[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

2017-11-14

Odbiór decyzji stypendialnych DO CZWARTKU 16 LISTOPADA

Szanowni Państwo,  
 
przypominam, że do 16 LISTOPADA (CZWARTEK) TRZEBA odebrać swoje wszystkie decyzje stypendialne na rok akademicki 2017/18 (specjalne, socjalne, dla najlepszych doktorantów, zapomogi, doktoranckie, zwiększenie). Informacja ta dotyczy również osób, które otrzymały DECYZJE NEGATYWNE.  
Chcę podkreślić również, że jest to termin nieprzekraczalny i wszystkie decyzje muszą być wydane w tych dniach, gdyż 17 listopada listy stypendialne zostaną przekazane do Kwestury. Jeżeli na decyzjach zabraknie jakiegokolwiek podpisu listy nie będą mogły być wysłane i wypłata ulegnie znacznemu opóźnieniu. Jeżeli więc ktoś z Państwa nie jest w stanie podpisać decyzji osobiście bardzo proszę o upoważnienie innej osoby.  
DECYZJE POZYTYWNE dotyczące zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych będą gotowe do odbioru od poniedziałku, 20 listopada br. Prorektor UJ ds. dydaktyki – prof. Armen Edigarian zaakceptował ostatecznie wysokość kwoty tego stypendium i w roku akademickim 2017/18 będzie ona wynosić 855 zł. Obecnie czekamy na decyzje do podpisania z Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich.  
 
Z poważaniem,   

mgr Elżbieta Krąż

Studia doktoranckie

2017-11-14

1. Odbiór decyzji stypendialnych DO CZWARTKU 16 LISTOPADA

2017-11-08

2. Wybrane problemy z geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej - AKTUALIZACJA
mgr Elżbieta Krąż

2017-10-30

3. Harmonogram wersja 30-10-2017
Elżbieta Bilska-Wodecka

2017-10-22

4. Wybrane problemy geografii społeczno-ekonomicznej [harmonogram]
Elżbieta Bilska-Wodecka


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (9)

1. Zamknięty dziekanat ds. studenckich w dniach 21-24 listopada

2. Dyżur Dyrektora ds. studenckich w dniu 21 listopada

3. Decyzje Rektora dla najlepszych studentów !!!!!!!!!!!

Więcej >>>

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (18)

1. Dydaktyka geografii II - hospitacje 23 listopada w II LO

2. Organizacja i obsługa ruchu turystycznego - ćwiczenia

3. Antarktyczne marzenie

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (15)

1. dr R. Pawlusiński - konsultacje w dniu 22.11.2017

2. Dr Jakub Taczanowski - odwołane konsultacje 21 listopada b.r.

3. Odwołane konsultacje I. Sołjan 21 listopada

Więcej >>>

Inne (4)

1. KMTPNiS - zajęcia 21.11..2017

2. KMTPNiS - zajęcia 14.11.2017

3. Oferta pracy z zakresu turystyki

Więcej >>>


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional