[EN]

Logo UJUniwersytet Jagielloński w Krakowie
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

www.geo.uj.edu.pl
Struktura
Edukacja
Nauka
Publikacje
Varia
Dla studentów I i II stopnia
Dla doktorantów
Publikacje

Nowości wydawnicze

Inne publikacje w grupie tematycznej "Prace wielotematyczne"

Inne wydawnictwa z 1998 roku

Carpathian foothills marginal zone. Man and environment

Carpathian foothills marginal zone. Man and environment

Chełmicki W. (red.), 1998, Carpathian foothills marginal zone. Man and environment, Prace Geograficzne, z. 103.

Język publikacji: angielski

Cena: 10.50 PLN (w tym 5% VAT).

Publikacja jest do nabycia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia przez internet.

Spis treści

Wojciech Chełmicki 

 s. 14-11

Foreword

Pełny tekst w języku angielskim (24 KB)

Małgorzata Pietrzak 

 s. 15-44

Development of settlement and farming from the Neolithic period to date in the marginal zone of the Carpathian Foothills between the Raba and Uszwica Rivers

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (417 KB)

Anna Michno 

 s. 45-60

Types of landslides and their geomorphological role in The Carpathian Foothills marginal zone between the Raba and Uszwica rivers

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (555 KB)

Bogdana Izmaiłow 

 s. 61-82

Defining conditions for aeolian circulation of Matter as pollution carrier in the marginal zone of the Carpathian Foothills

Zróżnicowanie warunków eolicznego obiegu materii jako nośnika zanieczyszczeń w progowej części Pogórza Karpackiego między Rabą a Uszwicą

Summary: Analysis of the diversity of conditions of the aeolian circulation of pollutants transported by mineral and organic particles and snow was carried out over the Carpathian Foothills marginal zone between the Raba and Uszwica Rivers. It was based on the results of studies applying to the conditions, effects and course of airborne deflation, transport and deposition of the above mentioned types of material and on the characteristics of selected elements of the local environment. Displacement of mineral and organic material and snow by wind may occur in various parts of the area and at different seasons of the year, depending on land use, inclination and exposure, changes of wind directions and velocities, and the condition of the soil. Only the transport of suspended mineral dust and organic matter from forests occurs all year long and at all wind velocities. Organic matter from meadows is involved in the airborne transport only during the snowless season and from fields only during the vegetation season. Displacement of mineral particles and snow in the near-ground layers of the air requires the wind velocity to reach ł5 m s-1. Mineral material from the fields is supplied from ploughed land only during the postvegetation period . To classify the periods of potential occurrence of aeolian processes, the number of occurrences of windward and leeward orientation of areas with different use and exposure was analyzed. Comparison of their durations led to the designation of areas with conditions particularly favourable to deflation, deposition or equally-favourable to both processes. Areas with conditions favourable to the removal or accumulation of material occupy a similar surface but they seldom form concentrated clusters. This is a result of the limited range of matter circulation, which mainly takes place within areas located between the valleys. For this reason also, matter exchange between the marginal zone of the Foothills and the adjacent territories is limited.

Słowa kluczowe (w języku angielskim): Carpathian Foothills , aeolian processes, pollution transport, wind speed, wind direction

Prace Geograficzne, 1998, z. 103, s. 61-82.

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Pełny tekst w języku angielskim (93 KB)

Kazimierz Krzemień, Krzysztof Sobiecki 

 s. 83-100

Transport of dissolved and suspended matter in small catchments of the Wieliczka Foothills near Łazy

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (251 KB)

Wojciech Chełmicki, Mariusz Klimek 

 s. 101-112

Annual and seasonal course of precipitation acidity and its relation to the direction of advecting airmasses in The Carpathian Foothills near Bochnia

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (122 KB)

Mirosław Żelazny 

 s. 113-124

The influence of the synoptic situations on the concentration of heavy metals in precipitation water and the extent of their deposition at Łazy in The Carpathian Foothills

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (139 KB)

Stefan Skiba, Marek Drewnik, Mariusz Klimek, Rafał Szmuc 

 s. 125-136

Soil cover in the marginal zone of The Carpathian Foothills between the raba and uszwica rivers

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (278 KB)

Wojciech Chełmicki, Mariusz Klimek, Kazimierz Krzemień 

 s. 137-146

Spatial pattern of 137cs distribution in soil in the marginal zone of The Carpathian Foothills between the valleys of Raba and Uszwica

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (101 KB)

Jill Ellis, Jane Dottridge 

 s. 147-158

Nitrate contamination of shallow groundwater in the Carpathian Foothills (Southern Poland)

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (62 KB)

Gregory M. Hall 

 s. 159-178

A hydrogeological assessment of the Łężkowice brine pumping station near Bochnia (The Carpathian Foothills)

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (115 KB)

Alina Stachurska 

 s. 179-188

Forest communities and their transformations in the marginal zone of The Carpathian Foothills

\"textSummary Pełny tekst w języku angielskim (223 KB)

Webmaster: Janusz Siwek

Ostatnia aktualizacja: 2018-07-17

© IGiGP UJ "2018"

Valid HTML 4.01 Transitional