[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

e-GEO (stacjonarne II stopnia)

2017-01-27

1. J. angielski - Mirosław Kruk - konsultacje sesja
Mirosław Kruk


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (7)

1. Decyzje stypendialne- II semestr 2016/17

2. Płatności za powtarzanie przedmiotów z II semestru

3. Kurs Zarządzanie turystyką w regionie - zawieszony w r.a. 2016/17

Więcej >>>

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (20)

1. OiORT - Egzamin

2. Egzamin poprawkowy z geografii kultury

3. Egzamin poprawkowy - podstawy ekonomii

Więcej >>>

GEOGRAFIA sp. Turystyka (niestacjonarne II stopnia) (2)

1. Dyżur w sobotę 14 stycznia 2017r. - odbiór dyplomów

2. Dyżury sekretariatu

Studia doktoranckie (1)

1. Geografia stosowana – wykłady [10 marca i 11 maja 2017 r.] aktualizacja

Ogłoszenia o konsultacjach (5)

1. A. Michno - konsultacje

2. Konsultacje I. Sołjan w sesji poprawkowej

3. L.Luchter dyżur w sesji poprawkowej

Więcej >>>

Inne (2)

1. Nabór uczestników IV edycji Letniej Szkoły Geoinformacji - GeoGorce 2017

2. Program szkoleniowo-mentoringowym "TopMinds" skierowany do doktorantów i studentów


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional