[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Polityka antyplagiatowa

Założenia i cele polityki antyplagitowej w IGiGP

Celem polityki antyplagiatowej w Instytucie jest:

a) uświadomienie studentom, że popełnianie plagiatu jest nieetyczne, niezgodne z prawem i w środowisku akademickim nieakceptowalne w jakiejkolwiek formie i jakiejkolwiek sytuacji; nic nie usprawiedliwia osoby, która popełniła plagiat.

b) opracowanie i wdrożenie systemu wykrywania plagiatów,

c) opracowanie programu działań profilaktycznych.

Polityka antyplagiatowa dotyczy prac pisemnych opracowywanych przez studentów w ramach różnych zajęć dydaktycznych; w sposób szczególny zaś prac będących podstawą zaliczenia konkretnych kursów.

Zarządzenie Z-cy Dyrektora IGiGP ds. studenckich dotyczące polityki antyplagiatowej w IGiGP

Zobacz również:

Oświadczenie dotyczące praw autorskich prac oddawanych w toku studiów

Oświadczenie dotyczące praw autorskich prac dyplomowych

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2013-06-03

© IGiGP UJ "2019"

Valid HTML 4.01 Transitional