc

65. Stosownie i wdrazanie GIS
dr Małgorzata Luc

66. Geografia konfliktów - pierwszy wykład
dr Jarosław Działek

67. Metody badań społecznych - egzamin 2. termin
dr Jarosław Działek

68. Przemiany przestrzeni społeczno-ekonomicznej Polski - pierwszy wykład 5 marca br.
prof. dr hab. Boleslaw Domański

2015-02-20

69. Ćwiczenia z kursu "Klimat-Biosfera-Człowiek "
mgr Anna Woźniak, mgr Sebastian Pełech

70. Kurs "Mikroklimatologia": rozpoczęcie zajęć 2.03.2015
dr hab. Anita Bokwa

71. Kurs "Meteorologiczne aspekty ochrony atmosfery": rozpoczęcie kursu 25.02.2015
dr hab. Anita Bokwa

72. Kurs "Seminar Series: Physical Geography": rozpoczęcie zajęć 24.02.2015
dr hab. Anita Bokwa

73. Geografia kultury i religii, grupa I. Sołjan
dr hab. Izabela Sołjan

2015-02-18

74. I rok Ochrona własności intelektualnej
mgr Anna Strzelec

2015-02-16

75. Pierwsze zajęcia Wybrane zagadnienia z ochrony i konserwacji zabytków
mgr Anna Strzelec

2015-02-13

76. Metody Badań Społecznych WYNIKI
dr Jarosław Działek dr Robert Guzik

2015-02-04

77. Fizjografia _ terminy zajęć, zasady zaliczenia
dr Miłosz Jodłowski

2015-02-02

78. Metody badań geografii turyzmu - Poprawka
dr hab. Mirosław Mika

2015-01-30

79. GSFiG ocena końcowa
dr Robert Guzik

2015-01-26

80. Zapisywanie i wypisywanie się z kursów semestru letniego 2014/15. Deklaracje przedmiotów.
mgr Anna Strzelec

2015-01-14

81. Spotkanie informacyjne w sprawie realizacji obowiązkowych praktyk zawodowych na studiach licencjackich - 19.01.2015.
mgr Katarzyna Rotter- Jarzębińska

82. Spotkanie informacyjne w dniu 19.01.2015 ws. konkursu stypendialnego ERASMUS+ Studia na rok akademicki 2015/16
mgr Katarzyna Rotter- Jarzębińska

2015-01-11

83. Dyżur sekretariatu w poniedziałki 15-16
mgr Anna Strzelec

2015-01-08

84. CWICZENIA TERENOWE 2015
dr hab. Jarosław Balon


Studia niestacjonarne - specjalność TURYSTYKA (16)

1. Dyżury sekretariatu

2. Wpłata 1 raty czenego w II semestrze, termin minął 15 lutego

3. Regiony klimatyczne świata - egzamin 2

Więcej >>>

Studia niestacjonarne (1)

1. Harmonogram - semestr letni 2014/2015

Studia doktoranckie (2)

1. Harmonogram szczegółowy (stan na 20-02-2015)

2. Harmonogram ogólny (stan na 20-02-2015)

Ogłoszenia o konsultacjach (15)

1. DR W. MACIEJOWSKI - KONSULTACJE

2. Konsultacje 6.03.2015

3. D.Matuszko_Konsultacje 10.03.-odwołane

Więcej >>>

Inne (1)

1. Konkurs stypendialny ERASMUS+ Studia na wyjazdy w roku akad. 2015/16

 

 
 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ 2015

Valid HTML 4.01 Transitional