[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia)

2017-12-18

1. Przestrzeń gospodarcza Polski - geneza nierówności. Zajęcia w dniu 19.12
dr Arkadiusz Kocaj

2017-12-14

2. Geografia turystyczna Polski
dr Robert Faracik

2017-12-13

3. Geografia turystyczna Polski w dniu 14 grudnia 2017
dr Robert Faracik

2017-12-12

4. Proseminarium grupa I. Sołjan
dr hab. Izabela Sołjan

2017-12-11

5. Hospitacje w II LO - 13, 14,15 grudnia
dr Małgorzata Pietrzak

2017-12-10

6. Zarządzanie projektami - ćwiczenia 11.12.2017
dr Małgorzata Pietrzak

2017-12-08

7. Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego
dr Grzegorz Micek

8. Podstawy ekonomiczne turystyki (ćwiczenia) - zmiana terminu zajęć
mgr Łukasz Matoga

2017-12-06

9. Energetyczne problemy rozwoju gospodarczego- egzamin
dr Lidia Luchter

2017-12-05

10. Wybrane zagadnienia z geografii migracji...termin kolokwium poprawkowego
dr Jadwiga Gałka

2017-12-01

11. Oferta praktyk zawodowych dla studentów studiów licencjackich w Centrum Zdalnego Nauczania UJ
mgr Katarzyna Rotter- Jarzębińska

2017-10-30

12. Pracownia ogólna, grupa dr. J. Taczanowskiego - Obowiązkowe szkolenia
dr Jakub Taczanowski

13. Statystyka - egzamin
dr Grzegorz Micek


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (3)

1. Harmonogram ćwiczeń terenowych

2. Egzamin - Kształtowanie przestrzeni zurbanizowanej

3. Egzamin - Geograpfical Prblems ....

Studia doktoranckie (2)

1. Harmonogram wersja 30-10-2017

2. Wybrane problemy geografii społeczno-ekonomicznej [harmonogram]

Ogłoszenia o konsultacjach (19)

1. Zmiana godzin konsultacji

2. dr K.Ostafin - przesunięcie konsultacji 18 XII -> 19 XII

3. W. Szymański - odwołane konsultacje 19 i 20 grudnia

Więcej >>>

Inne (3)

1. KMTPNiS zajęcia 12.12.2017

2. KMTPNiS zajęcia 5.12.2017

3. Licencja Esri dla UJ - zmiana administratora


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional