[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

Monografie regionalne

2017

Okładka1. Franczak P. (red.), 2017, Police. Pasmo w cieniu Babiej Góry, IGiGP UJ, Kraków.

 

2015

Okładka1. Baścik M., Degórska B., (red.), 2015, Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - Ochrona - Kształtowanie, IGiGP UJ, Kraków.

 

2014

Okładka1. Maciejowski W. (red.), 2014, Monografia gminy Sułoszowa, CK w Sułoszowej, IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Ptaszycka-Jackowska D., 2014, Geografia turystyczna Francji, IGiGP UJ, Kraków.

 

2013

Okładka1. Degórska B., Baścik M. (red.), 2013, Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - Ochrona - Kształtowanie, IGiGP UJ, Kraków.

 

2012

Okładka1. Franczak P., 2012, Słownik nazw geograficznych doliny Skawicy, IGiGP UJ, Kraków.

 

2007

Okładka1. Jędrychowski I. (red.), 2007, Atlas otoczenia Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, IGiGP UJ, Kraków.

 

2006

Okładka1. Baścik M. (red.), Balon J., Baścik M., German K., Maciejowski W., Pociask-Karteczka J., 2006, Dolina Kościeliska. Śladami badaczy, artystów i wędrowców, Wyd. II - rozszerzone i zmienione przez M. Baścik, J. Pociask-Karteczkę, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane.

Okładka2. Troll M. (red.), 2006, Czarnohora. Przyroda i człowiek, IGiGP UJ, Kraków.

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-19

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional