[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2002 roku

Górskie klimaty

Górskie klimaty

Trepińska J., 2002, Górskie klimaty, IGiGP UJ, Kraków, ss. 204.

Recenzje: Stanisław Bac

ISBN 83-88424-13-0

Język publikacji: polski

Cena: 18.90 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Spis treści

Przedmowa 

1. Ukształtowanie, wysokość, przebieg łańcuchów górskich na kuli ziemskiej i ich wpływ na klimaty 

1.1. Wprowadzenie 

1.2. Góry w Europie 

1.3. Góry w Azji 

1.4. Góry w Afryce 

1.5. Góry w Ameryce Północnej i na wyspach Arktyki 

1.6. Góry w Ameryce Południowej 

1.7. Góry w Australii, Nowej Zelandii i Oceanii 

1.7.1. Góry Australii 

1.7.2. Góry Nowej Zelandii 

1.7.3. Góry Oceanii 

1.8. Góry na Antarktydzie 

2. Dopływ energii promienistej do atmosfery górskiej i podłoża 

2.1. Przenikanie energii promienistej przez atmosferę 

2.2. Albedo, promieniowanie odbite i bilans (saldo) promieniowania 

2.3. Związek wysokości, nachylenia i ekspozycji stoków z natężeniem promieniowania i wielkością usłonecznienia na obszarach górskich 

2.4. Wartości natężenia promieniowania 

2.5. Bilans cieplny w obszarach górskich 

3. Zmiana ciśnienia atmosferycznego z wysokością i atmosfera górska 

3.1. Spadek ciśnienia z wysokością 

3.2. Atmosfera górska 

3.3. Przezroczystość atmosfery i widzialność w idealnie czystym powietrzu 

4. Temperatura i wilgotność powietrza w atmosferze górskiej 

4.1. Zależność spadku temperatury z wysokością od zawartości pary wodnej w powietrzu 

4.2. Inwersje termiczne i występowanie przymrozków 

4.3. Modele rozkładu przestrzennego temperatury i wilgotności powietrza 

4.4. Zmiana temperatury powietrza w profilu pionowym atmosfery górskiej w ujęciu klimatologicznym 

4.4.1. Równania zmiany temperatury powietrza z wysokością 

4.4.2. Dobowe i roczne amplitudy temperatury powietrza w obszarach górskich 

5. Ukształtowanie, wysokość, przebieg łańcuchów górskich na kuli ziemskiej i ich wpływ na klimaty 

5.1. Zmiana prędkości i kierunku przepływu strumieni powietrza nad górami 

5.2. Fale planetarne 

5.3. Deformacja frontów atmosferycznych 

5.4. Cyklogeneza na zawietrznej stronie gór i deformacje antycyklonów nad górami 

5.5. Prądy strumieniowe w atmosferze górskiej 

6. Warunki anemologiczne w górach 

6.1. Wiatry termiczno-dynamiczne (feny, wiatry bora) 

6.1.1. Wiatry fenowe 

6.1.2. Wiatry bora 

6.2. Cyrkulacja górska i dolinna 

6.3. Wiatry lodowcowe 

6.3.1. Wiatry nad lądolodami 

6.3.2. Wiatry nad lodowcami górskimi 

6.4. Bryzy morskie i lądowe na górzystych wybrzeżach morskich 

6.5. Fala orograficzna 

6.6. Wiatry przełęczowe i tunelowe 

7. Warunki nefrologiczne w górach 

7.1. Chmury orograficzne 

7.2. Rozwój chmur w ciągu doby 

7.3. Gęstość optyczna chmur 

7.4. Przebieg zachmurzenia w ciągu roku 

8. Opady atmosferyczne w górach 

8.1. Proces powstawania opadów 

8.2. Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie opadów w obszarach górskich 

8.3. Gradienty i cienie opadowe 

8.4. Osady atmosferyczne 

9.Śnieg i pokrywa śnieżna w górach 

9.1. Opady śniegu w górach 

9.2. Granica wiecznego śniegu 

9.3. Fizyczne właściwości śniegu 

9.4. Pokrywa śnieżna w górach 

9.5. Formy niwalne w górach 

9.6. Lawiny śnieżne 

9.7. Pokrywa lodowa i lodowce w górach 

10. Zjawiska atmosferyczne w górach 

10.1. Mgły i zamglenia 

10.2. Zjawiska optyczne w górach 

10.3. Zjawiska elektryczne 

11. Piętra klimatyczne i roślinno-klimatyczne 

11.1. Alpejskie piętra roślinno-klimatyczne 

11.2. Badania pięter roślinno-klimatycznych w Himalajach 

11.3. Andyjskie piętra roślinno-klimatyczne 

11.4. Piętra roślinno-klimatyczne Afryki Wschodniej 

11.5. Karpackie i sudeckie piętra klimatyczne 

12. Warunki bytowania człowieka w górskim klimacie 

12.1. Czynniki środowiska przyrodniczego 

12.2. Życie na wysokościach 

12.3. Badania pogody i klimatów górskich 

Literatura 

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-19

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional