[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Klimatologia"

Inne wydawnictwa z 2002 roku

Climate variability in Europe: case studies

Climate variability in Europe: case studies

Obrębska-Starkel B. (red.), 2002, Climate variability in Europe: case studies, Prace Geograficzne, z. 110.

Recenzje: Zbigniew Ustrnul

ISBN 83-88424-17-3, ISSN 1644-3586

Język publikacji: angielski

Cena: 9.45 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Spis treści

Barbara Obrębska-Starkel 

 s. 7-8

Preface

Pełny tekst w języku angielskim (20 KB)

Lars Bärring, Janina Trepińska, Leszek Kowanetz 

 s. 9-24

Variability of the mean monthly values of air pressure based on the Cracow series of records (1792-2000)

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (398 KB)

Katarzyna Piotrowicz, Peter Domonkos 

 s. 25-46

Fluctuations in annual sums of winter cold days and summer warm days with selected Central European stations as examples and their connection to the large scale circulation

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (1015 KB)

Robert Twardosz, Jenny Dupuy, Cyrille Duchesne 

 s. 47-60

Fluctuations of the precipitation regime under conditions of temperate and oceanic climates with Cracow and Lille as examples

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (478 KB)

Jarosław Gabała, Olaf Kühne 

 s. 61-76

Distribution of air pollution and its microclimatological conditioning with Tarnów city as an example

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (1.0 MB)

Olaf Kühne, Dorota Matuszko 

 s. 77-86

Differentiation of equivalent temperature in a town (with Cracow and Homburg as examples)

Zróżnicowanie temperatury ekwiwalentnej w mieście (na przykładzie Krakowa i Homburga)

Summary: The equivalent temperature belongs to the oldest biometeorological indices. It is a significant measure in the studies on the local climate and bioclimate of towns. It is accepted as one of the indicators of the thermal stress to a human body. During 1997-1999 the field experiment of the equivalent temperature in Cracow (Poland) and Homburg (Germany) was carried out. It has been found that this index reflects well the differences between bioclimatic conditions of the downtown and non-urban area. The crucial role in the distribution of the equivalent temperature in Cracow and Homburg is played by the size of the town and a relief conditions in which both towns are located.

Słowa kluczowe (w języku angielskim): bioclimate, urban climate, bioclimatic index, equivalent temperature, Cracow, Homburg.

Prace Geograficzne, 2002, z. 110, s. 77-86.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

ISBN 83-88424-17-3, ISSN 1644-3586

Pełny tekst w języku angielskim (443 KB)

Tatiana Constantinova, Maria Nedealkova, Mihail Daradur, Valentin Raileanu, Ala Nicolenco 

 s. 87-98

Climatic potential of the republic of Moldova, its changes and influence on agricultural production

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (399 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-07-17

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional