[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Ogloszenia

Inne

2017-03-22

1. Podstawy nauk o Ziemi - ćwiczenia 22.03.2017
dr Małgorzata Pietrzak

2017-03-14

2. Podstawy nauk o Ziemi - ćwiczenia 15.03.2017
dr Małgorzata Pietrzak

2017-03-08

3. Konferencja pt: "MŁODZI DLA NAUKI CZĘŚĆ III" 21-22.04.2017 r. Zakopane
mgr Anna Strzelec


GEOGRAFIA i e-GEO - ogłoszenia Sekretariatu (10)

1. Zajęcia z j. angielskiego - mgr M. Kruk

2. Studenci SUM - legitymacje

3. Deklaracje przedmiotów

Więcej >>>

GEOGRAFIA (stacjonarne I i II stopnia) (15)

1. Metody analizy przestrzennej ćw. - Małgorzata Surmacz - konsultacje

2. Ewolucja rzeźby Polski

3. Metody Badań Osadów Czwartorzędowych

Więcej >>>

e-GEO (stacjonarne II stopnia) (1)

1. Górnośląski Okręg Przemysłowy - informacje dla uczestników zajęć - termin wpłat do 21 marca 2017

GEOGRAFIA sp. Turystyka (niestacjonarne II stopnia) (2)

1. Dyżur w sobotę 14 stycznia 2017r. - odbiór dyplomów

2. Dyżury sekretariatu

Studia doktoranckie (3)

1. Zaproszenie na konferencję

2. Seminarium doktoranckie - Hydrologia

3. Geografia stosowana – wykłady [10 marca i 11 maja 2017 r.] aktualizacja

Ogłoszenia o konsultacjach (7)

1. 30 marca - konsultacje odwolane

2. Odowlanie konsultacji prof. Bolesław Domański

3. R. Pawlusiński-zmiana terminu konsultacji

Więcej >>>


 

Webmaster: Janusz Siwek

© IGiGP UJ "2017"

Valid HTML 4.01 Transitional