[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

Inne

2017-09-15

1. Oferta pracy w IMGW dla absolwentów geografii
dr Agnieszka Wypych

2017-09-14

2. Zaproszenie do udziału w projekcie - wymiana zagraniczna na Ukrainę
dr Arkadiusz Kocaj

2017-09-13

3. Zaproszenie do udziału w projekcie dla studentów studiów I i II stopnia
mgr Anna Strzelec

2017-09-01

4. XXI Edycja Programu Stypendialnego DBU - dla studentów i absolwentów
mgr Katarzyna Rotter- Jarzębińska


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (10)

1. System kolejkowy w Dziekanacie ds. studenckich

2. Ostatnia rejestracja na przedmioty.

3. Ostatni rok studiów magisterskich i licencjackich - złożenie pracy dyplomowej

Więcej >>>

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (9)

1. KURSY NIE URUCHOMIONE

2. Inauguracja roku akademickiego na Wydziale GiG

3. Konsultacje - J. Święchowicz

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (1)

1. Egzaminy poprawkowe- j. angielski - M. Kruk

Studia doktoranckie (4)

1. System biletowy w Dziekanacie ds. studiów doktoranckich

2. Wstępny harmonogram

3. Nieczynny Dziekanat doktorancki - do 15 września br.

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (12)

1. R. Pawlusiński - konsultacje

2. A.Wypych - konsultacje

3. Konsultacje 21.IX i 25.IX- dr Anna Avdiushchenko

Więcej >>>

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional