[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

2017-10-04

Spotkanie inauguracyjne - Doktoranci I roku

Szanowni Państwo, Doktoranci I roku  
 
przypominam, że w dniu 6 października 2017 r. (piątek), zaraz po kursie „Techniki prowadzenia badań naukowych: nauki przyrodnicze i społeczne” o godz. 15:15 odbędzie się Spotkanie inauguracyjne z kierownik studiów III stopnia dr hab. Elżbietą Bilską-Wodecką oraz Dyrektorem IGiGP dr hab. Markiem Drewnikiem. Na spotkaniu otrzymają Państwo plan i program studiów oraz omówimy najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem studiów doktoranckich i organizacją roku akademickiego.  
 
Z poważaniem, 

mgr Elżbieta Krąż

Studia doktoranckie

2017-10-13

1. Festiwal Podróżniczy TRAVENALIA 2017
Koło Geografów UJ

2. Salon Naukowy TD UJ
mgr Elżbieta Krąż

2017-10-04

3. Spotkanie inauguracyjne - Doktoranci I roku

4. Wstępny harmonogram
Elżbieta Bilska-Wodecka


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (8)

1. Naliczone płatności za powtarzanie przedmiotów

2. Uroczyste Promocje Magisterskie

3. Absolwenci licencjatu- odbiór dyplomów

Więcej >>>

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (30)

1. Proseminarium licencjackie - grupa R. Pawlusińskiego

2. Ćwiczenia z geografii ludności i demografii - przesunięcie godziny pierwszych zajęć w dniu 18.X b.r.

3. zaproszenie na CLIMATHON 2017 - ENERGIA DLA KLIMATU

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (2)

1. Festiwal Podróżniczy TRAVENALIA 2017

2. j. angielski - zajęcia w piątki

Ogłoszenia o konsultacjach (14)

1. M. Pietrzak - wyjątkowo konsultacje 17.10 zamiast 18.10

2. Konsultacje - G. Micek

3. zmiana terminu konsultacji A. Bokwy w dniu 16.10.2017

Więcej >>>

Inne (4)

1. KMTPNiS - zajęcia 17.10.2017

2. Konkurs stypendialny programu CEEPUS - wyjazdy w sem. letnim w roku akad. 2017/18 - aplikacje do 31 października 2017

3. Festiwal Podróżniczy TRAVENALIA 2017

Więcej >>>

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional