[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Pomoc materialna

Zapomoga


  Next >>

Stypendium socjalne

Osoby ubiegające się o stypendium socjalne powinny:

wypełnić w USOSweb informacje dotyczące dochodów w rodzinie studenta, zapisać i wydrukować w systemie.

wydrukowane wnioski wraz z dokumentacją złożyć (lub przesłać listownie) w Sekretariacie ds. pomocy materialnej w wyznaczonym terminie. Po wyznaczonym terminie następuje blokada wniosków w USOSweb.

Wykaz dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o stypendium socjalne znajduje się w Zarządzeniu nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 sierpnia 2012 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Pobierz: (Zarządzenie Nr 72 Rektora UJ z dn. 1.08.2012)

  Next >>


(-1-) (2)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2014-08-12

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional