[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia)

2018-01-16

1. Metody badań geografii turyzmu - Egzamin 23.01.2018
dr hab. Mirosław Mika

2. OiORT_ Egzamin
dr Magdalena Kubal-Czerwińska

2018-01-15

3. "UJ dla Krakowa", spotkanie 18.01.2018, temat: Zanieczyszczenie powietrza w Krakowie - klimat, analiza pyłów, skutki zdrowotne
dr hab. Anita Bokwa

4. ZAPROSZENIE
dr hab. Jarosław Balon

2018-01-12

5. Proseminarium licencjackie opiekun L.Luchter
dr Lidia Luchter

6. zaproszenie na odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 16.01.2018
dr hab. Anita Bokwa

2018-01-11

7. ZAPISY I WYPISY Z KURSÓW SEMETRU WIOSENNEGO
dr hab. Jarosław Balon

8. zaproszenie na wykład o geografii przestępczości w języku angielskim
dr hab. Anita Bokwa

2018-01-10

9. Proseminarium licencjackie - A. Michno
dr hab. Anna Michno

10. Dydaktyka geografii II - zmiana terminu hospitacji w Szkole Waldorfskiej na 18 stycznia
dr Małgorzata Pietrzak

2018-01-08

11. Podstawy ekonomiczne turystyki – termin kolokwium
mgr Łukasz Matoga

12. Podstawy ekonomiczne turystyki – termin egzaminu
mgr Łukasz Matoga

13. Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego
dr Grzegorz Micek

14. Spotkanie naukowe Koła Geografów
Koło Geografów UJ

2018-01-05

15. Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego
dr Grzegorz Micek

2018-01-04

16. Dydaktyka geografii - zajęcia 5.01.2018
dr Małgorzata Pietrzak

17. Dydaktyka geografii II - hospitacje w Szkole Waldorfskiej
dr Małgorzata Pietrzak

2017-12-30

18. Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego - wizyty i spotkania
dr Grzegorz Micek

2017-12-08

19. Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego
dr Grzegorz Micek

2017-12-06

20. Energetyczne problemy rozwoju gospodarczego- egzamin
dr Lidia Luchter

2017-10-30

21. Statystyka - egzamin
dr Grzegorz Micek


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (8)

1. Nieczynny Dziekanat

2. Zbliżająca się sesja i sesja poprawkowa - wskazówki

3. Zapisy na kursy Studium Pedagogicznego na semestr wiosenny

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (2)

1. ZAPROSZENIE

2. Spotkanie naukowe Koła Geografów

Studia doktoranckie (4)

1. Wybrane problemy geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej - wykłady 12 stycznia 2018 r.

2. Spotkanie naukowe Koła Geografów

3. Sesja referatowa - terminy prezentacji dla 1 i 2 roku

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (11)

1. Ł. Musielok - odwołane konsultacje 20. i 27.01.

2. Zmiana terminu konsultacji I. Sołjan

3. Odwołanie

Więcej >>>

Inne (5)

1. Zaproszenie

2. Zaproszenie do głosowania na projekty studenckie !! 12-18 stycznia 2018 r.

3. KMTPNiS zajęcia 2.01.2017

Więcej >>>

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional