[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

rok

grupa tematyczna:

2000 

 2002

2001

Okładka1. Angiel J., Angiel M., 2001, Dydaktyczna ścieżka przyrodniczo-geograficzna "Pogórze Karpackie" Pogórze Wiśnickie, okolice Bochni , IGiGP UJ, Kraków.

Okładka2. Chełmicki W. (red.), 2001, Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim, t. 1, IGiGP UJ Kraków.

Okładka3. Chełmicki W. (red.), 2001, Źródła Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej. Zmiany w latach 1973-2000, IGiGP UJ, Kraków, ss. 128.

Okładka4. Domański B., 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki, IGiGP UJ, Kraków, ss. 522.

Okładka5. German K., Balon J. (red.), 2001, Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, IGiGP UJ, Kraków, ss. 814.

Okładka6. Izmaiłow B., 2001, Typy wydm śródlądowych w świetle badań struktury i tekstury ich osadów (na przykładzie dorzecza górnej Wisły), Wyd. UJ, Kraków.

Okładka7. Jackowski A. (red.), 2001, A New Jewel in the Crown of Cracow, Peregrinus Cracoviensis, z.11.

Okładka8. Kortus B. (red.), 2001, Człowiek i Przestrzeń, IGiGP UJ, Kraków, ss. 228.

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-19

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional