[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

2017-09-01

XXI Edycja Programu Stypendialnego DBU - dla studentów i absolwentów

Do 16 września 2017 r. można składać wnioski w ramach  XXI edycji Programu Stypendialnego DBU. Konkurs adresowany jest do studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów kierunków związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska. Program stypendialny umożliwia odbycie  stażu w Niemczech. Staż może trwać od 6 do 12 miesięcy. Wysokość stypendium wynosi 1 250 euro miesięcznie. 
 
 
Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski mogą składać osoby, które spełniają następujące warunki: 
 
 
- bycie absolwentem polskiej uczelni lub studentem ostatniego roku studiów, który uzyska stopień magistra do końca stycznia 2018 r. (wnioski mogą składać doktoranci) 
- bycie absolwentem kierunku studiów związanego z szeroko rozumianą ochroną środowiska (kierunki studiów, zawierające w swoim programie tematykę ochrony i zarządzania środowiskiem, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej itp.); 
- dyplom ukończenia studiów uzyskany nie wcześniej niż w ciągu ostatnich trzech lat; 
- wiek do 31. roku życia; 
- stały pobyt w Polsce. 
 
Wnioski można składać za pośrednictwem strony internetowej www.dbu.de/2584.html. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej partnera programu w Polsce - Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. 
 
Więcej informacji:  
http://www.granty-na-badania.com/2017/05/xxi-edycja-programu-stypendialnego-dbu.html#.WakOY49OI08 
http://sds.org.pl/index.php/stypendia-dbu/nabor-stypendystow/126-harmonogram-naboru-kryteria-wymagane-dokumenty

mgr Katarzyna Rotter- Jarzębińska

Inne

2017-09-15

1. Oferta pracy w IMGW dla absolwentów geografii
dr Agnieszka Wypych

2017-09-14

2. Zaproszenie do udziału w projekcie - wymiana zagraniczna na Ukrainę
dr Arkadiusz Kocaj

2017-09-13

3. Zaproszenie do udziału w projekcie dla studentów studiów I i II stopnia
mgr Anna Strzelec

2017-09-01

4. XXI Edycja Programu Stypendialnego DBU - dla studentów i absolwentów


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (8)

1. System kolejkowy w Dziekanacie ds. studenckich

2. Powtarzanie przedmiotów, roku - płatności

3. Zawieszenie kursu: Geografia Iranu

Więcej >>>

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (8)

1. Inauguracja roku akademickiego na Wydziale GiG

2. Konsultacje - J. Święchowicz

3. Pilotaż i przewodnictwo turystyczne 2017/2018

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (1)

1. Egzaminy poprawkowe- j. angielski - M. Kruk

Studia doktoranckie (4)

1. System biletowy w Dziekanacie ds. studiów doktoranckich

2. Wstępny harmonogram

3. Nieczynny Dziekanat doktorancki - do 15 września br.

Więcej >>>

Ogłoszenia o konsultacjach (12)

1. R. Pawlusiński - konsultacje

2. A.Wypych - konsultacje

3. Konsultacje 21.IX i 25.IX- dr Anna Avdiushchenko

Więcej >>>

 

 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional