Aktualności

Staże na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie

Członkinie zespołu RS4FOR – Ewa Grabska oraz Anna Zielonka odbyły miesięczne staże w Geomatics Lab na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Był to dla nich bardzo produktywny pobyt, podczas którego konsultowały swoje dotychczasowe oraz przyszłe badania z pracownikami Geomatics Lab. Wygłosiły one również prezentacje na temat swoich dotyczasowych badań w ramach […]

IUFRO 125th Anniversary Congress 2017

Ewa Grabska wzięła udział w 125 Kongresie Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO) we Fryburgu Bryzgowijskim. Zaprezentowała wyniki swoich badań na temat wykorzystania danych z inwentaryzacji leśnych do klasyfikacji gatunków drzew na obrazach Sentinel-2A. Książkę abstraktów mozna zobaczyć tutaj.

Badania terenowe w Beskidzie Śląskim

W ramach kursu „Collaborative project in GIS I” studenci SUM (geografia, specjalność GIS) wraz ze studentami z Instytutu Geografii Uniwersytetu Humboldta z Berlina wzięli udział w badaniach terenowych w Beskidzie Śląskim, w nadleśnictwach Węgierska Górka i Wisła.

6 Spotkanie Konwencji Karpackiej

Katarzyna Staszyńska wzięła udział w 6 Spotkaniu Konwencji Karpackiej (6th Meeting of the Carpathian Convention Working Group on Sustainable Forest Management and Workshop on balancing bioenergy production and sustainable forest management in Mountains Areas) w Sopronie, gdzie zaprezentowała główne cele naszego projektu.

Nowa publikacja w zespole!

Z radością informujemy, że niedawno w czasopiśmie Prace Geograficzne ukazała się publikacja członka naszego zespołu – Ewy Grabskiej o tytule Ocena możliwości wykorzystania satelitarnych danych optycznych i radarowych do identyfikacji typów użytków rolnych.

Wizyty naukowców w ramach sieci CEEPUS

W ramach sieci CEEPUS nasz zespół odwiedził Tomáš Pour, doktorant z Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu oraz Małgorzata Wojtaszek Verone z Uniwersytetu Óbuda (Węgry), która wygłosiła wykład oraz ćwiczenia na temat klasyfikacji obiektowej (OBIA) dla studentów studiów magisterskich z kierunków geografia oraz e-gospodarka przestrzenna.

Konferencja World Cover 2017 we Frascati

Ewa Grabska, Katarzyna Ostapowicz i Anna Zielonka wzięły udział w konferencji WorldCover 2017 (14-16 marca 2017), gdzie zaprezentowały wyniki swoich badań na temat szacowania biomasy nadziemnej, kompozycji drzewostanów oraz sukcesji na obszarach rolniczych z wykorzystaniem danych Sentinel 1 i 2 oraz danych Landsat. Zobacz więcej tutaj.

Page 1 Page 2