[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Historia geografii"

Inne wydawnictwa z 1999 roku

Wybitni geografowie Uniwersytetu Jagiellońskiego T. II

Kortus B., Jackowski A., Krzemień K. (red.), 1999, Wybitni geografowie Uniwersytetu Jagiellońskiego T. II, [w:] Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, IGUJ Kraków.

Recenzje: prof. dr hab. Stanisław Liszewski

ISBN 83-911124-3-8, ISBN 83-911124-1-1 (t. 2)

Język publikacji: polski

Cena: 21.00 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Spis treści

Wstęp 

Zygmunt Górka  - Wincenty Pol

Adam Krawczyk  - Franciszek Czerny-Schwarzenberg

Wojciech Chełmicki  - Ludomir Sawicki

Kazimierz Krzemień  - Jerzy Smoleński

Adam Jelonek  - Wiktor Ormicki

Janusz Szewczuk  - Eugeniusz Romer

Zygmunt Olecki  - Władysław Milata

Michalina Lubelska  - Bożena Modelska-Strzelecka

Bronisław Kortus, Jadwiga Warszyńska  - Antoni Wrzosek

Bronisław Kortus  - Józef Szaflarski

Krystyna German, Wiesław Ziaja   - Zdzisław Czeppe

Barbara Obrębska-Starklowa, Zygmunt Olecki, Janina Trepińska   - Mieczysław Hess

Kazimierz Krzemień, Kazimierz Trafas   - Jan Flis

Maria Baścik, Wojciech Chełmicki   - Irena de Dynowska-Balcer

Bogdana Izmaiłow, Kazimierz Krzemień  - Mieczysław Klimaszewski

Bronisław Kortus  - Stanisław Marian Leszczycki

Bronisław Kortus  - Bogdan Zaborski

Bronisław Kortus  - Włodzimierz Kubijowicz

Bogdana Izmaiłow, Kazimierz Krzemień  - Adam Gadomski

Kaziemierz Trafas  - Stanisław Korbel

Adam Jelonek  - Stanisława Niemcówna

Jerzy Adamus  - Maria Irena Ormicka

Danuta Rauczyńska-Olecka  - Stanisława Julia Milatowa

Wojciech Chełmicki  - Antoni Dobija

Bogdana Izmaiłow, Kazimierz Krzemień  - Maria Tyczyńska

Jerzy Adamus  - Jan Dziuba

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-19

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional