[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

e-GEO (stacjonarne II stopnia)

2017-05-21

1. egazmin z AiWDP
Katarzyna Ostapowicz

2017-05-16

2. Marketing terytorialny
dr Robert Pawlusiński


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (1)

1. Dyżury Dyrektora w czasie zajęć terenowych

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (25)

1. Metody Badań Osadów Czwartorzędowych - egzamin

2. Paleogeografia - egzamin

3. Egzamin z kursu "Przemiany przestrzeni społeczno-ekonomicznej Polski" w dniach 19-21 czerwca 2017

Więcej >>>

Studia doktoranckie (2)

1. Prezentacje (23 i 24 maja) program AKTUALIZACJA

2. Seminarium doktoranckie - Hydrologia

Ogłoszenia o konsultacjach (15)

1. dodatkowe konsultacje, B. Rzonca

2. zmiany w dyżurach MDrewnik

3. konsultacje I. Sołjan do 2. VI. 2017

Więcej >>>

Na marginesie (1)

1. Laudacje studenckie

Inne (2)

1. Hackathon Big Data

2. Zaproszenie na otwarte wykłady


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional