[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Ogloszenia

2018-06-18

Wybór promotora na studiach magisterskich

Poniżej lista osób, które będą pełnić funkcję promotora prac magisterskich na studiach rozpoczynających się w IGiGP w 2018 roku. 
 
GEOGRAFIA 
Specjalność: Funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego  
Balon Jarosław, Drewnik Marek, Gorczyca Elżbieta, Krzemień Kazimierz, Michno Anna, Święchowicz Jolanta, Ziaja Wiesław  
 
Specjalność: Geografia społeczno-ekonomiczna  
Bilska-Wodecka Elżbieta, Domański Bolesław, Gwosdz Krzysztof, Micek Grzegorz, Monika Murzyn-Kupisz, Sołjan Izabela, Zborowski Andrzej,  
 
Specjalność: Rozwój lokalny i regionalny 
Domański Bolesław, Gwosdz Krzysztof, Micek Grzegorz, Monika Murzyn-Kupisz, Zborowski Andrzej,  
 
Specjalność: Hydrologia, meteorologia i klimatologia 
Bokwa Anita, Matuszko Dorota, Piotrowicz Katarzyna, Pociask-Karteczka Joanna, Rzonca Bartłomiej, Twardosz Robert, Ustrnul Zbigniew, Żelazny Mirosław 
 
Specjalność: Systemy Informacji Geograficznej  
Kozak Jacek, Ustrnul Zbigniew 
 
Specjalność: Turystyka  
Mika Mirosław, Bilska-Wodecka Elżbieta, Sołjan Izabela, Balon Jarosław  
 
E-GOSPODARKA PRZESTRZENNA 
Balon Jarosław, Bokwa Anita, Domański Bolesław, Drewnik Marek, Gwosdz Krzysztof, Kozak Jacek, Krzemień Kazimierz, Matuszko Dorota, Micek Grzegorz, Monika Murzyn-Kupisz, Twardosz Robert, Zborowski Andrzej , Ziaja Wiesław, Żelazny Mirosław  
 
Uwaga!  
Za zgodą Rady Wydziału promotorem pracy magisterskiej w wyjątkowych okolicznościach może zostać też adiunkt bez habilitacji lub starszy wykładowca (nie więcej niż dwu magistrantów). Tego typu sytuacje winny być uzgadniane (przed wyrażeniem ostatecznej zgody studentowi) z Zastępcą Dyrektora IGiGP ds. studenckich.  

Info

Kierunek e-GEO (II stopnia)

2018-06-29

1. DYŻURY W CZASIE WAKACJI
dr hab. Jarosław Balon

2018-06-18

2. Wybór promotora na studiach magisterskich


Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich (4)

1. Egzamin poprawkowy - j.angielski grupy Pana mgr M. Kruka

2. Godziny otwarcia Dziekanatu ds. studenckich w lipcu i sierpniu

3. Wnioski o stypendium socjalne i dom studencki 2018/19

Więcej >>>

Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia) (8)

1. II termin - G. Świetokrzyskie

2. Zmiana terminu konsultacji K. Rotter-Jarzebińska z 12.07 na 13.07.

3. UWAGA II rok lic. - WAŻNE

Więcej >>>

Studia doktoranckie (1)

1. Podania o przedłużenie roku studiów

Ogłoszenia o konsultacjach (6)

1. D.Matuszko - konsultacje 19 lipca

2. A. Michno - konsultacje

3. A. Cygankiewicz - konsultacje w przerwie wakacyjnej

Więcej >>>

Dla kandydatów na studia (1)

1. Wybór promotora na studiach magisterskich

Inne (4)

1. Nabór studentek/studentów do pracy podczas Małopolskiej Nocy Naukowców 2018 (28 września 2018 r.)

2. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy - zaproszenie

3. Zaświadczenia o udziale w przygotowaniu i obsłudze stanowiska IGiGP na Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie

Więcej >>>


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional