[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

Inne

2017-10-19

1. Licencja Esri dla UJ - zmiana administratora
dr Mateusz Troll

2017-10-17

2. KMTPNiS - zajęcia 17.10.2017
dr Małgorzata Pietrzak

2017-10-16

3. Konkurs stypendialny programu CEEPUS - wyjazdy w sem. letnim w roku akad. 2017/18 - aplikacje do 31 października 2017
mgr Katarzyna Rotter- Jarzębińska

2017-10-13

4. Festiwal Podróżniczy TRAVENALIA 2017
Koło Geografów UJ

2017-09-13

5. Zaproszenie do udziału w projekcie dla studentów studiów I i II stopnia
mgr Anna Strzelec


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (9)

1. Naliczone płatności za powtarzanie przedmiotów

2. Zmiana sali - kurs Wybrane prob.przyr.i społ.państw Dal.Wsch. w dn.25.10.2017

3. Geoinformatyka 25.10.2017 zmiana sali

Więcej >>>

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (30)

1. Wykład z Gospodarki przestrzennej gmin

2. Metody badania rzeźby - ćwiczenia terenowe

3. Proseminarium licencjackie - grupa R. Pawlusińskiego

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (2)

1. Festiwal Podróżniczy TRAVENALIA 2017

2. j. angielski - zajęcia w piątki

Studia doktoranckie (7)

1. Ochrona Własności Intelektualnej

2. Nabór wniosków w dodatkowej edycji Konkursu TD UJ na Dofinansowanie Działalności Doktorantów

3. Godziny dziekańskie w dniu 3 listopada 2017 r.

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (13)

1. M. Pietrzak - wyjątkowo konsultacje 17.10 zamiast 18.10

2. Konsultacje - G. Micek

3. zmiana terminu konsultacji A. Bokwy w dniu 16.10.2017

Więcej >>>

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional