[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Ogloszenia

2018-04-18

Ćwiczenia terenowe regionalne "Okolice Krakowa" - I rok

Szanowni Państwo, 
Uprzejmie informuję, że w dniach 22 i 24 maja 2018 r. odbędą się regionalne ćwiczenia terenowe „Okolice Krakowa” w następującym porządku: 
- grupa 1 – 22 maja, wtorek 
- grupa 2 – 24 maja, czwartek 
Prawo do udziału w ćwiczeniach mają tylko osoby znajdujące się na liście w danej grupie w USOS. Wszelkie problemy związane z udziałem w ćwiczeniach w podanych terminach proszę zgłaszać do sekretariatu ds. studenckich do dnia 17 maja 2018 r., po tym terminie listy uczestników zajęć zostaną zamknięte. Do testu zaliczeniowego w bieżącym roku akademickim mają prawo przystąpić wyłącznie osoby, które wezmą udział w ćwiczeniach terenowych w podanych powyżej terminach. 
Każda grupa rozpoczyna ćwiczenia o godz. 8:00 na dawnej pętli autobusowej na końcu ulicy Twardowskiego (przecznica od ul. Kapelanka, Zakrzówek, pod Skałkami Twardowskiego; idąc ul. Kapelanka od banku PKO S.A. w kierunku Tesco należy skręcić w ul. Twardowskiego w prawo i iść do końca ulicy). Spóźnienie na rozpoczęcie ćwiczeń jest równoznaczne z bezpowrotnym skreśleniem z listy uczestników. Planowane zakończenie ćwiczeń około godz. 17:30 w okolicy Ronda Barei. Proszę zabrać ze sobą ubiór terenowy (tzn. długie spodnie, pełne buty i zabezpieczenie odzieżowe na wypadek nagłej zmiany pogody), prowiant, przybory do wykonywania notatek w terenie i mapy okolic Krakowa. Ewentualne pytania dotyczące zajęć proszę kierować do: 
anita.bokwa@uj.edu.pl 
konsultacje: pon., godz. 16-17, czw., godz. 15-16, pok. 3.18, III piętro 

dr hab. Anita Bokwa

Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia)

2018-05-24

1. ćw. terenowe 1410 (dr R. Faracik) grupa 1
dr Robert Faracik

2. ćw. terenowe 1410 (dr R. Faracik) grupa 1
dr Robert Faracik

2018-05-23

3. J. Święchowicz_Konsultacje
dr hab. Jolanta Święchowicz

4. Geografia przemysłu-egzamin
dr Lidia Luchter

2018-05-21

5. Seminarium magisterskie prof. B. Domański 22 maja br. odwołane
prof. dr hab. Boleslaw Domański

6. Wybrane geozagrożenia
dr hab. Elżbieta Gorczyca

7. Odwołane Dyżury Dyrektora ds. studenckich 5 czerwca
mgr Anna Strzelec

8. Funkcje Turystyczne Regionów – 1-3.06.2018 (Pt.-N.)
dr hab. Mirosław Mika

2018-05-17

9. Góry Świętokrzyskie 2018
dr hab. Anna Michno

2018-05-14

10. POMORZE - ćwiczenia regionalne - 22-27.05.2018
dr hab. Mirosław Mika

2018-05-11

11. Egzamin z Metod analizy przestrzennej
dr hab. Andrzej Zborowski

2018-05-05

12. Globalne procesy - slajdy z wykładów dr hab. Michał Paszkowskiego
dr hab. Michał Paszkowski

13. Globalne procesy - slajdy z wykładów dr hab. Michał Paszkowskiego
dr hab. Michał Paszkowski

2018-05-04

14. Egzamin z Metod Analizy Przestrzennej
dr hab. Andrzej Zborowski

2018-04-18

15. Ćwiczenia terenowe regionalne "Okolice Krakowa" - I rok

2018-04-17

16. TERENOWE METODY BADAŃ PRZYRODNICZYCH (I rok licencjat)
dr Leszek Kowanetz (koordynator kursu)

2018-03-19

17. Terenowe metody badań społeczno-ekonomicznych (I rok licencjatu)
dr Grzegorz Micek

2018-03-09

18. Ćwiczenia terenowe regionalne KARPATY
dr hab. Jarosław Balon


Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich (4)

1. Nieczynny Dziekanat ds. studenckich - c.d.

2. Nieczynny Dziekanat

3. I rok licencjat - wybór specjalności

Więcej >>>

Studia doktoranckie (3)

1. Prezentacje 28 maja

2. Nieczynny dziekanat doktorancki do 25 maja br.

3. Stypendia - wypłaty w czerwcu

Ogłoszenia o konsultacjach (16)

1. konsultacje 24.V.2018 - dr Anna Avdiushchenko

2. Konsultacje - A.Cygankiewicz

3. M. Troll - najbliższe konsultacje

Więcej >>>

Inne (1)

1. Zbiory Kartograficzne - dyżury w okresie 21.05-5.06


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional