[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Nie ma takiego ogłoszenia.

Inne

2017-11-20

1. KMTPNiS - zajęcia 21.11..2017
dr Małgorzata Pietrzak

2017-11-14

2. KMTPNiS - zajęcia 14.11.2017
dr Małgorzata Pietrzak

2017-10-30

3. Oferta pracy z zakresu turystyki
dr Robert Pawlusiński

2017-10-19

4. Licencja Esri dla UJ - zmiana administratora
dr Mateusz Troll


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (7)

1. Zamknięty dziekanat ds. studenckich w dniach 21-24 listopada

2. Dyżur Dyrektora ds. studenckich w dniu 21 listopada

3. Decyzje Rektora dla najlepszych studentów !!!!!!!!!!!

Więcej >>>

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (20)

1. Dydaktyka geografii II - ćwiczenia 24.11.2017

2. Ćwiczenia ze Statystyki - gr. 2, 3, 6.

3. Statystyka - I rok

Więcej >>>

Studia doktoranckie (4)

1. Odbiór decyzji stypendialnych DO CZWARTKU 16 LISTOPADA

2. Wybrane problemy z geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej - AKTUALIZACJA

3. Harmonogram wersja 30-10-2017

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (13)

1. M. Mika - dodatkowe konsultacje (czwartek 23.11.2017)

2. dr R. Pawlusiński - konsultacje w dniu 22.11.2017

3. Dr Jakub Taczanowski - odwołane konsultacje 21 listopada b.r.

Więcej >>>


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional