[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

1997 

 1999

1998

Okładka1. Chełmicki W. (red.), 1998, Carpathian foothills marginal zone. Man and environment, Prace Geograficzne, z. 103.

Okładka2. Jackowski A. (red.), 1998, Zeszyt wielotematyczny, Peregrinus Cracoviensis, z.6. .

Okładka3. Ptaszycka-Jackowska D., Jackowski A., 1998, Jasnogórskie pielgrzymki w przestrzeni miasta i regionu Częstochowy, IGUJ, Kraków, ss.144.

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-19

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional