http://www.geo.uj.edu.pl

Ogloszenia Konsultacje Zebrania Galeria USOS

Logo UJUniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

In English 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów

 

 

 

 

 


Array

Nie ma takiego ogłoszenia.

Studia stacjonarne

2014-04-23

1. Seminarium magisterskie - prof. A. Jackowski
mgr Anna Strzelec

2. Seminarium magisterskie - prof. D. Ptaszycka-Jackowska
mgr Anna Strzelec

2014-04-22

3. Wybrane Geozagrożenia - WAŻNE
dr Elżbieta Gorczyca

4. Samorząd terytorialny: podstawy organizacyjne, prawne i ekonomiczne: Egzamin termin 0
dr Krzysztof Gwosdz

5. SYSTEM ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO - TEST ZALICZENIOWY
dr Wojciech Maciejowski

2014-04-17

6. Kurs GOP - wykład
dr Lidia Luchter

7. Terie lokalizacji
Arkadiusz Kołoś

2014-04-16

8. Wybrane zagadnienia z migracji ludności, gr II (WYNIKI)
mgr Anna Hulicka

9. Metody badań osadów czwartorzędowych - teren
dr hab. Anna Michno

10. Projekty - A.Michno
dr hab. Anna Michno

11. Egzamin z Geografii miast i procesów urbanizacji
dr hab. Andrzej Zborowski

2014-04-15

12. MAP - pliki do Rzeszowa
mgr Tomasz Chaberko

13. R. Pawlusiński - zajęcia w dniu 16 kwietnia 2014
dr Robert Pawlusiński

14. Climate Change - final exam
dr Agnieszka Wypych

2014-04-13

15. grupa 8 geografia regionalna świata
mgr Paweł Krąż

16. SYSTEM ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO - GRUPY I i II
dr Wojciech Maciejowski

2014-04-12

17. Ekonomika miast i regionów - zaliczenie dr Micek
dr Grzegorz Micek

2014-04-11

18. Osoby uczestniczące w wyjeździe do Berlina w dniach 5-8 marca 2014
dr Robert Faracik

19. Przypomnienie - Oświadczenie o bezpłatnym studiowaniu I rok licencjat i SUM - termin do 14 kwietnia
mgr Anna Strzelec

20. Podstawy gospodarki przestrzennej i OŚ - Notatka na wykład
Arkadiusz Kołoś

2014-04-09

21. OOŚ - spotkanie 14 IV
dr Miłosz Jodłowski

2014-04-08

22. Graficzna prezentacja danych geograficznych, gr. 5 i 8
mgr Justyna Liro

23. Dydaktyka geografii I - literatura cz 7
dr Małgorzata Pietrzak

2014-04-03

24. Dydaktyka przyrody - hospitacje w Szkole Podstawowej nr 5
dr Małgorzata Pietrzak

2014-04-02

25. I rok licencjatu i I rok SUM - przypomnienie o oświadczeniu o bezpłatnym studiowaniu
mgr Anna Strzelec

2014-04-01

26. Zarządzanie turystyką w regionie
dr Robert Pawlusiński

27. Geografia przermyslu - egzamin
dr Lidia Luchter

2014-03-31

28. Dydaktyka geografii I - literatura cz 6
dr Małgorzata Pietrzak

29. Fizjografia - wyniki ćwiczeń, sprawy organizacyjne
dr Miłosz Jodłowski

2014-03-03

30. I rok licencjat i SUM - dodatkowe szkolenie BHP
mgr Anna Strzelec

2014-02-26

31. Regiony klimatyczne świata
dr Leszek Kowanetz

2014-02-25

32. Geografia rolnictwa
Aleksandra Lelek


Studia niestacjonarne - specjalność TURYSTYKA (24)

1. Proszę o pilny kontakt z sekretariatem - studentów !!!!!

2. Geografia fizyczna Polski - podania

3. Katarzyna Kosowska - 3 rok proszona o pilny kontakt z sekretariatem

Więcej >>>

Studia niestacjonarne (2)

1. Uwaga III rok _Karpaty -PILNE

2. Nowy harmonogram na wiosenny semestr 2013/2014

Studia doktoranckie (3)

1. Zagadnienia do eseju pani dr hab. Izabeli Sołjan

2. Sesja czerwcowa- prezentacja koncepcji pracy dr II rok

3. Sesja czerwcowa - prezentacja stanu badań I rok

Ogłoszenia o konsultacjach (13)

1. J. Balon - najbliższe dyżury

2. A. Hulicka - konsultacje

3. R. Pawlusiński

Więcej >>>

Inne (4)

1. Konkursu na prace dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych - REVITARE

2. Konkurs "Atrakcje turystyczne Polski i świata" - rozdanie nagród, zmiana godziny

3. Kiermasz Książek Geograficznych

Więcej >>>

Ogłoszenia Dyrekcji (1)

1. Informacja o planowanym zatrudnieniu pracownika na stanowisko asystenta

Na marginesie (2)

1. Program Powtórkowej Nocy z Geografii

2. ...już za kilka dni matura POWTÓRKOWA NOC Z GEOGRAFII

 

 
 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ 2014

Valid HTML 4.01 Transitional