[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

Inne

2017-03-29

1. Podstawy nauk o Ziemi - ćwiczenia 29.03.2017
dr Małgorzata Pietrzak

2. Podstawy nauk o Ziemi - ćwiczenia 29.03.2017
dr Małgorzata Pietrzak

2017-03-22

3. Podstawy nauk o Ziemi - ćwiczenia 22.03.2017
dr Małgorzata Pietrzak

2017-03-08

4. Konferencja pt: "MŁODZI DLA NAUKI CZĘŚĆ III" 21-22.04.2017 r. Zakopane
mgr Anna Strzelec


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (8)

1. Zajęcia z Wybranych zagadnień z ochrony i konserwacji zabytków w dniu 31 marca

2. Zajęcia z j. angielskiego - mgr M. Kruk

3. Studenci SUM - legitymacje

Więcej >>>

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (18)

1. Ćwiczenia terenowe - SUWALSZCZYZNA+LITWA oraz PODLASIE

2. Proseminarium z I. Sołjan 29 marca

3. Metody Badań Osadów Czwartorzędowych

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (2)

1. 1 kwietnia_zajęcia terenowe_Gospodarka przestrzenna na obszarach górskich

2. Górnośląski Okręg Przemysłowy - informacje dla uczestników zajęć - termin wpłat do 21 marca 2017

GEOGRAFIA sp. Turystyka (niestacjonarne II stopnia) (1)

1. Dyżur w sobotę 14 stycznia 2017r. - odbiór dyplomów

Studia doktoranckie (4)

1. Wybory przedstawicieli do Rady Wydziału Geografii i Geologii - 30 marca (czwartek)

2. Zaproszenie na konferencję

3. Seminarium doktoranckie - Hydrologia

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (10)

1. Katarzyna Rotter-Jarzębińska - nieobecność w dniach 30 marca - 13 kwietnia br

2. Dr Jakub Taczanowski - terminy konsultacji

3. 30 marca - odwołane konsultacje D. Ciaranek

Więcej >>>


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional