[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

Kierunek e-GEO (II stopnia)


Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich (3)

1. Płatności przypomnienie

2. Podpięcia, deklaracje - dotyczy Geografii i e-gospodarki przestrzennej

3. Płatności za powtarzanie przedmiotów z II semestru

Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia) (12)

1. zaproszenie na odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 20.03.2018

2. Projekt "Motywacje, doświadczenia i zachowania osób odwiedzających osrodki pielgrzymkowe w Polsce

3. Zagospodarowanie turystyczne

Więcej >>>

Studia doktoranckie (1)

1. Stypendia - wypłaty w marcu

Ogłoszenia o konsultacjach (12)

1. K. Rotter-Jarzębińska - odwołanie konsultacji do dn. 3.04.2018.

2. Konsultacje 15.03.2018

3. D.Matuszko-odwołane konsultacje 15 marca

Więcej >>>

Inne (4)

1. Zaproszenie

2. Zbiory Kartograficzne - odwołanie poniedziałkowego dyżuru (12 marca)

3. Zaproszenie

Więcej >>>

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional