[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Ogloszenia

2018-02-27

Zbiory Kartograficzne - dyżury w semestrze wiosennym

Szanowni Państwo, 
 
uprzejmie informuję, że w semestrze wiosennym nieznacznej korekcie ulegają godziny udostępniania zasobu Zbiorów Kartograficznych. Aktualny grafik dyżurów przedstawia się następująco: 
 
poniedziałek: 10:00 - 13:00 
środa: 10:00 - 13:00 
czwartek:  9:30-11:00, 14:30-16:00 
 
Jednocześnie informuję, że w związku z moimi obowiązkami dydaktycznymi, najbliższy dyżur (środa, 28 lutego br.) rozpocznie się o 10:30 (spotkanie organizacyjne w sprawie ćwiczeń terenowych), natomiast w dniach 22-29 maja br. dyżury nie będą się odbywały (całodniowe ćwiczenia terenowe dla I roku). 
 
Z poważaniem 

dr Mateusz Troll

Inne

2018-03-13

1. Zaproszenie
mgr Anna Strzelec

2018-03-12

2. Zbiory Kartograficzne - odwołanie poniedziałkowego dyżuru (12 marca)
dr Mateusz Troll

2018-03-02

3. Zaproszenie
mgr Anna Strzelec

2018-02-27

4. Zbiory Kartograficzne - dyżury w semestrze wiosennym


Ogłoszenia Dziekanatu ds studenckich (3)

1. Płatności przypomnienie

2. Podpięcia, deklaracje - dotyczy Geografii i e-gospodarki przestrzennej

3. Płatności za powtarzanie przedmiotów z II semestru

Kierunek GEOGRAFIA (I i II stopnia) (13)

1. Terenowe metody badań społeczno-ekonomicznych (I rok licencjatu)

2. zaproszenie na odczyt w Polskim Towarzystwie Geograficznym 20.03.2018

3. Projekt "Motywacje, doświadczenia i zachowania osób odwiedzających osrodki pielgrzymkowe w Polsce

Więcej >>>

Studia doktoranckie (1)

1. Stypendia - wypłaty w marcu

Ogłoszenia o konsultacjach (10)

1. K. Rotter-Jarzębińska - odwołanie konsultacji do dn. 3.04.2018.

2. Konsultacje 15.03.2018

3. D.Matuszko-odwołane konsultacje 15 marca

Więcej >>>


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional