[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

Ogłoszenia dla studentów ...i nie tylko

Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich (4)

1. Wybór opiekuna naukowego na II i III roku licencjatu

2. Akademiki 2018/19

3. I rok przypomnienie

4. Biogeostaże - dodatkowy nabór

Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia) (22)

1. Wybór opiekuna naukowego na II i III roku licencjatu

2. Globalne procesy: slajdy 3. wykładu dr hab. M. Paszkowskiego

3. Egzamin z Obszarów metropolitalnych

4. Odwołanie konsultacji

5. Egzamin z Geografii przemysłu i komunikacji -termin II

6. Terenowe metody badań przyrodniczych - geoekologia

7. Termin spotkania, praktyki zawodowe i projekt "Motywacje, doświadczenia i zachowania osób odwiedzających..."

8. Pomorze - zaliczenie

9. Terenowe metody badań społeczno-ekonomicznych - grupa 2

10. KARPATY zaliczenie

11. obóz naukowy HydroBieszczady

12. Ekonomika miast i regionów

13. Wycieczki w ramach kursu Hydrologia obszarów zurbanizowanych

14. Egzamin z geografii Europy Północnej

15. Egzamin z geografii biblijnej

16. DYDAKTYKA - sesja

17. test zaliczeniowy z ćwiczeń regionalnych terenowych "Okolice Krakowa" - I rok

18. Geografia turystyczna świata - egzamin

19. Egzamin Przemiany przestrzeni społeczno-ekonomiczne Polski 18-20 czerwca 2018 r.

20. Egzamin z przedmiotu Formy Turystyki - 21.06.2018 r.

Więcej >>>

Studia doktoranckie (3)

1. Sprawozdanie z wykonania obowiązków doktoranta

2. Szkolenia dla doktorantów - Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk

3. Podania o przedłużenie roku studiów

Ogłoszenia o konsultacjach (21)

1. J.Liro, konsultacje

2. K. Anielska - konsultacje

3. W. Szymański - odwołane konsultacje 20 czerwca (środa)

4. A. Michno - sesja - konsultacje

5. dr R. Faracik - najbliższe terminy konsultacji

6. Ł. Fiedeń - odwołane konsultacje 14 i 21.06

7. Odwołane

8. Konsultacje - A. Cygankiewicz

9. konsultacje ws. projektu w czerwcu, Justyna Liro

10. M.Kubal-Czerwińska- odwołane konsultacje

11. K. Anielska - zmiana terminu konsultacji

12. Odwołane konsultacje dr A. Kocaj

13. D. Werner - Konsultacje w czerwcu

14. konsultacje 07 VI 2018 - dr Anna Avdiushchenko

15. P.Krzemień - odwołane konsultacje

16. I. Sołjan- zmiana terminu konsultacji

17. J. Gałka - konsultacje w czerwcu

18. A.Wypych - konsultacje czerwiec

19. konsultacje A. Bokwy w okresie 21.05-29.06.2018

20. Dr Robert Guzik - konsultacje w okresie zajęć terenowych i sesji letniej

Więcej >>>

Na marginesie (1)

1. Ogłoszenie

Inne (2)

1. Zaproszenie do udziału w konferencji i projekcji filmu

2. Konkurs stypendialny programu CEEPUS na wyjazdy w semestrze zimowym 2018/19


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional