[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów
Dla doktorantów
Publikacje

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 1995 roku

Dynamika i antropogeniczne przeobrażenia ¶rodowiska przyrodniczego progu Karpat między Rab± a Uszwic±

Kaszowski L. (red.), 1995, Dynamika i antropogeniczne przeobrażenia ¶rodowiska przyrodniczego progu Karpat między Rab± a Uszwic±, IGUJ, Kraków, ss. 332.

Język publikacji: polski

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-01-09

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional