[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Ogłoszenia o konsultacjach

2017-04-24

1. Ł. Matoga - konsultacje 27.04.2017 r.
mgr Łukasz Matoga

2017-04-23

2. Ewa Grabska - konsultacje
mgr Ewa Grabska

2017-04-22

3. odwołany dyżur MDrewnika 24-04-2017
dr hab. Marek Drewnik

2017-04-19

4. dr R. Faracik - odwołane konsultacje w dniu 20.04.2017
dr Robert Faracik

2017-04-18

5. M.Pietrzak - konsultacje 19.04.2017
dr Małgorzata Pietrzak

2017-03-29

6. Dr Jakub Taczanowski - terminy konsultacji
dr Jakub Taczanowski


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (2)

1. 27 kwietnia Dyżur Dyrektora ds. studenckich

2. Wybrane zagadnienia z ochrony i konserwacji zabytków

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (21)

1. Dydaktyka geografii I - literatura

2. Pilotaż i przewodnictwo turystyczne - kolejne spotkanie

3. Formy turystyki (ćwiczenia) – konsultacje 27.04.2017

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (1)

1. egzamin j. angielski - E-gospodarka przestrzenna

Studia doktoranckie (3)

1. Geografia stosowana – wykłady [11 maja i 12 maja 2017 r.] aktualizacja

2. Zaproszenie na konferencję

3. Seminarium doktoranckie - Hydrologia

Inne (1)

1. Podstawy nauk o Ziemi - ćwiczenia 19.04.2017

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional